OMURGA RAHATSIZLIKLARI

Omurga insan vücudunda ana dengeyi sağlayan ve insan hareketinde rol oynayan kemiklerindendir. Vücudumuzda boyun bölgesinde 7, sırtta 12, belde 5, kuyrukta 5 ve kuyruk sokumunda ise 4 adet olmak üzere toplamda 33 adet omurga bulunmaktadır. Omurgalar aralarında lifler bulunur arkasından omurilik geçer.

EN SIK RASTLANILAN OMURGA RAHATSIZLIKLARI

DİSK HASTALIKLARI

Diskin aşınması ve yıpranması gibi dejeneratif disk hastalığı, diskin bozulması ve diskin hernisi(fıtıklaşma) seklinde olabilir. En sık disk hernisi 40-50 yaşlar arasında L4-5 , L5- S1 seviylerinde ortaya çıkar. Bacaklarda uyuşma, güç kaybı bel ağrısı ile kendini gösterir.

Omurga enfeksiyonları uzun süre tedavi gerektiren hastalıklardandır. Omurga kemiğinin veya diskin mikroorganizmalar tarafından enfeksiyonu kişilerde ağrı, ateş, güç kaybı, halsizlik gibi belirtilerle kendisini gösterir. Genel olarak çiğ süt ve peynirde görülen, hayvanın memesinden bulaşabilen bruselloz bu hastalıklardandır.

OMURGA DARLIĞI, DAR KANAL

Yaş ilerledikçe omuriliğin içerisinden geçtiği kanal daralır. Bu omurilik, sinirin geçtiği kanal içinde sıkışabilir ve baskıya neden olabilir. Genellikle 40-50’ li yaşlarda başlayabilir. Bacaklara veya kollara vuran ağrılara neden olabilir. Sigara kullanan, ağır işlerde çalışan ve günlük yaşamında fazla hareket etmeyen insanlarda ortaya çıkar. Hastalar genellikle belirli mesafeden sonrasını yürüyemezler. Yokuş inerken zorlanırlar ve öne doğru eğilme ihtiyacı duyarlar. Marketlerde alışveriş sepetlerine eğilirler ve yaslanarak dolaşırlar. Genellikle fiziksel tedavi ve cerrahi olmayan tedavilerle ağır olmayan vakalar düzelir. İlerlemiş vakalar ise cerrahi yöntemlerle tedavi edilir.

OMURGA DÜZLEŞMESİ

Bu terim aslında bir bulgudur. Genellikle duruş bozukluğu, omurga veya disk hastalıklarında ve sinir baskılarında ortaya çıkabilir. Bu hastalarda zamanla omurgadaki esneklik kaybolur. Duruş bozukluğuna yakalanma riski en yüksek olan kişiler genelde, stres ve gerginlik yaşayanlar, ağır travmatik olaylar atlatanlar ve masa başı işte hareketsiz kalanlardır.

OMURGA EĞRİLİĞİ ( SKOLYOZ – KİFOZ):

Omurganın sağa veya sol tarafa doğru eğriliği skolyoz, öne doğru eğriliği ise kifoz olarak adlandırılır. Skolyoz ve kifoz her ikisi bir arada da bulunabilir, buna ise kifoskolyoz denilmektedir.

Skolyoz pek çok nedenle ortaya çıkabilmektedir. Ancak %80 - %90 kesin sebebi bilinememektedir.

Kızlarda görülme oranı daha yüksektir. Sırtta veya omurgada eğrilik çoğunlukla büyüme çağında ortaya çıkar. Doğumsal veya erken dönemde görülen eğrilikler erkeklerde daha fazla rastlanmasına rağmen ergenlik dönemi ve öncesinde ise kızlarda daha fazla rastlanmakatadır.

NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURMALIYIM?

-Bel ağrısı ve bacağa yayılan ağrı

-Boyun ağrısı ve kollara sırta yayılan ağrı

-Bacaklarda uyuşma ve güçsüzlük

-Ellerde uyuşma ve güçsüzlük

-Omuz dengesizliği

-Meme asimetrisi

-Duruş bozukluğu varsa doktora başvurmak gerekir.

NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR VE BELİRTİLERİ NELERDİR ?

Herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir. Doğumsal sebepli veya travmatik, enfeksiyon, tümör ve dejenaratif sebepli olabilir. 10 yaşından sonra ortaya çıkan eğrilik tipleri oldukça ciddidir. Çünkü bu dönemde hızlı büyümenin olduğu dönemdir. Solunum dolaşım problemi yapabilir. Hastada ciddi bir ağrı yakınması olmayabilir. Kol ve gövde boyları farklılık oluşturabilir . omuz ve kalça orantısız olabilir. Olguların tespitinde çıplak iken ayaklar bitişik öne doğru eğilme ile tespit edilir. Sırttaki en çıkıntılı omurganın kuyruk sokumu ile aynı hatta olması gerekir. Şüpheli vakalarda röntgen ile durum saptanır. Eğriliğin daha sık artışında düzenli kontrol gereklidir. 10 derecenin altındaki eğriliklere takip yeterli olmaktadır.

Egzersiz esnekliğin ve kas gücünün sağlanmasında önemlidir. Fakat eğriliği düzeltmez veya ilerlemeyi yavaşlatmaz. Duruşu düzeltir, solunum kapasitesini artırır.

Korse kullanımı 20 – 40 derece arası eğriliklerde ve bununla birlikte iskelet gelişimini tamamlamış vakalarda kullanılabilir. Hızlı ilerleme gösteren veya 30 ile 45 derece eğriliklerde de korse kullanılabilir. 40 derece üzerinde ve hızlı ilerleme gösteren vakalarda cerrahi tedavi planlanır.

Okul çağında skolyoz görülme ihtimali %0,3 - % 15,3 arasındadır. Okul dönemindeki çocukların gereksiz ağır sırt çantaları bu gibi rahatsızlıklara zemin hazırlamaktadır. O yüzden okul yönetimi, öğretmenler ve velilerin bu husus ile ilgili daha dikkatli olmaları gerekmektedir.

içerik bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz!. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez!. bilgilerin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.


Antalya Ortopedi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!