Excimer laser ıntralase lasık

Excimer laser ıntralase lasık

Excimer Laser Tedavisi

Gözlük kusurunun laser ile düzeltilmesinde temelde 2 farklı yöntem kullanılmaktadır. 
1. Kesme yöntemleri (Flebli teknikler) : Intralase, Intralasik, Lasik 
2. Yüzeysel laser tedavileri: PRK, Lasek, Epi-lasik, Transepitelyal excimer laser

I. Kesme Yöntemleri(Flebli Teknikler):

Kornea yüzeyinden ince bir parça laserle veya bıçakla kesilerek kaldırılır daha sonra numara düzeltilir, kesilmiş olan kornea parçası yerine kapatılarak yapışması için beklenir.

Bu işlem sırasında da gözdeki sinirlerinin bir bölümü kesilmektedir, bundan dolayı hastanın ameliyat sonrası ağrısı pek olmaz, ancak işlem sırasında kesilen sinirlerin iyileşmesi uzun sürmektedir. Bu yöntemle laser tedavisi olan 35 yaş üstü bayan hastalarda göz kuruluğu şikayetleri daha uzun sürmektedir.

Laser yöntemlerini karşılaştıran bilimsel araştırmalarda, flep oluşturularak uygulanan laser yöntemlerinin korneayı zayıflattığı ve kornea biyomekaniğini bozduğunu vurgulanmaktadır. Yapılan araştırmalar hastaların ameliyat öncesi tüm tetkikleri normal olsa bile lasik sonrasında korneada incelme ve keratokonus (ektazi) olabileceğini ortaya çıkarmıştır.

II. Yüzeysel Laser Tedavileri(Surface Ablation):

Yüzeyel laser tedavilerinin 20 yıllık sonuçlarını bilinmekte, ve bu nedenle güvenle uygulanmaktadır, korneal ektazi ve fleb komplikasyonları gibi riskler düşünüldüğünde yüzeyel laser tedavileri, güvenilir yöntemleridir. Kornea biyomekaniğini üzerine olan etkilerinin az olması ve 20 yıllık sonuçların bilinmesi tercih edilmelerinin en önemli sebepleridir.

Dört farklı yöntem mevcuttur: 

PRK:


İlk uygulanan excimer laser yöntemidir, ameliyat sonrası ilk gün, ağrı batma ve sulanma fazla olduğu için ayrıca yüksek dereceli hastalarda korneada iz bıraktığı için günümüzde çok tercih edilmemektedir.

LASEK:

Alkol solusyonu kullanılarak kornea epiteli kenara alınır, ilk gün rahatsızlığı azdır, korneada iz kalma riski PRK’ya göre çok düşük olduğu için tercih edilen bir yöntemdir. Ameliyatın aşamaları aşağıda görülmektedir.

  

EPİ-LASİK:

Kornea epiteli özel bir cihaz ile alkol kullanılmadan kenara sıyrılır, klinik sonuçlar lasek tedavisine çok benzerlik gösterir, yani ilk gün ağrısı az ve korneada iz kalma riski düşüktür. Ameliyatın 3 aşaması aşağıda görülmektedir.

  

TRANSEPİTELYAL EXCİMER LASER:

Bu yöntemde yukarda anlatılan diğer yüzeyel tekniklerden farklı olarak kornea epiteli laserle alınır. Transepitelyal excimer laser yöntemde hastanın epitel kalınlığı ölçülür, ve laser tedavisi bu ölçümlere göre planlanır. Transepitelyal laser tedavisinin diğer tedavi yöntemlerinden farkı kornea hücrelerinde(keratosit) apoptosisi(ölümü) oluşturmamasıdır. Akademik olarak incelendiğinde tüm laser yöntemleri arasında en emin teknik olarak kabul edilmektedir. Ameliyatın aşamaları aşağıda görülmektedir.

  

 

 

Bu makale 18 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Prof. Dr. Abdullah ÖZKIRIŞ, lisans öncesi öğrenimlerinin ardından İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1996 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yapmış ve 2000 yılında Göz Hastalıkları Uzmanı olmuştur.  2001 - 2003 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Öğretim Üyesi olarak görev yapmış olan Prof. Dr. Abdullah ÖZKIRIŞ, aynı kurumda 2003 yılında Yardımcı Doçentlik, 2006 yılında ise Doçentlik kadrosuna atanmıştır. 2009-2016 yılları arasında mesleki çalışmalarına Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde devam etmiş olan Dr. ÖZKIRIŞ, başarılı çalışmaları sonucunda 2011 yılında Profesörlüğe yükselmiştir. 2016 yılı itibariyle Medical Palace Hastanesi'nde hastalarını kabul etmekte olan Pro ...

Etiketler
Excimer lazer
Prof. Dr. Abdullah Özkırış
Prof. Dr. Abdullah Özkırış
Kayseri - Göz Hastalıkları
Facebook Twitter Instagram Youtube