Normal doğum için epidural analjezi kimlere uygulanmaz?

1) Yöntemi kabul etmeyen hiçbir hasta
2) Pıhtılaşma ile ilgili bir kan hastalığı olan hastalar
3) Kateter takılacak alanda cilt enfeksiyonu olan hastalar
4) Kan basıncı çok düşük olan hastalar
5) Herhangi bir nedenle kafa içi basıncı artmış olan ve nörolojik hastalığı olan anne adaylarına uygulanmaz.

Epidural analjezi uygulanan hastalarda ne gibi komplikasyonlar oluşabilir?

Bazen kan basıncında aşırı düşmeler olabilir. Bunun için işlemden önce hastaya en az 500 ml serum verilir. Hastanın tansiyonu sık sık kontrol edileceğinden tansiyon düştüğünde tansiyonu yükselten ilaçlar uygulanır.

Baş Ağrısı ; Epidural ve spinal işlemlerden sonra en sık görülen komplikasyondur. Görülme sıklığı %0,2-20 arasında değişmektedir. Ancak son yıllarda iğnelerimizin kalitesi ve doktorlarımızın tecrübesi sayesinde bu oranın daha da düştüğüne inanıyoruz. Gebede normal olarak omurganın ligamentleri gevşek ve doku ödemlidir. Epidural aralığın saptanması zorlaşır ve uterus kontraksiyonları sırasında negatif basınç kaybolur. Dural ponksiyon (delinme) riski artar. Dura ponksiyonu sonrası BOS (beyin omurilik sıvısı) sızıntısı sonucu baş ağrısı oluşmaktadır. Ayağa kalkmakla; öksürmekle baş ağrısı artar. Ensede sertlik, bulantı kusma, ışığa duyarlılık, kulak çınlaması, iştah kaybı eşlik edebilir. Baş ağrısı tedavisi ; yatak istirahati, analjezik , sedatif, antiemetik , kafein (epilepsi, preklemsi ve hipertansiyon olanlara verilmez) ile giderilebilir. 5 ila 7 gün sonra bu tedavi ile %90 iyileşme görülür. Büyük bir kısmı tedavisiz kendiliğinden geçer. Tedaviye rağmen geçmeyen ve çok nadir olan bazı durumlarda kan yaması yapılır. Perforasyon bölgesine steril alınan (kişinin kendinden) 10-20 ml kan epidural alana enjekte edilir. Genelde iyi cevap verir ve hemen hasta ‘Gözlerime ışık geldi ‘ diye söyler. Ancak bu işlemin de kendine özgü riskleri vardır. Yeni bir dura panksiyonu, hematom, enfeksiyon riski, sırt ağrısı gibi.

Kateter kopması, spinal kord yaralanması , sinir köklerinde hasar, titreme , idrar yapmada zorluk, sırt bel ağrısı, nörolojik komplikasyonlar, epidural hematom oldukça nadir görülebilir.


İstanbul Anestezi Uzmanı uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!