Gebelikte suçiçeği hastalığı tehlikeli mi?
Gebelikte suçiçeği hastalığı tehlikeli mi?

GEBELİKTE SUÇİÇEĞİ HASTALIĞI TEHLİKELİ Mİ?

suçiçeği hastalığına herpesvirüs ailesinden olan varicella(suçiçeği) ve zoster(zona) iki ayrı klinik tablodan sorumlu olan varicella zoster virüsü yol açar.virüs solunum yoluyla veya cilt teması yoluyla bulaşabilir.

suçiçeği temel olarak çocukluk çağı hastalığı olup yetişkinlerin %95'i bu hastalığa karşı bağışıklık kazanmıştır,çocukluk çağında ortaya çıktığında genelde iyi huylu seyreder fakat yetişkinlerde oldukça ağır geçer ve varicellaya bağlı ölümlerin yarısı bu yetişkinlerde olup ölüme sebebiyet veren genel de suçiçeğine komplikasyon olarak ortaya çıkan pnömoni ve kanama bozukluklarıdır.

gebe kadınlar suçiçeği geçirmemişse bağışık olmayan yetişkinler gibi varicella komplikasyonları ve ağır hastalık tablosu için artmış risk altındadırlar,suçiçeği hastalığına yakalanan gebelerin %10'unda akciğer komplikasyonları ortaya çıkar , ağır anne hastalığı ve solunum yetersizliği fetüs'ün ölümüne yol açabilir.annede komplikasyon gelişmezse dahi suçiçeğini geçirmesi fetüsün enfeksiyonuna neden olabilir.rahim içerisinde bebeğin su çiçeği enfeksiyonuna yakalanması konjenital varicella sendromu , yenidoğan varicella enfeksiyonu veya erken çocukluk çağında zonaya neden olur.

konjenital varicella enfeksiyonu sıklığı %07-%1.2 arasında değişmektedir,enfeksiyon gebeliğin ilk 20 haftasında geçirilirse bebekte kemik bozuklukları(ekstremite hipoplazisi),cilt bozuklukları,göz ve beyin hasarı ile karakterize embriyopati (fetüs hasarı) ortaya çıkabilir . bir çalışmaya göre gebeliğin 13.-20.haftaları arasında enfeksiyon geçirenlerde konjenital varicella enfeksiyonu riski %2'ye çıkar.

20.gebelik haftasından sonra doğumdan 5 gün öncesine kadar olan döneme rastlayan enfesiyonlar ise genellikle iyi huylu gidişat gösterir fakat bu bebekler erken çocukluk döneminde zona enfeksiyonu geçirebilirler.

anne varicella enfeksiyonunu doğumdan 4gün önce veya doğumdan 2 gün sonrasına kadar geçirirse ağır yenidoğan varicella enfeksiyonuna neden olabilir.bu bebeklere enfeksiyon plasenta dan geçer ancak anneden hastalığın şiddetini azaltacak koruyucu antikorlar henüz oluşamadığı için bebeğe ulaşmaz ve bu bebeklerin ölüm oranı %30'lara ulaşabiliyor.

önlem:

suçiçeği aşısı canlıdır dolayısıyla gebelere yapılmaz.fakat varicella-zoster koruyucu immunoglobulini bağışık olmayıp şüpheli teması olan kişiye teması takip eden 72-96 saat içerisinde verilmelidir,bu büyük olasılıkla annede komplikasyonları önleyecektir fakat fetal hastalığı önlemez.

doğumdan 5 gün öncesine kadar anneye varicella-zoster immünoglobulini verilmişse dahi,bebeğe koruyucu antikorlar doğuma kadar ulaşmamış olma ihtimaline karşın yenidoğana immunoglobulin verilir.

gebeliğin son 5 gününden doğumdan sonraki ilk 2 güne kadar olan süre de varicella enfeksiyonu geçiren annelerin yenidoğanlarına immunoglobulin verilir.


İstanbul Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!