Geçici iskemik atak

Geçici iskemik atak

Geçici iskemik atak, ihmal edilebilecek basit ve zararsız bir olay değildir. Yaklaşmakta olan inmenin habercisi olabilir. Bu önemli uyarıcı bulgunun gözden kaçması veya önem verilmemesi halinde, izleyen günlerde ortaya çıkabilecek kalıcı sakatlık veya ölümden kurtulma şansı yitirilmiş olabilir. Geçici iskemik atağı izleyen 90 gün içinde inme geçirme riski yaklaşık % 10’ dur. Bu olguların yaklaşım yarısı ilk 1-2 gün içinde gerçekleşir.

Geçici iskemik atak geçiren hastalar acil yoğun bakım koşullarında izlenmelidir. İlk saatlerde acile başvurulması halinde, detaylı klinik ve laboratuar inceleme ve değerlendirmelerden sonra uygun hastalara trombolitik tedavi uygulanmalıdır. “ Tromboembolik tedavi “, toplardamar yoluyla veya anjiografi yöntemi kullanılarak tıkanmanın oluştuğu damar bölgesine pıhtı eritici ilaç verilmesidir. Bu tedavi uygulanmadan once beynin bilgisayarlı tomografi ile incelenmesi gerekir. Bu incelemenin amacı, klinik ve muayene bulguları birbirine çok benzeyen tıkayıcı damar hastalığına bağlı inme ile beyin kanamasına bağlı inme arasında ayıcı tanı yapılmasıdır. Tedavisi tamamen zıt olan bu hastalıklardan hangisinin etken olduğu mutlaka belirlenmelidir. Geçici iskemi ataklar yanlışlıkla migren, nöbet, periferik nöropati veya anksiyete olarak yorumlanabilir.

Geçici iskemik atak bulguları şunlardır:

-      Görme kaybı: tek taraflı veya çift taraflı olabilir.

-      Çift görme: çift görme veya bulanık görmeşeklinde tanımlanır.

-      Baş dönmesi: başta bir tuhaflık hissetmekten ziyade hasta döndüğünü hisseder.

-      Yutma güçlüğü: yutma güçlüğünün çok belirgin olamsı halinde, sıvı veya gıdaların solunum yoluna kaçma ( aspirasyon ) riski vardır.

-      Kuvvetsizlik: tek veya çift taraflı kol ve / veya bacaklarda kuvvetsizlik olmasıdır. Yüz felci de görülebilir.

-      Duyu bozukluğu: tek veya çift taraflı olarak görülür. Yüz, kol, bacak veya gövdede hissizlik veya yanma tarzında bir his duyulur.

-      Konuşma bozukluğu:  kelime hatırlamakta, telaffuzda veya söylenenleri anlamakta güçlük görülebilir.

-      Koordinasyon bozukluğu: kol, bacak veya gövde hareketlerini dengesi bozuktur. Yürürken veya ayakta dururken hasta yalpalayabilir veya düşebilir.

-      Davranış bozukluğu: hastanın söylenenlere duyarsız kalması veya uyumsuz hareketler yapması şeklinde görülür.

-      Aşırı uyku hali görülebilir.

-      Ajitasyon veya psikoz görülebilir.

Damar tıkanmasına bağlı olarak gelişen inmenin başlıca iki nedeni vardır:

-      Kardioembolik inme: kalp kaslarının düzensiz çalışması, kalp ritminin bozuk olması ( aritmi, atrial fibrillasyon ) durumunda kalp odacıkları içinde oluşan pıhtı beyin damarlarına giderek tıkanmaya yol açabilir.

-      Boyun veya damarlarındaki daralma veya tıkanıklığa bağlı olarak gelişen tıkanma.

Her iki durumda da, beyin damarında tıkanıklık oluşması nedeniyle primer tedavileri benzerdir. Ancak, daha sonraki ataklardan koruyucu tedavi farklılık gösterir.

Tıkayıcı damar hastalığına bağlı olarak gelişen inmenin nedenini araştırmak amacıyla hem kalp yönünden inceleme yapılması hem de boyun ve beyin damarlarının incelenmesi gereklidir.

Prof. Dr. Özenç MİNARECİ

Bu makale 10 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Prof. Dr. Özenç MİNARECİ, lisans öncesi öğrenimini 1973 yılında Eskişehir Maarif Koleji, 1976 yılında Kadıköy Maarif Koleji'nde bitirmiştir. 1976 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1982 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. 1982-1984 yılları arasında Nevşehir ve Kayseri SSK Hastanesinde mecburi hizmet yükümlülüğü kapsamında görev yapmıştır. 1984-1986 yılları arasında Haydarpaşa Numune Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı'nda, 1986-1987 yılları arasında ise Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı'nda Asistan olarak görev yapmış ve Radyoloji Uzmanlığını almıştır.  Akademik kariyerine 1987 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı'nda Öğretim Görevlisi olarak başlamış olan Prof. Dr. Özenç MİNARECİ, 1989-1991 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İst ...

Etiketler
Geçici iskemik atak nedir
Prof. Dr. Özenç Minareci
Prof. Dr. Özenç Minareci
İstanbul - Radyoloji
Facebook Twitter Instagram Youtube