Fazla tıbbi bilgilerin öğrenilmesinin  komplikasyonları nedir  ?
Fazla tıbbi bilgilerin öğrenilmesinin komplikasyonları nedir ?

HASTALIKLAR YOK HASTALAR VARDIR.. Rahmetli sayın hocam ord.prof dr.Sadi Irmakın sözüne ve hatırasına ithaftır.Fazla tıbbi bilgilerin öğrenilmesinin komplikasyonları nedir bilgi edinmenin yolları, hasta sorularının sınırları varmıdır?

Başta Hastaların soru sorma tıbbi bilgi edinme hakkı vardır bu bir yasal kanuni haktır..ancak fazla tıbbi bilgilerinin öğrenilmesinin sınırları ve komplikasyonları vardır. bu konuyu gözlem ve tecrübelerimden aldığım dayanakla bir kaç cümleyle ifade etmek istiyorum..çünkü bu konu derin araştırma konusudur..bu yüzden yanlış anlaşılmak istemem.maksadım çok önem verdiğim bu konuda önce hastalarımızın sonra ilgili meslektaş ve hocalarımız hatta bu konuyla ilgili bilim adamlarının dikkatini çekmektir..

Öncelikle şunu saptamak gerek..hastalar şunu görmelidirler ve bilmeliler hekimler verebilecekleri bilgiyi zaten vermekle yükümlüdürler..ama hasta hekim dialoglarını ve ilişkilerini güvensizliğe hatda son yıllarda yaşadığımız fiili eylemlere kadar götürdüğü bir gerçektir..bu yüzden her hakkın bir kullanılış biçimi ve yeride zamanıda çok iyi bilimmelidir..

Doktorlara soru sorunuz hastalığınız hakkında bilgilenmek isteyiniz bu sizin hakkınız ancak. bu hakkınızı kullanmadan önce bilmeniz gereken şey yaşamınız boyunca sürekli danışabileceğiniz bir doktorunuz olsun. buda aile hekimleridir.sizi en iyi onlar tanır ve çok faydalı bilgilerle hastalıklardan ,koruyucu hekimlik dediğimiz yöntem ile tıbbi bilim ışığında tedbirlerini anlatarak , aydınlatıp sizi hastalıklara yakalanmanızdan korurlar... hastalığınız varsa ve gerkirse de ön tedavinizi de yaparlar.. ayrıca ihtiyaç duyulursa tedaviniz in ihtisasla ilgili hekimlerine yönlendirirler.. ama bizim insanımız kahvede , otobüste ,uçakta nerde bir dr. bulsa sorularıyla bunaltacak kadar soru sorarak, edindikleri ama çoğunu anlamadıkları bilgiler yüzünden gerçek hastalıklardan korunmak ve tedavisini öğrenmek hastalığının gerçek doktorunu bulmak amacı yerine bazen önce gitdiği dr varsa onu gıyaben yargılarlar onun doğru yapıp yapmadığını öğrenirler ve bunu da çok cin fikirlilikle ustaca yaparlar .....tıbbi bilgileriin bazı kişilerde fazlası bilinç ve kültür düzeylerinne göre var olmayan hastalık hastalığının bizzat kendisine yakalanmalarınada sebeb olur.. .

Denilebilirki her gün tv de basında da hastalıklarla ilgili genel bilgiler verilmektedir.doğrudur haklısınız ama bilinmelidirki meslektaşlarımız çok dikkatli olarak bu konuları anlatırlar ..zira bu konu tıp fakültelerinde bile geniş anlamda fazla ve gereksiz tıbbi bilgilerin toplumda açtığı zararlı sonuçlarınında bilincinde olduklarından,eğitim döneminde fakültelerde doktorlarımıza öğretilir. tıp ansiklöpedileride bu sakıncaları doğurmuştur.

Hasta olan ansiklopediye baş vurmuş orda okuduklarını kendinde aramış ve çok ciddi bunalımlara giren insanlar olmuştur..bu örneklerden okullarda tıp öğrencilerinde patoloji derslerinin eğitimi devam ederken görüldüğü bizzat yaşadığım olaylarlada sabitdir..bir başka konuda, son yıllarda alternatif tıp denilen yöntemlerin ve dallarının çoğalması bu tür komplikasyonların oluşmasına neden olmaktadır.. bu yüzdendir.. insanlar bilgileniyorum derken eksik yetersiz ve bilinçsiz dağınık tıbbi bilgi nedeni ile birde üzerine tedavi sonuçlarından da yetrince tatmin olmadıklarında alterntif tıbba , hacılara hocalara ,üfürükçülere medyumlara ,nuskacılara yönelirler ... bunlardan alternatıf tıp henüz dünyanın yaygın olarak değişik yerlerinde ama genellikle geri kalmış ve ve az gelişmiş ülkelerinde yaygındır .Henüz gerçek tıbbın reel anlamında bilimsel bazda benzerlikler olsada tıbbın alterntifi 0ldukları tartışmalıdır. diğerleri ise külliyen yanlştır. ve telafisi olmayan sonçlar doğurur.dişi ağrıyanın mezarlğa gidip mezar taşlarını ısırarak diş ağrısının geçirmeye çalşmak hala bazı köylerimizde kötü yanlış inanç ve alışkanlıklardır..

Son olarak haddimizi aşmadan baş hekimlik yaptığım dönemlerde elde etdiğim tecrübelerimede dayanarak şunu belirtelimki. hastalarımız polikliniklerde hekimlerin kouşmamalarından şikayetçi olmalarıda bilinen bir gerçektir.. gerçi hasta her zama haklıdır ..zaten benim nacizhane bir sözüm vardır .^^ iyi hal yani sağlıklı olmak gizlenemez ^^...acınında, sızınında şefaati yani affı ,gizlenmsi saklanması olamaz^^... dışarı yansır .. işte hasta budur .. profili de budur. görüntüsüde budur.kısaca hasta hastadır.inkar edilemez görmemezlikten gelinemez..ama hastalarımızında bilmeden ön yargılarla bizleri değerlendirmeleride bu yüzden hem yanlış hemde haksızlıktır ..sonuçta hasta hakkıdır hastalığı ile ilgili bilgi alması gerekir ama ne kadarına sahip olabilecekleri konusundada sınır koyma hakkı yukarda anlatmaya çalıştığım sakıncalar nedeniyle hekimin olmalıdır.

SAYGILARIMLA..


İstanbul Diş Hekimi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!