Yaşamın en güzel armağanı hiç kuşkusuz beden ve ruh sağlığı yerinde yeni bireylerin yetiştirilmesidir. Her genç hayallerini süsleyen iyi bir eş ve kuşkusuz sağlıklı çocukların yaşamına sevinç katmasıdır.

Ne yazık ki bu ümitler her zaman beklendiği gibi olmamakta kullanılan ilaçlar alkol sigara var olan ve geçirilen rahatsızlıklar olumsuzluklara sebep olmaktadır. Gebelik öncesi danışmanlık ve bakım çok önemlidir.

Yeni bir canlyı dünyaya getirmeden önce muayene olup danışmanlık almak gerekir var olan genetik veya sonradan olan rahatsızlıklarda anne ve bebek açısından sağlıklı bir yol çizmek gerekir. Önceden DİABETES MELLÜTÜS-ŞEKER HASTALIĞI OLAN veya HYPERTANTION tanısı almış kadınları belirleğeceği için önemlidir.

G3nel papulatıonda major doğumsal defekt riski % 3 tür.

ORGONOGENEZİZ

Döllenmenin 17 ci günü başlar bu nedenle gelişen embrio için optimal bir ortam sağlanması önemlidir.

A- Reproduktif öykü vajen ,uterus,genital organ malformasyonu ,genitali enfektıon ,otaimmun hastalık teşhis ve tedavisi tekrar eden gebelik kayıplarını önler.

B-Soy geçmişi Genetik riskler bakımından gebelik öncesi değerlendirilmesi bir takım avantajlar sağlar örneğin akdeniz anemisi gibi taşıyıcılık olması önceden tetbire sebep olabilir erken tanı ve teşhis gerekir chorıon villus biopsi amnıo sentez gibi bizde sık raslanmıyan taysacch ve canovan hastalığı gibi beta talasemi, alfa thalasemi, orak hücreli anemi ve kistik fibroz taraması ailelerinde olanlara önerilmelidir.

2-MUSKILER DİSTROFİ,FRAGİL X SENDROMU VEYA DOWN SENDROMU GİBİ GENETİK

Hastalıklarda genetik danışmanlık verilmesi gerekir.

C-Tıbbı değerlendirme ciddi tıbbı promlelleri olan kadınların gebelik öncesi bakımları gebe kaldıkları takdirde kendilerinin ve bebeğin karşılaşacağı risk faktorleri anlatılmalıdır.

YAPILAN TETKİKLER

rH Fktorü kan grubu , rubella,tam idrar tahlili,gonokok klamidya taraması,sifiliz testi,hepatıt B HIV TARAMASI, Hemogram , YASAK İLAÇ KULLANIMI

gebelik öncesi rısk değerlendirilmesi - Tuberkuloz,Rubella IgG ,Varisella IgG,Toxaplazma IgG, sITOMEGALIK VIRUS IgG paravirus B 19 IgG HEMOGLOBİNOPATILER ,KARYOTİP TARAMASI rısklı gebelikleri ayıracaktır

Ilaca maruz kalmanın değerlendirilmesi Rafta satılan ve reçete edilen ilaçları kapsar accutone bızde reacuton acne tedavisinde kullanılır yüksek oranda teratojenıktır gebelik öncesi kullanılmamalıdır.

coumadın antikogulan bir ilaç embriopati yapar kullanılmamalıdır.

oral kontroseptıfler kullanımının terojenıteye yol açtığına dair bir kanıt yoktur.

vagınal spermisidler den zarar görülmemiştir.

BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Hem aşırı kılolu hemde düşük ağırlıklı kadınlar gebelğin kötü sonlanmasına neden olabilir.

Oruç tutma yeme alışkanlıkları yeme bozuklukları mega vıtamın kullanılması tartışılmalıdır. A vitamını kullanılmamılıdır gebelikten önce ve gebelikte folik assıte kullanılması noral tüp defektını azaltmaktadır.

annenin alkol,sigara,ve mizaç değiştirici madde kullanımı fetus için tehlikelidir.

SİGARA düşük doğum ağırlığınınve erken doğumun en önde gelen sebebidir.

Op.Dr.Meral TÜZÜN

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

.


İzmir Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!