Tiroid hormonundaki aşırı yükselmeler(hipertiroidi) veya düşmeler(hipotiroidi) , düşüklere veya bazı obstetrik komplikasyonlara neden olabilmektedir.

Tiroid bezi, boynumuzun orta kısmında yer alan, kelebek şeklinde ve 25 gr ağırlığında bir organdır. Bu kadar küçük olmasına rağmen salgıladığı hormonlar büyüme ve gelişmede büyük rol oynar, metabolizmayı ve vücut fonksiyonlarını düzenler. Tiroid bezinin çalışması beyinde bulunan hipofiz bezinden salgılanan TSH(tiroid stimulan hormon) ile düzenlenir. Tiroid bezinden T4 (4 iyot atomlu) ve T3 (3 iyot atomlu) olmak üzere 2 adet hormon salgılanır. Bu hormonların aşırı salgılanmasına hipertiroidi, az salgılanmasına ise hipotiroidi denilir.

Halsizlik, çarpıntı, bulantı, kusma gibi bazı tiroid hastalığı belirtileri gebelik bulguları ile karışıp tanıyı geciktirebilir. Bu nedenle gebeliğin başında tiroid hormonlarınıza da mutlaka bakılmalıdır. Gebelikte iyot eksikliğini önlemek için, iyotlu tuz, deniz ürünleri, iyottan zengin gıdalar ile günlük 250-300 mikrogram iyot alınması önerilmektedir. İyot eksikliğinde bebekte zeka geriliği, ağır sinir sistemi ve gelişim bozuklukları ortaya çıkabilmektedir.

Gebelikte %2 oranında hipotiroidi, %0.2-1 oranında ise hipertiroidi görülebilir.

Hipotiroidi; iyot alımı eksikliği, Hashimato tiroiditi( otoimmun hastalık) ,geçirilmiş tiroid cerrahisi veya radyoaktif iyot tedavisine bağlı olarak ortaya çıkabilir. Kanda TSH yüksek, sT3 ve sT4 düşüktür. Düşük,gebelik zehirlenmesi, çocukta zeka ve beyin fonksiyon bozuklukları, yenidoğanda doğumsal hipotiroidi ye neden olabilmektedir. Gebelik sırasında hipotiroidi tanısı almış anne adayında en kısa zamnda tiroid hormonları ile tiroid fonksiyonları düzeltilmelidir.TSH ın 2.5 Mu/L değerinin altında olması önerilir.

Hipertiroidi; hastaların çoğunda önceden hipertiroidi vardır (graves hastalığı-bu hastalarda tiroid antikor pozitifliği saptanır). Kanda TSH düşük, s T3 ve s T4 yüksektir. Düşük,gebelikle ilişkili hipertansiyon, erken doğum eylemi, anemi, kalp ritm bozuklukları, enfeksiyn,bebekte gelişme geriliği ve ölü doğumlara neden olabilmektedir. Tiroid hormonlarını düşürmek için tedaviye hemen başlanmalıdır. İlaçlar neden olabilecekleri yan etkiler nedeniyle uzman doktorlar tarafından özenle seçilmelidir.


İstanbul Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!