Laparoskopik Gastrik By-Pass (R-YGB) ameliyatı nedir?

Laparoskopik Gastrik By-Pass (R-YGB) cerrahisi kombine tip ameliyatların en sık uygulanan tipidir. Midenin başlangıcında ki kısmı, yaklaşık 30-50 cc kalacak şekilde geri kalanından ayrılır. İnce barsakların bir kısmı da bypass edilerek yeni oluşturulan küçük mideye bağlanır. Bu şekilde hastalar çok daha küçük porsyonlar ile hızlı bir şekilde doyma hissine ulaşırlar. Aynı zamanda da alınan yüksek kalorili besinlerin önemli bir kısmının emilimi engellenir.

Laparoskopik Gastrik By-Pass (R-YGB) ameliyatının bana etkileri nelerdir ?

Laparoskopik Gastrik By-Pass (R-YGB) cerrahisi ile etkin ve kalıcı kilo kaybı sağlanır. Hastalar sadece hacim kısıtlayan ameliyatlara benzer şekilde, küçültülmüş yeni mide poşları nedeniyle çok daha küçük porsiyonlar ile hızlı tokluk hissine ulaşmaktadırlar. Ancak bu hızlı tokluk hissi sık acıkma hissi ile takip edilmektedir. Laparoskopik Gastrik By-Pass (R-YGB) cerrahisi olan hastalar sık sık ama küçük porsiyonlar yiyerek beslenmektedirler.

Ayrıca bu yöntemin laparoskopik yolla uygulanıyor olması geleneksel ameliyat yöntemlerine ait yüksek yara yeri problemleri, kesi yeri fıtıkları ve ameliyat sonrası ağrı gibi sorunları büyük oranda ortadan kaldırır.

Ameliyat, emilim kısıtlayıcı etkiye sahip olduğundan vitamin ve mineral eksiklikler yapması beklenmektedir. Ömür boyu gerekli vitamin ve mineral desteği alınması gerekecektir.

Laparoskopik Gastrik By-Pass cerrahisi gerektiğinde geri dönüştürülebilmektedir, ancak ameliyata karar vermeden önce tüm riskleri doktorunuzla detaylı olarak yüz yüze görüşmeniz gerekmektedir.

Ameliyat süreci nasıl yürütülür?

Ameliyat planlanan hastalar obezite tedavisi ile ilgilenen doktor ekibi tarafından ameliyat öncesinde detaylıca değerlendirilir. Bu değerlendirme endokrinoloji ve psikiyatri uzmanları tarafından her hastaya mutlaka yapılır. Hastaların metabolik kondisyon ve şartlarına göre gereğinde göğüs hastalıkları, kardioloji konsultasyonları yapılır.

Ameliyat evresi

Laparoskopik yöntemle yapılabilecek çok çeşitli obezite cerrahisi teknikleri mevcuttur. Laparoskopik Gastrik By-Pass (R-YGB) cerrahisi özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde en etkin tedavi olarak önerilen tekniktir. Avrupa ile birlikte Türkiye’de de gittikçe daha fazla hastaya önerilmektedir.

Hastanın karnında hepsi 1 cm olan 4-6 kesi yapılarak kamera ve aletler yerleştirilir. Midenin yaklaşık %95’i by-pass edilir ve giriş kısmında yaklaşık bir yumurta büyüklüğü kadar bir bölümü fonksiyonel olarak bırakılır.

Ameliyat sonrası

Ameliyat sonrasında 4-6 gün hastanede takip gerekir. Taburcu olurken diyetisyen tarafından ilk kontrole kadar olan beslenmeniz planlanır. İlk yıl boyunca obezite cerrahınız haricinde endokrinoloji, psikiyatri ve diyet uzmanı tarafından yakın takibiniz yapılır. Bu takipler yeni fizyolojinize uyum sağlamanız ve onu doğru kullanmanızı öğrenmeniz için gereklidir.

Hastaların büyük çoğunluğu ilk iki yıl sonunda plastik cerrahi tarafından düzeltme ameliyatlarına ihtiyaç duymaktadırlar.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!