Gençler ile seks hakkında nasıl konuşmalıyız ?

Gençler ile seks hakkında nasıl konuşmalıyız ?

Gelişen toplumsal yaşam, hızla etkinliği artan medya organlarının etkisi, toplumda bozulan aile yapısının hızla yaygınlaşması sonucu, genç yaşta cinsel ilişki hem teşvik edilmekte hem de kontrolsüz hale gelmektedir. Bu durum, bir yığın toplumsal sorunların nedenidir. Bu yüzden, gençlerin cinsel hayat hakkında doğru bilgilendirilmesi, eğitilmesi ve sorunlar yaşandığında hiç çekinmeden bunu aileleri veya hekimle konuşabilmeleri ve destek istemeleri çok önemlidir.

 Gençleri cinsel hayat, seks hakkında eğitmek ve bilinçlendirmek, bu konuda olası sorunların ortaya çıkmasını engelleyecek en önemli yollardan biri. Ama bundan önce, mevcut durumun ne olduğunu, yani gençlerin sekse nasıl baktıklarını, neler yaşadıklarını bilmek gerekiyor. Yazık ki, bu konuda ülkemizde yapılmış ve kendi toplumumuzun gerçeğini yansıtan istatistikî bir çalışma yok, dolayısıyla biz de durumu tam olarak bilemiyoruz.

 Bu yüzden, konuyu ele alırken, ABD’de 12-18 yaş arası, yüzde 32’si kız, toplam 1500 adolesan üzerinde yapılan bir araştırmadan yararlanacağız. Bu araştırmaya göre, gençlerin sekse bakışında televizyon ve sinema filmlerinin büyük rolü vardır; bu filmler, seksin normal bir olay olduğu düşüncesinin gelişmesine katkıda bulunmakta ve hatta cesaretlendirici bir rol oynamaktadır.

 Söz konusu araştırmada, 18 yaşına kadar gelen kız çocuklarının yüzde 35’inin cinselliği yaşadığı bildirilmiştir. Araştırmada, aynı yaşlardaki erkek çocuklarının sekse yönelmelerinin en önemli nedeni kendilerini hazır hissetmeleri olarak verilirken, kız çocukları partnerlerinin ısrarını ön plana çıkarmıştır.

 Yine ABD’de yapılan başka bir çalışmaya göre de, ister cinselliği yaşamış olsun ister olmasın kız çocukların en çok bilgi almak istedikleri konular şöyle sıralanmaktadır:

•          Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (% 47)

•          Doğum kontrolü nasıl yapılır? (% 30)

•          Nasıl hamile kalınır? (% 22)

Bu soruları destekleyen bazı gerçekler yok değil. ABD’de her sene saptanan cinsel yolla bulaşan hastalıkların yüzde 25’i 15-18 yaş arasındaki gençlerde görülmektedir. Bu bilgi gençlerin, özellikle 15-18 yaş arası gençlerin genellikle neomonogami olarak adlandırılan ilişki boyunca tek eşlilik ilkesine sadık oldukları dikkate alınırsa, enfeksiyonlardan korunma konusunda ne kadar cahil ve dikkatsiz olduklarını vurgulamaktadır.

Gençlik yaşındaki gebelikler de, toplumların farklı sosyo-kültürel yapılarına rağmen, tüm toplumlarda artmaktadır. Gelişmemiş toplumlarda erken yaşta evlilikler ve gebelikler her zaman fazla iken, ABD ve Avrupa ülkelerinde artan ve erken yaşlara gerileyen cinsel yaşam sonucu genç yaş gebelikleri hızla çoğalmaktadır. ABD’de yapılan bir çalışma, enteresan bir şekilde, genç yaşta gebe kalan kız çocukların partnerlerinin, genellikle kızlardan 4 yaş veya daha fazla büyük olduğunu göstermiştir.

 Peki, bu çocuklar bu sorunlarını kimlerle konuşuyor, tartışıyor? Bu konuda ciddi sorunlar var.

 Gençler, ebeveynleri genellikle konu hakkında bilgi sahibi olarak kabulleniyor, ama ulaşılmaz görüyor ve sorunlarını onlarla pek paylaşmıyor. En güvenilir bilgi kaynağı olarak doktorlar ve hemşireleri görüyorlar. Ama burada da, neredeyse araştırmaya katılan tüm adolesanlar, sorunlarını anlatmak için ilk adımın hekimden gelmesi, konuşmayı hekimin başlatması gerektiğini düşünüyorlar.

 Bu da jinekologların genel hasta anemnezi içinde seksüel özgeçmiş ve anemnezi mutlaka alması ve buna önem vermesi gerektiğini gösteriyor.

Hastaları cinsellik konusunda bilgilendirmek için izlenebilecek bazı stratejiler şu şekilde sıralanabilir:

1.         Bekleme odasına konacak poster veya broşürler ile konu hakkında konuşmaya cesaretlendirmek.

2.         Adolesan hastaların randevularını art arda vererek kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamak.

3.         Mutlaka yalnız ve rahatsız edilmeden görüşme yapmak.

4.         Cinsellik konusunda çok muhafazakâr yaklaşmanın ve eşcinselliği inkâr etmenin içe kapanmaya neden olabileceğini unutmamak ve buna göre davranmak.

5.         Cinselliğe neden olan sosyal olayları göz ardı etmemek önem-lidir.

6.         Ebeveynlerin çocuklarının sorunlarına kontrollü şekilde katı-lımları mutlaka sağlanmalıdır. Ebeveynler mutlaka çocukları ile seks hakkında konuşmalı ve bilmelidirler ki konuşmaları çocuk-ları seks hakkında cesaretlendirici, teşvik edici rol oynamaz, tam tersine muhtemel yanlışlardan, hastalıklardan korumuş olur.

Cinselliği konuşmaktan dahi korkulan bir tabu olmaktan çıkararak, ebeveynlerin ve çocukların özgürce, birbirlerinden utanmadan konuşabilmeleri ve gerektiğinde gecikmeden tıbbî danışma alabilmeleri sorunun çözümü için en önemli adımdır.

Bu makale 9 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Etiketler
Cinsellik
Op. Dr. Can Şener
Op. Dr. Can Şener
İstanbul - Kadın Hastalıkları ve Doğum
Facebook Twitter Instagram Youtube