Fibroblast kök hücre tedavisi ile cilt gençleştirme

Fibroblast kök hücre tedavisi ile cilt gençleştirme

Fibroblast kök hücre tedavisi nedir?

Fibroblast kök hücre tedavisi, kişinin kendi deri hücrelerinden elde edilen, zamanın etkilerini geri çeviren, otolog fibroblast hücresel tedavi yöntemidir. Hücresel tedaviler, doku mühendisliğinin parçalarından biridir. Kök hücreler, bozulan bir dokunun rejenerasyonundan sorumludur.

Otolog tedavi nedir?

“Otolog tedavi “ kavramı, kişinin kendi doku hücrelerinin çoğaltılarak, sorun olan bölgeye yerleştirilmesini tanımlar. Örneğin geniş yanıkları olan hastalarda , sağlam deri alanından alınan dokular doku mühendisliği ile çoğaltılarak yanık alana nakledilmektedir. Buna karşılık heterolog tedavi , kişiden kişiye nakil demek olup daha çok organ naklinde tercih edilir.

Kök hücre tedavisi hangi alanlarda kullanılır?

Özellikle savaş, kaza ya da doğumda meydana gelen doku kayıpları, kronik ülserlere bağlı kapanmayan yaralar, akne skarları, suçiçeği izleri, dişhekimliğinde periodontolojik uygulamalar, kellik tedavisi , dudak dolgunlaştırma ve kırışık giderme amaçlı estetik uygulamalarda kültürde çoğaltılmış fibroblast tedavisi Avrupa ve Amerika'da sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.

Kök hücre tedavisinin avantajları nelerdir?

·         Kendi dokunuzdan üretildiği için doku reddi, alerji veya enfeksiyon gibi riskleri yoktur.

·         Hayvansal hastalık oluşturma riski yoktur.

·         Kalıcı ve uzun etkilidir.

·         Enjekte edildiği yerden başka yerlere kaymaz.

Fibroblast kök hücre tedavisi nasıl uygulanır?

Hazırlık aşaması:

Cildin dış etkenlere en az maruz kalmış bölgesinden (genellikle kulak arkası veya kol içi) lokal anestezi altında steril şartlarda mercimek tanesi büyüklüğünde  biyopsi alınır. Biyopsi taşıma solüsyonuna aktarılıp aseptik koşullarda soğuk zincir ile , hücre üretimi için Sağlık Bakanlığı'nca ruhsatlı laboratuara gönderilir.

Herhangi bir alerjik reaksiyonu önlemek için , fibroblast üretimi hastanın kendi serumu ile yapılır. Bu nedenle biyopsi sırasında hastadan bir miktar kan da alınarak laboratuara gönderilir.

Fibroblast üretim aşaması:

Bu süreç, kişinin doku kalitesine bağlı olarak yaklaşık 4-6 hafta sürer.

Uygulama aşaması:

Kültüre edilen fibroblastlar yeterli sayıya ulaştığında hastaya klinikte randevu verilir. Mercimek tanesi büyüklüğünde deri parçasından 5-10 ml hacminde, 1 ml'de 10 milyon hücre olacak şekilde implant üretmek mümkündür. Bunun 1-2 ml'si ilk enjeksiyonda kullanılır. Geri kalan hücreler ise kademeli dondurma tekniği ile sıvı azot buharında saklanır.

Hazır fibroblast kültürü, hekim tarafından cilt altına ince iğnelerle enjeksiyon yapılarak verilir. Uygulama , 3-6 hafta ara ile 3 kez tekrarlanır.

Uygulama sonrası ilk etkiler ne zaman görülür?

Kişiden kişiye değişmekle birlikte ilk etkiler, 2. Enjeksiyondan sonra, 4-6 haftada belirginleşmeye başlar.

Uygulamanın etki süresi ne kadardır?

Cilt dokusunda iyileşme süreci dereceli olarak 12 aya kadar artarak devam eder.  Bu iyileşme uzun sürelidir ve 4-5 yıl kadar kendini korur. Hasta istediği takdirde saklanan kök hücreler tekrardan çoğaltılarak bu süre sonunda yeniden nakledilebilir.

