Evlilik Öncesi Çift terapisi Çiftlerde nasıl bir farkındalık kazandırır?

Evlilik Öncesi Çift Terapisi Çiftlerde Nasıl Bir Farkındalık Kazandırır?

Evlilik Öncesi Çift terapisi Çiftlerde nasıl bir farkındalık kazandırır?

Bireyler kimi zaman farkında olmasalar da geçmiş yaşantılarından davranış ve düşünce kalıplarını gelecek yaşantılarına taşırlar. Burada geçmiş “Atalardan” gelen kalıtsal özelliklerimizin olabildiği kadar, içinde yaşanılan toplum-aile-çevresel faktörlerin de etkilerinin olduğu araştırmalar sonucunda kabul edilmiştir.

 

          Çift ilişkilerinde “duyguların kontrolü (duygusal genogram) ve “cinsel genogram” da yaşantılarda önemli etkisini yansıtmaktadır.

 

          Duygusal tıkanıklıklar söz konusu olduğunda bireysel terapi gerekli görülürse, bireysel seansların sayısı her eş için eşit olarak ayarlanır. Her iki eşin de bulunması gereken seansa sadece eşlerden birinin katılması durumunda, dengeyi sağlamak için diğer eş ile de ayrı seans yapılır.

 

          Çift Terapisi sürecinde dengeyi kurmak ve güven oluşturmak için terapistin-danışmanın; Her iki tarafa da,

          - Aynı soruları sorması,

          - Çiftlere sıra ile dengeli katılımını sağlaması,

          - Karşılıklı sorumlulukların ve beklentilerinin neler olduğunu açıklama fırsatının verilmesi,

          - Seans sürecinde karşılıklı olarak ne anladıklarına yönelik cevap vermelerini sağlaması, öncelikli önem taşımaktadır.

 

          Eğer incinme ve savunmasızlık bireyde veya çiftte fazlası ile varsa geçmiş örüntüleri değiştirme oldukça zordur. Bu dinamiklerin sonlandırılıp yerine pozitif deneyimler ve iyileşme getirilebilir.

 

          Neredeyse her vakada, kendini sürekli reddedilmiş veya akılsız vb. gibi hisseden bir birey, bu duyguların kaynağını köken aldığı kendi ailesinde bulacaktır.

 

          Terapist - Danışman,  eşlere; sık yaşanan duygu ve düşünceler hangi koşullarda daha çok görüldüğünün  fark edilmesine yardımcı olur.

 

          Çiftlerin beraberliklerinde cinsel yaşamlarından duydukları memnuniyet, karşılıklı etkileşim halinde duygusal yaşantıları üzerinde döngüsel bir etki yarattığı bilinmektedir. Destek almak isteyen çiftler evlilik öncesi terapi ile yaşadıkları cinsel sorunlara yaklaşımda terapötik süreçten faydalabilirler. Aynı zamanda cinsel terapi de oldukça önemli bir yere sahip olmaktadır.

 

          Genogram değerlendirmesinde, problemin ne derece geçmişe ya da şimdiye dayalı temelleri olduğuna bağlıdır.

 

          Genogramda; çiftlerin köken aileleri de olmak üzere yaşanılan gerçekler, duygular, sınırlar, anlaşmaları, koalisyonları, yakınlıkları, uzaklıkları, bağlılıkları değerlendirilir.

 

          Aile ağacında cinselliğe/yakınlığa ilişkin hangi soruları sormaktan kaçındıkları, cevapların kimde olabileceği seans sürecinde anlaşılmaya çalışılır.

 

          Çiftlere evlenmeden önce evlilikten neler bekledikleri; örneğin “Bir eş …………………………………………………malıdır.” cümlesini tamamlamaları istenir.

Bu sorular seansta çiftlerle ayrı ayrı konuşulur.

 

          Anlatılan açıklamalar göz önüne alındığında, çiftlerin birbirlerini daha iyi tanımalarına yardımcı olduğu gibi kendi farkındalıklarını da görebilmeleri aile danışmanlığı görüşmeleri sürecinde sağlanmış olur.

 

          Birliktelik sürecinde ancak mutlu olabilen bir bireyin çevresini mutlu edebileceği gerçeği unutulmamalıdır.

Güler Aydın, Ankara aile danışmanlığı, evlilik ve çift terapisi eğitimleri ile online ve yüz yüze terapi gerçekleştirmektedir.

Bu makale 11 Mayıs 2022 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Aile Danışmanı Güler Aydın, 1961 yılında Erzincan da doğmuştur. İlk, orta, lise öğrenimini Ankara’da tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunu olup, aynı üniversitede Sosyoloji Yüksek Lisansını tamamlamış olup, Sosyoloji Doktora derslerini de tamamlamıştır.  Başbakanlık Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığın’da ” Araştırmacı Sosyolog “ olarak çalışıp, aynı kurumumun, S.H.Ç.E.K.’da da görev aldıktan sonra emekli olmuştur. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde “Aile Danışmanlığı Eğitimi’ni tamamladıktan sonra; Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nde 5 yıl “Aile Danışmanlığı” yapmıştır. CİSED’in “Evlilik ve Çift Terapisi” eğitimine katılmıştır. Ankara Barosu “Gelincikler Projesi”nde gönüllü psikolojik destek vermektedir. Aynı zamanda Ankara’da “Can Psikolojik Danışmanlık Merkezi”nde; Boşanma süreci, Çiftler Arasındaki Ça ...

Etiketler
evlilik
Aile Danışmanı Güler Aydın
Aile Danışmanı Güler Aydın
Ankara - Aile Danışmanı
Facebook Twitter Instagram Youtube