ERKEKTE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI NELERDİR?

Her cinsel yakınlaşmanın cinsel birleşme ile sonuçlanması gerekmez. cinselliğin temel amacının doyum olduğu düşünülecek olursa, aslında cinsel birleşme, cinsel döngünün tamamlanmasına, yani sona ermesine neden olur. Tamamlanmış bir cinsel aktivitenin gerçekleşebilmesi için öncelikle cinsel yönden bir ilgi ve istek, bunu izleyen uyarılma ve uyarılmanın ulaştığı doruk nokta olarak kabul edilen orgazm gibi evreler olması beklenir.

Erkeklerde orgazm sonrası çözülme (rezolüsyon) olarak bilinen bu aşamanın süresi çoğu kez erkeğin yaşı ile orantılıdır. Yaş artıkça bu süre de doğal olarak uzamaktadır.


Kadınların cinsel döngülerinde böyle bir aşamaya gereksinimleri yoktur ve bu nedenle kadınlar fizyolojik olarak ardarda birden çok sayıda orgazm olabilirler.


CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI (CİB), tamamlanmış bir cinsel aktivitenin geçtiği bu evrelerden birinde ya da birkaçında ortaya çıkan inatçı ve tekrarlayıcı bozuklukları tanımlamak için kullanılır:

A) CİNSEL İLGİ VE İSTEK BOZUKLUKLARI,

*Cinsel isteksizlik
*Cinsel tiksinti bozukluğu

B)UYARILMA BOZUKLUKLARI
*Erektil disfonksiyon (Sertleşme kaybı)

C)ORGAZM BOZUKLUKLARI
*Orgazm olamama (inhibe erkek orgazmı)
*Erken boşalma (prematür ejakülasyon)
*Geç boşalma (retarde ejakülasyon)

D) CİNSEL AĞRI BOZUKLUKLUKLARI
*Disparoni(ağrılı cinsel ilişki)

SEKS TERAPİLERİ

CİB altta yatan organik bir nedene, cerrahi bir girişime, kullanılan bir ilaca ve eşlik eden ruhsal bir hastalığa bağlı olarak gelişmişse, tedavi öncelikle altta yatan etkene yönelik olarak yapılır.


Burada unutulmaması gereken önemli nokta; “cinsel işlev bozukluğunun çoğu kez tek bir nedene bağlı olmadığıdır”. Her organik olayın psikolojik bileşenlerinin olacağı göz önünde bulundurularak, sorun bütüncül olarak ele alınmalıdır.


Erkek cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde bugün etkili olarak kullanılabilen ve önemli bir yan etkisi olmayan güçlü ilaçlar vardır. Psikolojik kökenli CİB'in tedavisinde CİNSEL TERAPİLER oldukça başarılıdır.


İlaçlarla “hızlı tamir” erkek cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde yeterli olabilir mi?
“Her erkeğin önünde bir penis vardır''ilkesi üzerine kurulan: “fizyolojik ‘işlevlerin hızlı tamiri'' veya‘'restorasyonu‘'doğrultusundaki arayışlar; “HASTALIK YOK HASTA VARDIR''kavramını göz ardı ederek, sihirli ilacın tüm olguların gereksinmelerine aynı etkinlikte yanıt vereceğini varsaymakta (paket - standart tedavi) ve kökeninde veya alevlenmesinde rol oynayan psikolojik ve kişiler arası çatışmaları görmezlikten gelebilmektedir.

K
ökeninde %75-90 organik etken bulunsa bile organik kökenli olduğu düşünülen pek çok olgu hiçbir medikal tedavi uygulanmadan yalnızca CİNSEL TERAPİLER ile tedavi edilebilmektedir. Bundan çıkarılacak sonuçlar; mevcut sorunun nedeni yalnızca saptanan organik neden değildir. Sorunun kökeninde organik ve psikolojik etkenler birlikte rol oynamaktadır. Kökeninde organik nedenler bulunsa da her organik nedene psikolojik komponentler eşlik eder.Başka bir deyişle ‘'PENİS KİMİN PENİSİDİR?''yani penisin arkasındaki kişinin performans kaygısı, yetersizlik duygusu, erk ve erkeklik kaybı gibi korkuları ilaçla giderilebilecek midir?

