Geniz eti (adenoid vejetasyon)
Geniz eti (adenoid vejetasyon)

Geniz Eti (adenoid vejetasyon)

Geniz Eti (adenoid vejetasyon) ne zaman ameliyat edilmeli, alınmalıdır? (Adenoidektomi işlemi)

Aslıda her çocukta olan, ancak bazılarında problemlere neden olan geniz eti bu hasta grubunda ameliyatla alınmalıdır.

Geniz etinin (adenoidlerin) alınma gereklilikleri şunlardır:
1. Uzun süreli, tıkayıcı geniz eti büyümesi: horlama, gece nefes almada zorluk ve hatta nefes almada duraksama (apne) varlığı,
2. Burun tıkanıklığı ve ağız solunumu yapan çocuklarda,
3. Yutma ve konuşma problemi olan çocuklarda,
4. Diş, çene ve damak gelişim bozukluğuna neden olan geniz eti varlığı,
5. Gelişme ve büyümede geriliği olan çocuklarda geniz eti alınmalıdır.
6. Tekrarlayan geniz eti enfeksiyonları,
7. Tekrarlayan orta kulak enfeksiyonları (rekürren akut otitis media) ve orta kulakta sıvı birikimi (kronik seröz otitis media)
8. Tekrarlayan çocuk sinüzitleri,
9. Tekrarlayan alt solunum yolları enfeksiyonlarında (eğer odak geniz eti ise) hastadaki geniz eti ameliyat edilerek alınır. Patolojik inceleme de önerilmektedir.


Ankara Kulak Burun Boğaz uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!