Fetal ekokardiyografi gereken durumlar nelerdir?

Fetal ekokardiyografi gereken durumlar nelerdir?

A. Anne ile ilgili durumlar;

a. Annede diyabetes mellitus (şeker hastalığı veya gebelikte şekerin yüksek olması) olması durumunda bebekte kalp hastalığı ortaya çıkma insidansı %3-7 arasındadır. Kan şekerinin iyi kontrol edilememesi halinde risk en yüksektir.
 b. Kollajen doku hastalıkları: Annede sistemik lupus eritematozus gibi otoantikor üretimi görülen bir hastalığın olması fötusta ritim sorunlarına neden olabilir.
 c. Fenilketonüri: Bebekte kalp hastalığı riski %25-50 arasındadır. Fenilalanin düzeyi yüksek olan annelerin çocuklarında kalp hastalığı sıklığı normal popülasyonun 10 katıdır.
 d. Kan uyuşmazlığı: Fötuste kansızlığa ve kalp yetmezliğine neden olabilir.
 e. İleri anne yaşı: 35 yaş üstündeki annelerin bebeklerinde doğumsal bozukluklar daha sıktır (özellikle trizomi 21).
 f. Gebelik sırasında kullanılan bazı ilaçlar fötusta organ gelişimini bozabilir.
 g. Gebelikte enfeksiyon
 h. Daha önce anomalili bebeklerin doğmuş olması

B. Fetusla ilgili durumlar;

a. Gebelik sırasında yapılan ultrasonografik incelemelerde kalpte anormallikten kuşkulanılması. Kalbin dört-boşluk pozisyonunda anormal görüntü, doğumsal kalp hastalığı olasılığını düşündürür.
 b. Ultrasonografide kromozom anomalisi düşündüren bir bulgu olması kalbin de ayrıntılı incelenmesini gerektirir.

C. Fötal kalp hızında anormallik;

D. Ailede doğumsal kalp hastalığı öyküsü;

Fötal ekokardiyografi 16. haftadan itibaren her gebelik haftasında yapılabilir. İlk inceleme için 18-20. haftaların seçilme nedeni görüntünün daha iyi olması ve anormallik saptandığında gebeliği sonlandırma şansı vermesidir.

Bu makale 12 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Doç. Dr. Evren SEMİZEL, Lisans öncesi öğrenimlerinin ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde (İngilizce) başladığı tıp eğitimini 1996 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise yine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapmış ve 2002 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmuştur. Uzmanlık eğitimi sonrasında 2008 yılında The Children’s Hospital of Philadelphia, Division of Pediatric Cardiology, University of Pennsylvania School of Medicine’da Research Fellow olarak çalışmalar yapmış olan olan Doç. Dr. Evren SEMİZEL, Uludağ Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı’nda 2009 yılında Yardımcı Doçent, 2010 yılında ise Doçent unvanı almıştır. 2010-2014 yılları arasında mecburi hizmet yükümlülüğü kapsamında Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi’nde görev yapmıştır. Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Grubu, ...

Doç. Dr. Evren Semizel
Doç. Dr. Evren Semizel
Bursa - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Facebook Twitter Instagram Youtube