Fizyolojik fonksiyonların “hızlı tamiri” veya “restorasyonu” sırasında olgularının eşleri göz ardı edilmektedir. Başka bir deyişle, SERTLEŞTİRİLMİŞ VE İRİLEŞTİRİLMİŞ PENİS HANGİ İLİŞKİDE KULLANILACAKTIR? Eşlerinde cinsel işlev bozukluğu görülme oranları %60 civarında, bütün çiftlerde tedavi - müdahale gerektirecek düzeyde, evlilik içi çatışma görülme oranı %40' dır. çünkü, evlilik yaşamı cinsel yaşamdan, cinsel yaşam ise evlilik yaşamından izole düşünülemez.

Mevcut cinsel sorun / sorunlarla birlikte yaşama sonucu kurulan psikolojik dengenin erkek lehine hızlı biçimde bozulması, mevcut ilişkinin dinamiklerini olumsuz etkileyerek aile sistemini bozabilir. Erkeğe yalnızca sertleşmesini geri vermek yeterli olmayacaktır. Oluşan sertleşmelerin anlamlı ve bir ilişki bütünü içinde kullanılabilmesi gerekir. Bunun için cinsel terapiler, evlilik terapileri, bireysel terapiler ile kullanıma hızla giren medikal tedavi yöntemlerinin iyi bir entegrasyonu gerekmektedir. CİB'in tedavisiyle uğraşan değişik disiplinlerden profesyonellerin de daha iyi bir işbirliği içinde olmaları gerekmektedir.

CİNSEL TERAPİST KİMDİR VE STANDART BİR UYGULAMA VAR MIDIR?

Cinsel terapiler olarak bilinen yaklaşımın özünde cinsel işlev bozukluğunun türüne özgül olarak geliştirilmiş bazı özel tekniklerin kullanılması söz konusudur.Ancak bu,cinsel terapilerin çeşitli özgül tekniklerin çeşitli cinsel işlev bozukluklarında kullanılmasından öteye gitmeyen yaklaşımlar olduğu anlamına gelmez. Aksi halde bu tür terapileri terapistler aracılığı ile değil bilgisayarlar ve el kitapları aracılığı ile yürütmek mümkün olabilir ve böylelikle terapi daha ekonomik bir biçime dönüştürülebilir. Birey ve çiftlerin gereksinmelerine uygun olarak terapi sürecinde düzenlemeler yapılabilir. Çünkü cinsel işlev bozukluğunun türü aynı da olsa, sorunun seyri bireyden bireye ve çiftten - çifte farklılıklar gösterecektir. “Hastalık yok hasta vardır”ilkesi benimsenmelidir.

İnsanın cinsel yaşamı diğer yaşam alanlarından ayrı veya izole olarak da düşünülemez. Cinsel uyum genel uyumun bir parçası olmaktadır. O halde cinsel alandaki bir sorun iş, sosyal, özel yaşam alanları gibi bireyin işlevselliğini bozabilir. Yaşamın diğer alanlarındaki çeşitli sorunlar ve özellikle evlilik içi sorunlar bireyin cinsel yaşamını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle cinsel terapi uygulaması yapacak terapistlerin bireysel psikoterapi ve evlilik terapileri alanlarında deneyimli olmaları gerekir.

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI İLE İLGİLİ ETİK DIŞI UYGULAMALAR

Yeterli bilgi ve deneyimi olmayan kişiler ve hatta terapistlerin cinsel işlev bozuklukları olgularını tedavi etmeye çalışmaları başta gelmektedir. Cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde kullanılan yöntemler basit görünmekle birlikte, eğitim almamış, yeterli bilgi ve deneyimi olmayan kişilerin uygulaması tedavide sorunlara yol açmakta dolayısıyla sıklıkla başarısızlıkla sonuçlanmakta ve hastaların tedavi olabilme olasılıklarını azaltmaktadır.

Terapist öncelikle kendi meslek grubunun temel etik kurallarına uymalıdır. Yeterli öykü olmadan ya da gerekli araştırmaları ihmal ederek tanı koymak hastanın zarar görmesine yol açtığından etik bir ihlal sayılır.Uygulanacak tedavinin seçiminden psikiyatristiniz sorumlu olmakla birlikte hastayı olası tüm tedavi çeşit ve olanakları konusunda aydınlatmalı ve onun da fikrini almalıdır. Tedaviden önce söz konusu cinsel sorunun yapısı, uygulayacağı tedavinin özellikleri ve kuralları, cinsel terapinin etkinliği, bilimselliği konusunda hastaya bilgi vermelidir.

Uzm.Dr. Sevilay ZORLU


Antalya Psikiyatri uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!