Erkekte sperm yoksa azospermi

Erkekte sperm yoksa  azospermi

Azo Sperm Nedir ?

Sözlük anlamı;erkekte hiç sperm bulunmamasına verilen Latince isimdir. Tedavisi için testislere mikrocerrahi yöntemi ile mikrotese uygulanır. Cerrahi bir girişimdir, deneyimli bir ürolog yaptığında sperm bulunma şansı vardır.Bir hastanın azospermi olduğu spermiogram testinde anlaşılır. Menide hiç sperm hücresi bulunmaması durumudur. Tıkanılık nedenli olan ve olmayan şekli vardır.Meni, boşalma ile prostat ve salgı bezlerinden gelen sıvıdır. Bir kaşık dolusu sıvı olarak tarif edersek içinde sperm olması durumunda tüm sperm hücreleri bir çay kaşığının ucu kadar bir miktar tutmaktadır.Sperm hücreleri testiste üretilir ve bu meni sıvısına katılır.Testiste üretilen sperm hücrelerinin yaklaşık üç aylık bir sürede üretildiği, kanallardan taşındığıkabul edilir. Yani bir erkeğin cinsel ilişki durumu ve menisi tam olabilir ancak meni içinde sperm hücresi bulunmayabilir.Testiste hastalıklar ya da sonrasında taşıyıcı kanallarda yada boşaltma bezlerinde doğuştan veya sonradan olabilecek hastalıklar doğuştan itibaren sperm üretiminin olmamasına ya da sonradan bu üretimin kesilmesine neden olur.Kanal tıkanıklıkları bu sonradan gelişen duruma örnektir. Çoğunlukla enfeksiyonlar yada ameliyatlar ile olur, Tedavi ile spermin meniye karışması sağlanır ve normal yoldan gebelik beklenir.Sonradan gelişmiş bir azospermide testis içinde de Mikrotese ameliyatı ile sperm bulunması mümkün olur ve bu spermler tüp bebek uygulaması için kullanılır.

Azospermi nedenleri üç başlık altında incelenebilir.

1-Pretestiküler(testis öncesi)nedenler: Sperm üretimi ile ilgili hormonal bozuklar. Nadir hastalıklardır ancak ilaç tedavileri ile başarılı sonuçlar verir, hatta normal yoldan gebelik elde edilir.

2- Testiküler(testisler ile ilgili) nedenlerDoğuştan bozukluklar,geçirilmiş enfeksiyonlar,testislerle ilgili geçirilmiş ameliyatlar,testislerin tümörleri,testis travmaları vb.

3- Postestiküler(testis sonrası)nedenler: Kanalların fonksiyon bozuklukları veya tıkanıklıkları. Sperm üretimi olan erkeğin üretilen spermlerinin meniye karışamaması. Boşalma ile meni olabilir,ancak  içinde sperm bulunmaz yada hiç meni gelmemektedir.

AzoSperm nasıl anlaşılır ?

Spermiogram testinizde;

- Boşalma miktarı  (ejekülasyon     hacmi-Volüm) 1,5 ml. üstü olmalıdır.  Boşalma-orgazm hazzı ile meninin penisten dışarı çıkması gerekir. Tıkanıklık, hasar ya da geriye boşalma hallerinde meni dışarı çıkmaz
ya da çok az miktarda meni akıntısı  olur, sperm içerde kalır veya idrara
karışır.

- Sperm sayısının 1 hacimde 15 milyon ve üstü olması
beklenir. Testisi etkileyen, sperm sayısını düşüren pek çok hastalık vardır. Ancak testis muayenesi ile anlaşılır. Üroloji doktoruna başvurmak gerekir.

- Sperm hareketliliği, ileri hızlı spermler %25 (1/4
ü), toplam hareketliler en az %50 (yarısı) olmalıdır. Hareketsiz sperm ölü sperm manasına gelebilir.

- Sperm morfolojisi: bu sperm yapısının, şeklinin, baş
ksımının, kuyruk kısmının, kamçısının değerlendirildiği özelliklerdir. En az yarısının normal olduğu bir test mükemmeldir. Tüp bebek uygulamasında ise %4 (100 adet sperm hücresinden en az 4 tanesinin) normal olması başarıyı arttırır.


Sedece spermiogram testinizi okuyarak karar vermek yanlıştır. Tıbbi çalışmalarda, kısırlık kararı sadece sperm testini okuyarak verilen hastaların ancak %17 sinde doğru tanı konduğu görülmüştür. Testis muayenesi olmadan 100 hastanın 83'ünde doktor yanlış bigi vermiş olur. 

Merak Ettikleriniz

1-)AZOSPERMİ DENDİ, NEDİR?

AzoSperm Sözlük Anlamı: Erkekte hiç sperm bulunmamasına verilen Latince isimdir.Azospermi spermiogram testinde anlaşılır. Menide hiç sperm hücresi bulunmamasıdır.

2-)Azosperm dendi ama benim her şeyim normal, cinsellik ve boşalma, meni normal

Meni, boşalma ile prostat ve salgı bezlerinden gelen sıvıdır. Bir kaşık dolusu sıvı olarak tarif edersek içinde sperm olması durumunda tüm sperm hücreleri bir çay kaşığının ucu kadar bir miktar tutmaktadır. Sperm hücreleri testiste üretilir ve bu meni sıvısına katılır.Testiste üretilen sperm hücrelerinin yaklaşık üç aylık bir sürede üretildiği, kanallardan taşındığıkabuledilir. Yani bir erkeğin cinsel ilişki durumu ve menisi tam olabilir ; ancak meni içinde sperm hücresi bulunmayabilir.