Uygulama sonrasında görülebilecek yan etkiler nelerdir?

Geçici olarak yüzde şişlik, enjeksiyon noktalarında morluk , kızarıklık görülebilir.

Fibroblast kök hücre tedavisi kimlere uygulanamaz?

Hamileler üzerinde bir çalışma yapılmadığından , hamileler bu çalışmanın dışında tutulmalıdır. Ayrıca , önceden kanser tedavisi geçirmiş olanlar da bu çalışmaya uygun değildir.

Fibroblast kök hücre tedavisinin diğer yöntemlere üstünlüğü nedir?

·         Dolgu maddeleri  özellikle cilt kırışıklarında kısa vadede geçici bir dolgunluk sağlarken, otolog fibroblast kültürü, daha yavaş etki göstermekle birlikte nakledilen fbroblastların ürettiği kollajenin kalıcılığı uzun sürelidir, cilt dokusunu yeniden yapılandırır, daha doğal bir gençleşme etkisi yaratır.

·         Kişinin kendi dokusundan üretildiği için doku reddi, alerji, enfeksiyon gibi yan etki riski yoktur, güvenlidir.

Kök hücre tedavisi ile PRP tedavisi aynı mıdır?

Hayır,  her iki uygulamada da kişinin kendi vücudundan alınan doğal malzeme kullanılmakla birlikte, iki yöntem birbirinden farklıdır. PRP tedavisinde, toplardamardan alınan kanın içindeki trombosit denilen pıhtılaşma hücreleri kullanılır. Bunların esas görevi akan kanı durdurmak ve sonrasında yarayı onarmaktır. Bu onarım için gereken uyarıcı faktörler, trombositlerde bulunur ve dolaylı şekilde kök hücreler üzerine etki ederek onların daha fazla kollajen üretmesini destekler. Fibroblast kök hücre tedavisi ise doğrudan doğruya belli bir alandaki kök hücre miktarının artırılması prensibine dayanır. İki yöntem farklı olmakla birlikte, her ikisinin bir arada kullanılmasında sakınca yoktur.

Kök hücre tedavisinin mezoterapiden farkı nedir?

Mezoterapi, rejuvenasyon amaçlı kullanıldığında vitaminler, hyaluronik asit ve doku toparlayıcı ürünler cilt altına zerk edilir. Bu ürünler doğal doku ürünü değildir, ancak deriyi besleyen maddelerdir. Klasikleşmiş bir yöntem olmakla birlikte, en önemli dezavantajı, alerji yapabilmesi ve etkinliğinin kısa sürmesidir. Kalıcı etki sağlamak için enjeksiyonların düzenli aralıklarla tekrarı gerekir. 

Bu makale 13 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Uzm. Dr. Banu Serbes Kural

Uzm. Dr. Banu SERBES KURAL, 1966 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lisans öncesi öğrenimini Avusturya Kız Lisesi'nde bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesin'nde tıp eğitimine başlamıştır. 1990 yılında eğitimini tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. 1992 yılında Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde Dermatoloji Kliniğinde başladığı ihtisasına İsviçre'de Zürih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Kliniği'nde devam etmiştir. "Şarap lekesi nevüslerin tedavisinde 585nm CWT-Dye Laser kullanımı ve sonuçlarının 577 nm CWT-Dye Laser ve Argon Laser ile karşılaştırılması" başlıklı tezi ile 1995 yılında Dermatoloji Uzmanı olmuştur. 1997-1998 yılları arasında Washington Hospital Center, Washington D.C. ABD'de çalışmalar yapmış olan Uzm. Dr. Banu SERBES KURAL'ın başlıca ilgi alanlarını estetik dermatoloji, dermatolojide la ...

Etiketler
Estetik
Uzm. Dr. Banu Serbes Kural
Uzm. Dr. Banu Serbes Kural
İstanbul - Dermatoloji
Facebook Twitter Instagram Youtube