Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları nelerdir?
Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları nelerdir?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, fiziksel ve fonksiyonel bozuklukların tanı ve tedavisini kapsar. Fizik tedavi, vücuda dışarıdan uygulanan sıcak, soğuk uygulamalar, elektrik akımları, masaj ve egzersiz ile ağrıyı kesmeye yönelik uygulamaları içeren ve kas iskelet sistemi hastalıklarında ya da yararlanmalarında uygulanan ilaç dışı bir tedavi şeklidir. Ağızdan verilen tedavilere ek olarak ya da tek başına uygulanabilir. Rehabilitasyon ise doğuştan veya sonradan ortaya çıkan, kaybedilmiş hareket kabiliyetinin tekrar kazandırılmasına yönelik tedavidir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Servisinde Tanı, Tedavi ve Takip Yaklaşımları Nelerdir?

Fizik tedavi ve rehabilitasyon servisinde;

• Tüm kas-iskelet sistemi hastalıklarının,

• Tüm romatizmal hastalıkların,

• Ağrılı durumların,

• Sinir sıkışmalarının,

• Beyin-omurilik ve periferik sinir felçlerinin,

• İnme ve serebral palsi,

• Eklem sertliği ve katılığı-kısıtlılığı,

• Spastisite,

• Kırık ve travma gibi hastalık ve durumların akut ve kronik durumlarının tanı, tedavi ve takibi yapılmaktadır.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları, tıbbi (medikal-ilaçla) ve cerrahi (ameliyatla) tedavisi mümkün olmayan birçok hastalıkta ve kronik ağrılı durumlarda, fonksiyonel kısıtlılıkta etkili bir tedaviye olanak sağlar. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları, tıbbi ve cerrahi tedaviler yetersiz-etkisiz-gereksiz ise, hastalığın müzminleşme ve ilerleme ihtimali varsa, günlük yaşantı olumsuz etkileniyorsa veya sakatlık gelişmişse yararlı ve gerekli olabilir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulamaları Nelerdir?

Hastalığın durumuna göre uygun bir fizik tedavi programı planlanır. Fizik tedavi, uzman hekim denetiminde yapılmalıdır. Bu tedavi programı ilaç ve fizik tedavi ajanlarının uygulanması ve terapötik egzersizlerden bir veya birkaçını içerebilir.

Uygulanacak Fizik Tedavi;

-Soğuk tatbiki,

-Yüzeyel ısı (infraruj, sıcak paket, parafin, girdap banyosu),

-Derin ısı (ultrason, kısa dalga diatermi, radar),

-Elektroterapi (tens, elekrostimülasyon, vakum-enterferans, diadinami, galvanık-faradik akım)

-Hidroterapi (kontrast banyo, kaplıca tedavisi, su altı masaj, elektrogalvanik banyo, girdap banyosu),

-Mekanoterapi (mobilizasyon ve manipülasyon, traksiyon, pnömatik kompresyon, splint, breys, korse, bandaj, baston vs destekleri),

-Tedavi edici egzersiz uygulamaları gibi... fizik tedavi yöntemlerinden biri veya bir kaçını içerebilir.


Bursa Fizik Tedavi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!