Empotans
Empotans

Empotans, cinsel birleşme için peniste yeterli sertliğin sağlanamaması veya sürdürülememesidir.

Empotanstan yakınıyorsanız bilmelisiniz ki yalnız değilsiniz.

Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 30 milyon erkekte empotans mevcuttur.Empotans ister fiziksel, ister psikolojik nedenli olsun, her iki cins için de hayal kırıklığı ile sonuçlanır. Ancak empotans, cinsel istek azlığı ve erken boşalma gibi diger seksüel fonksiyon bozuklukları ile karıştırılmamalıdır. Erken yaşlarda çok fazla masturbasyon ve fazla sayıda cinsel temas, ileri yaşlarda empotansa neden olmaz. Empotans ile infertilite (kısırlık) arasında bir ilişki yoktur. Bir çok erkek yaşamı boyunca zaman zaman ereksiyon problemleri yaşayabilir ancak her on erkekten birinde bu durum kronik yani kalıcı olur.

Empotans bir çok erkek için utanılacak bir olay olarak algılanmakta ve doktorla bile konuşulması zor olmaktadır. Ancak nedeni ne olursa olsun, tedavi edilebilir bir durum olan empotansta ilk adım, doktordan yardım istenmesidir.

Empotansa yol açabilen durumlar:

A – Organik (Fiziksel) etkenler:

1 - Diyabet (şeker hastalığı): Hastalığın kronik süreci içinde, penise giden damar ve sinirlerin tahrip olması ile empotans oluşabilir. Bazı hastalarda uygun diyet ve kan şekerinin düzenlenmesi bile fayda sağlarken, bir çok hastada sinirlerin kalıcı hasarı nedeniyle empotans kalıcı olmaktadır.

2 - Kalp ve damar hastalıkları: Penise giden atardamarların kireçlenmesi durumunda yeterli kan akımının sağlanamaması veya penis içindeki toplardamarların hasarlanması nedeniyle sertleşmenin yeteri kadar uzun sürdürülememesi durumu ortaya çıkar.

3 - Travma ve pelvik (kalça) bölge ameliyatları: Prostat, mesane ve kalın bağırsak ameliyatları sonrasında da empotans ortaya çıkabilir. Özellikle kanser cerrahisinde cerrahın birinci amacı hastayı kanserden tamamiyle arındırmak olduğundan coğu kez penise giden damar ve sinirler kesilmek durumunda kalınır.

4 - Nörolojik hastalıklar: Omurilik, penisteki sinir uyarılarının beyine ve beyinden gelen mesajların penise ulaşması için tek yol olduğundan bu bölgenin hasarlanma ve ameliyatları sonrasında empotans oluşabilir.

5 - İlaç kullanımı: İlaçlar kan akımı ve sinirsel uyarıların iletilmesini olumsuz etkileyerek empotansa yol açabilirler. Özellikle yüksek tansiyon ve depresyon nedeniyle kullanılan bazı ilaçlar bu duruma neden olabilir.

6 – Alkolizm ve aşırı sigara kullanımı: Alkolün ve sigaranın aşırı miktarda ve uzun süre kullanılması durumunda hormon seviyelerinin degişmesi ve kalıcı damar ve sinir hasarlanmaları oluşacağından empotans ortaya çıkabilir.

7 - Hormonal nedenler: Empotansın ender nedenlerinden olsa da özellikle böbrek yetmezliği ve karaciğer hastalıkları hormonal dengeleri değistirerek bu durumun ortaya çıkmasına sebep olabilir.

B – Psikolojik etkenler

1 – Yanlış bilgilendirilme: Cinsel yaşam hakkında yanlış bilgi sahibi olma nedeniyle ileri yaşta ortaya çıkan geçici sertleşme problemlerinin, stress ve korku sonucu kalıcı hale gelmesi söz konusu olabilir.

2 – Performans korkusu: Başarısız olma korkusu zaman zaman tüm erkeklerde söz konusudur. Ancak bu korku sık olduğunda empotans ile sonuçlanır.

3 – Depresyon: Hastalık enerji azlığı ve dolayısı ile azalmış cinsel istek ile karakterizedir. Bu nedenle cinsel birleşme için yeterli sertliğin sağlanamaması sonucu hasta daha depressif olacaktır. Böyle bir durumda öncelikle depresyon tedavi edilmelidir.

4 – Stres: İş, ekonomik veya ailesel problemler nedeniyle geçici olarak ortaya çıkan sertleşme problemi, aynı depresyonda olduğu gibi artan stress nedeniyle kalıcı empotansa yol açabilir.

Empotans tedavisinde psikolojik nedenin ortadan kaldırılması için doktorunuz sizi bir psikiyatri veya seks terapisi uzmanına gönderebilir. Böyle bir görüsmeye eşiniz ile gitmeniz mevcut psikolojik problemin daha kolay çözülmesine yardımcı olacaktır.

