Dişlerin özellikle çiğneyici yüzeyleri çürük oluşumuna en açık bölgeleridir.Çocuk sağlığında çürük oluşumun engellemek çocuğun ağız ve diş sağlığı için önemli bir konudur.Süt ve sürekli dişleri korumak amacıyla dişlerin çiğneyici yüzeylerine fissür örtücü uygulamaları yapılmaktadır.Buradaki amaç dişler üzerindeki girintileri ve çıkıntıları düz hale getirerek dişi korumaya çalışmaktır.Ayrıca yeni geliştirilen fissür örtücüler flour salgılamasıyla asit ataklarına karşı dişleri korumaktadır.

Dişlerin çiğneyici yüzeyleri çürüğe daha yatkın oldukları için bu bölgelere fissür örtücüleri uygulamak gerekir.3 yaşından itibaren fissür örtücü işlemleri çocuklarda yapılabilmektedir.Ayrıca sadece çocuklarda değil yetişkinlerdede koruyu diş hekimliği uygulamalarında fissür örtücülerden yararlanmaktayız.

Ayrıca bireyin düzenli ve dengeli beslenmesini açısından değerlendirilmesi,flourid uygulamaları , çocuga diş ve ağız bakım bilgisinin verilmesi koruyucu hekimlik adina önemli bir faktördür.


İstanbul Diş Hekimi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!