Fibroadenomlar kadınlarda her yaşta en sık rastlanan solid (katı, içi sıvı olmayan), selim (iyi huylu) meme tümörüdür. Genelde 20-30 yaş arası genç kadınlarda tek bir adet görülür. % 20 vakada sayıları birden fazladır. Memede radyolojik olarak selim olduğunu düşündüğümüz kitlelerin çoğunluğu fibroadenomdur. Fibroadenomların üçte ikisi basit fibroadenomlardır ve ek risk faktörü yoksa (aile hikayesi gibi) meme kanseri riskini artırmaz. Kompleks fibroadenomsa ve aile hikayesi varsa meme kanseri riskini artırdığı gözlenmiştir. 40 yaş üzeri kadınlarda, büyüme hızı fazlaysa (birkaç hafta içinde birden büyümüşse), 2 cm'den büyükse, meme kanseri açısından aile hikayesi mevcutsa fibroadenomların mutlaka çıkarılması gerekiyor. Ergenlik çağındaki genç kızlarda hızlı büyüyen dev fibroadenomlar (5 cm'den büyük) görülebiliyor. Bunların da cerrahi olarak çıkarılması gerekiyor. Sadece fibroadenomun çıkarıldığı operasyonlarda kozmetik olarak çok iyi sonuçlar elde ediliyor.

Fibroadenom şüpheli bir lezyon ilk tespit edildiğinde altı aylık aralarla 2.5-3 yıl takip edilerek bunun kesinlikle iyi huylu bir lezyon olduğuna mantık yürütme ile karar verilir. Çünkü fibroadenomlar kansere dönüşmese bile fibroadenomları taklit eden kanserler mevcuttur. Böyle durumlarda risk almamak için fibroadenom şüpheli bir lezyon tespit edildiğinde altı aylık aralarla 2.5-3 yıllık radyolojik yöntemlerle takibe alınırlar.

Fibroadenomlar hormonal etkilerle büyüyebilir küçülebilirler. Menapozdan sonra sıklıkla küçülüp kireçlenme gösterirler. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde belirgin büyüme gösterebilirler.


Hatay Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!