3-)Azosperm sonradan mı oldu, ailede kimsede yok?

Testiste hastalıklar ya da sonrasında taşıyıcı kanallarda yada boşaltma bezelerinde doğuştan, sonradan olabilecek hastalıklar doğuştan itibaren sperm üretiminin olmamasına ya da sonradan bu üretimin kesilmesine neden olur.Kanal tıkanıklıkları bu sonradan gelişen duruma örnektir. Çoğunlukla enfeksiyonlar yada ameliyatlar ile olur, Tedavi ile spermin meniye karışması sağlanır ve normal yoldan gebelik beklenir. Doğuştan olan şekilde genetik hastalıklar olabilir, ailede mevcuttur sizinle başlamıştır yada genetik neden bulanamaz ama doğuştan testis gelişimi etkilenmiştir ve sperm üretimi olmamaktadır.

4-)Azosperm genetik nedenli dediler, nedir?

Doğuştan olan, ailesel olan, yada ailede olmayan ama sizinle birlikte başlayan hastalık tipleridir. Pek çok hastalığın belli bir yaş gurubunda benzer özellikler göstermesi tıbbı bu hastalıkların
sebebi olabilecek genetik incelemeleri ,araştırmaları yapmaya yönlendirir. Azospermi kısırlık durumunda cinsiyet ve erkeklik genlerinde bu incelemeleri yapar .Ailesel özellikte mi, sizinle mi başlamış anlayabiliriz. Bazı durumlarda kesin olmazlarıda söyletebilen bu genetik hastalıklar bazı azospermi hastalarında ise sperm bulabileceğimizin habercisi olur.

5-)Azosperm tedavi edilebilir mi?

Hormon hastalıkları, tıkanıklık nedenleri ile olan ve ilaç tedavileri ile, ameliyatlar ile düzeltilebilen azospermi hastaları vardır. Ancak çoğu zaman bu hastalıklarda neden araştırmadan klasik testis biopsisi ve belkide sperm olmadan tüp bebek denemeleri yapılmaktadır. Negatif sonuç dile getirilen hastalar tüp bebek tek ve son ümit düşüncesi ile eksik bırakılmaktadır. Doğrusu bu hastalıkların nedenini, üroloji uzmanınızın araştırmasıdır. Tüp bebek uygulanırken tanımadığınız bir dokturun testisinizden biopsi almasına müsaade etmeyin. Nedeni tıkanıklık olan durumlarda tıkanıklıkların giderilmesini, ilaç tedavisi ile düzeltilebilecek durumlarda bu tedavinin tamamlanmasını ve menide sperm görülmesini talep edin. Bunlar sonrasında sonuç alamayan uzmanınız zaten basit biopsilerin sizde sonuç vermeyeceğini modern ameliyatlar ile sperm bulunabileceğini bilir ve sizde hayal kırıklığına uğramazsınız.

6-)Azosperm için ameliyat oldum, sperm yok dediler son şanş olarak tüp bebek deneyebilirsiniz dediler

Aslında siz 20 yıl önceki tedaviyi olmuşsunuz. Bu şekilde testisten parça alınıp patoloji incelemesi için göndermek ve 5-10 gün sonra sperm haberini beklemek klasik yöntemdir ve bu günkü taleplere cevap vermeye yetmemektedir. Doğrusu aynı gün içinde sonuç alınan yani testiste üretilen canlı sperm hücresinin canlı şekilde görülebildiği ameliyat yöntemlerini uygulamaktır. Eşinizde hazırsa hemen bu spermlerle tüp bebek uygulanır yada spermler dondurulur-saklanır ve sonradan tüp bebek uygulanır, gebelik sonuçları aynı başarıdadır.

7-)Azosperm için Tüp bebek denedik sperm yok dendi ve zayıf kök hücreler var dendi

Sperm hücreleri testiste 3 ayda üretilir ve bir noktada tam üretilmişken bir başka noktada kök hücrelerden oluşabilir, yani testisin her noktası farklı seviyede çalışmaktadır. Tese ameliyatlarında testisten 4 noktadan parça-biopsi alınır, çıkmayabilir yada hücreler tam olmayabilir. Mikrotese ameliyatında tüm testis incelenecek hasta mikroskop altına alınacak, en uygun sperm bulunacaktır. Sperm bulunup saklanmalıdır, dondurulmalıdır. Böylece tüp bebek işlemlerine yeniden başlanabilir.

8-)Azopserm hastalarının çocuğu olur mu?

Spermi olmayan bir kimsenin normal yoldan çocuğunun olabilmesi için;bu sorunun ilaç ve ameliyatlar ile düzeltilip spermin menide görülmesi gerekir.

 

Bu makale 13 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Op. Dr. Abdullah Arman Özdemir

 Op.Dr.Abdullah Arman Özdemir, lisans öncesi öğrenimlerinin ardından Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 2001 yılında başarıyla tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise, Weill Cornell Tıp Fakültesi  tamamlayarak 2007 yılında Üroloji uzmanı olmuştur. 

Mesleki çalışmalarına Brüksel Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi'nde devam etmektedir.

Türk Tabipleri Birligi- Istanbul Tabip Odası,Türk Androloji Derneği,Türk Uroloji Dernegi,Urojinekoloji derneği üyesidir.

 

Etiketler
Azospermi
Op. Dr. Abdullah Arman Özdemir
Op. Dr. Abdullah Arman Özdemir
İstanbul - Üroloji
Facebook Twitter Instagram Youtube