Frenektomi, fiberotomi ve gingivoplasti
Frenektomi, fiberotomi ve gingivoplasti

Frenektomi nedir?

Frenektomi, normalden büyük ve kalın frenulumun alındığı veya yeniden yerleştirildiği cerrahi bir işlemdir.

Frenulum nedir?

Frenulum, diş eti dokusu ile dil, dudak ve yanakları birbirine bağlayan yumuşak mukoza dokusuna verilen addır.

Frenektomi kimler için ve ne zaman gereklidir?

Frenektomi, frenulumun sebep olabileceği, üst ön iki diş arasında, diastema adı verilen boşluğun bulunduğu durumlarda uygulanır. Bu işlem, aralık dişin kapanması için dokunun bir kısmını almaya veya yeniden yerleşmesine ve dişlerin dengelenmesinden ötürü boşluğun kapanmasına neden olur. Normalden kalın frenulum olan hastalarda bu işlem, daha sonraki dönemlerde dişetinin geri çekilmesine sebep olabilecek gerilimi azaltmak maksadıyla gerçekleştirilir. Ortodontik tedaviden optimum fayda sağlamak için frenektomi gerekebilir.

Frenektominin gerekliliği ve zamanı hakkında size en uygun bilgiyi ortodontistiniz verecektir.

Fiberotomi nedir?

Fiberotomi, dişlerin etrafındaki küçük dişeti liflerin alındığı cerrahi bir işlemdir. Bu lifler,bazı hastalarda belirgin diş dönüklüğüne sebep olabilir. Fibrektomi, ortodonti tedavisi sonucunda ısırma kolaylığı ve güzel ve sağlıklı bir gülüşe sahip olmak için gerekli olan ek bir işlemdir.

Fiberotomi kimler için ve ne zaman gereklidir?

Ortodontik tedavi öncesi, dişinde yüksek derecede dönüklük görülen hastalara uygulanabilir.

Rotasyonlu dişler, elastik liflerin “hafıza”larından ötürü, daha kötüye gitme ya da eski durumlarına geri dönme eğilimine sahiptir. Bu “hafıza”, dişlerin, tedaviden önceki durumlarına geri dönmelerine de sebep olabilir. Diş telleri veyahut diğer ortodontik gereçler çıkartıldığında, dişlerin rotasyonunu en aza indirgemek açısından, dişeti lifleri fiberotomi ile alınır. Eğitimine ve tecrübesine göre, ortodontistiniz yapılacak fiberotomi müdahalesini belirleyecektir. Bu işlem için en doğru zamanı yine ortodontistiniz belirler. Tedavi sonrasında, dişlerin hizaya girmesi için; tutuculara ihtiyaç duyulabilir.

Gingivoplasti nedir?

Gingivoplasti, frenektomi ya da fiberotomi işlemlerinden ayrı olarak veyahut çoğunlukla, onlarla beraber uygulanan ek bir tedavi yöntemidir. Gingivoplasti, dişeti dokusunun alınması ya da ona şekil verilmesidir. Gingivoplasti, diş çevresinde bulunan çok miktarda dişetini (hiperplazik doku) almak, gülerken dişetinin fazla görünmesi durumunu düzeltmek ya da eşit olmayan dişeti seviyelerini dengelemek için uygulanabilir.

Gingivoplasti kimler için ve ne zaman gereklidir?

Hiperplazik doku bulunması durumunda, ortodontistiniz size gingivoplasti önerebilir. Bu durum, özellikle ortodontik tedavi esnasında, yetersiz ağız bakımı; bazı ilaçlar veya bazı hastalıklara bağlı olarak oluşabilir. Gülerken dişetlerinin çok göründüğü, “gummy smile” adı verilen gülüşe sahip hastalar da gingivoplasti isteyebilir. Gingivoplastinin bu türü, “kron boyu uzatma” olarak adlandırır. Hiperplazik doku tarafından kapanmış olan normal diş yüzeyini açığa çıkartır ve daha güzel bir gülüşe sahip olmaya neden olur. Dişeti hizası eşit olmayan hastalarda da gingivoplasti yoluyla dişetleri yeniden şekillendirilebilir veya dişeti boyu eşitlenebilir. Müdahale sonucunda; hasta, dengeli ve simetrik görünen dişlere sahip olur. Ortodontistiniz size bu cerrahi müdahale için en uygun zamanı belirleyecektir; müdahale, ortodontik tedavi esnasında veyahut hemen sonrasında yapılabilir.

Bu müdahalenin bana uygun olup olmadığını nasıl anlarım?

Ortodontistiniz, tedavinizi etkileyebilecek sorunları teşhis edebilecek gerekli donanım ve tecrübeye sahiptir. Ortodontistler, diş hekimliği fakültesinden mezun olduktan sonra, dişleri aynı hizaya getirmek ve düzeltmek için en uygun yöntemleri öğrenmek maksadıyla, iki veya üç senelik bir uzmanlık eğitimi almak zorundadır. Yalnızca bu eğitimi alan kişiler “ortodontist” unvanı alırlar ve sadece ortodontistler Amerikan Ortodontist Derneği üyesi olabilir. Ortodontistler, yalnızca ortodontik tedavi uygulayabilirler. Kendi alanı dışında kalan müdahaleler, uzman diş hekimlerinin alanına girer. Hastanın diş hekimi ve diğer uzman diş hekimleriyle birlikte gerçekleştirilen bir takım çalışması ile çok daha iyi sonuçlar elde edilebilir.


İstanbul Diş Hekimi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!