Mesane tümörünün çeşitli evreleri vardır. Bunlar:

Evre 0a: Bu evrede kanser, sadece mesanenin iç yüzeyinde gelişir. Mesane tümörünün erken bir evresidir, kanser hücreleri grup halindedir ve cerrahi ile kolay alınabilir. 0a evresinde, hastalık mesane duvarının kas veya bağ dokusuna ilerlemez.

Evre 0is: Kanser bu evrede yassı, noninvaziv karsinomdur ve yassı karsinom in situ olarak da adlandırılır. Mesanenin iç yüzeyinde gelişir ve mesanenin içine doğru ya da bağ ve kas dokularına ilerleme göstermez. 0is evresinde, lenf bezlerine ya da uzak bölgelere yayılım görülmez.

Evre I: Bu evrede kanser mesane duvarına ilerler, ancak lenf bezlerine ya da uzak bölgelere yayılım göstermez.

Evre II: Artık bu evrede kanser hücreleri, mesane iç duvarına nüfuz etmiştir ve mesane duvarının kasına ilerlemiştir. Ancak henüz lenf bezlerine ya da uzak bölgelere yayılım göstermemiştir.

Evre III: Bu evrede kanser hücreleri, mesanenin kaslı tabakasından mesaneyi kaplayan yağ dokusu tabakasına kadar yayılmıştır. III. evrede kanserin, prostat, rahim veya vajina gibi üreme organlarına da ilerleme ihtimali vardır, ancak pelvik ya da karın duvarında kanser görülmez. Kanser bu evrede, lenf bezlerine ya da uzak bölgelere yayılım göstermemiştir.

Evre IV: Bu evrede kanser, karın ve pelviste yayılım göstermiştir. Henüz lenf bezlerine ve uzak bölgelere yayılım göstermemiş olabilir. Veya yayılım lenf bezlerinde gerçekleşebilir ve uzak bölgelerde kanser görülmez. Bir diğer seçenek ise, hem lenf bezlerine hem de kemiklere, karaciğer veya daha uzaktaki akciğerlere kadar kanserin yayılım göstermesidir.


İzmir Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!