Bende empotans varmı?

Eğer aşağıda sıralanan 5 sorudan herhangi birine evet cevabı veriyorsanız üroloğunuza bunu danışmalısınız.

1 – Yakın zamanda ereksiyon (sertleşme) sağlamada zorluk çektiniz mi?

2 – Bu problemi her dört cinsel ilişki denemesinden üçünde yaşadınız mı?

3 – Ereksiyon sağlamadaki zorluk bir aydan uzun sürdü mü?

4 – Özellikle sabahları olan istemsiz ereksiyonlar daha ender mi olmaya başladı?

5 – Ereksiyon sağlamak için geçen süre eskisine göre daha uzun mu?

EMPOTANS TEDAVİSİ:

Medikal (ilaç ile) ve cerrahi olmak üzere iki türlüdür.

Üroloğunuz sizi psikiyatrist veya seks terapisi uzmanına tercihen eşinizle birlikte görüşme yapmanız için gönderebilir. Unutmayınız ki psikolojik nedenli empotansda bu görüşmeler, şikayetlerinizin tamamen geçmesini sağlayabilir.

Ağızdan alınan ve ereksiyon oluşturmaya yarayan ilaçlar:

Ağızdan alınan ilaçlar penise gelen kan akımını artırarak etkili olurlar. Bu ilaçları aldıktan bir saat kadar sonra cinsel uyarı ile birlikte ereksiyon oluşacaktır. Bu ilaçların etkisinin daha güçlü olması için ağır bir yemekle birlikte veya hemen sonra alınmaması ve hayati tehlike oluşturabileceği için bazı kalp ilaçları ile birlikte alınmamaları gerekmektedir

Hormon ilaçları:

Yaşlanmayla ilgili olarak bazı hormonların vücudumuzdaki miktarı azalır. Bu hormonların ileri derecede azaldığı durumlarda cinsel isteğin azalması, enerji kaybı, kronik yorgunluk ve yetersiz ereksiyon söz konusu olur. Bu hormonların ağızdan, kalçadan iğne yoluyla, ciltten emilebilecek bantlar içerisinde veya kremler şeklinde verilmesi ile yukarıda sayılan şikayetler düzelir.

Vakum ereksiyon cihazları:

Bu cihazlar penise dışardan uygulanan cihazlardır. Uygulanan vakum ile fazla miktarda kan penis içerisine çekilerek yeterli bir ereksiyon oluşturulur ve bir lastik bandın penis köküne takılması ile kanın geriye kaçması engellenir. Böylece cinsel ilişki boyunca peniste yeterli sertlik sağlanmış olur.

Penise enjeksiyon tedavisi:

Bazı ilaçların direk penisin içerisine iğne ile verilmesinden sonra cinsel uyarılma gerekmeksizin ereksiyon oluşmaktadır. İlaç özel insülin iğnesi ile verilmektedir. Eğer üroloğunuz sizin için bu tedaviyi seçerse kendi kendinize iğneyi yapabilmeniz öğretilecektir.

Damar cerrahisi:

Yeterli kan akımına izin vermeyen tıkanıklıklarda tıkanmış olan bölümün aynı kalp ameliyatlarındaki gibi bypass edilmesi şeklinde yapılmaktadır.

Penis protezleri (mutluluk çubuğu) ameliyatları:

Yukarıda sayılan medikal tedavilerden fayda görmeyen hastalarda kalıcı çözüm olarak uygulanmaktadır.

Empotans tedavisinde penise enjeksiyon yapma

Penise yapilan iğne ile penis damarlarında genişleme, gelen kan akımının artması ve sonuçta doğal bir sertleşme sağlanmaktadır. Eğer doktorunuz tarafından sizin için bu tedavi uygun görüldü ise, size daha önceden reçete edilen ilaçları doktorunuz steril bir şise içerisinde karıştıracak ve gün ışığı görmesini engelleyerek size kendi kullanımınız için geri verecektir. Size verilen içinde ilaç olan şişeyi serin ve karanlık bir yerde (tercihen buzdolabı kapağında) saklayınız.

Eczaneden alacağınız özel insulin iğnelerine doktorunuzun size soyleyecegi miktar kadar cekecek ve penisinize uygulayacaksınız. İğneyi nasıl yapacağınız asağıda sırasıyla verilmistir.

- İlacı, iğneyi ve temiz alkollü bir pamuğu hazırlayın

- Ellerinizi sabun ile yıkayın

- İlaç şişesinin ağız kısmını alkollu pamuk ile silin

- İğne ile girerek şırınga içine ilacı çekin

- Şırıngayı iğnesi yukarı bakacak sekilde tutunuz ve dikkatlice tüm hava kabarcıklarını boşaltın

- Penisinizde iğneyi yapacagınız bölgeyi alkollu pamukla temizleyin

- Penisinizin uç kısmından diger elinizle tutup yavaşça öne doğru çekin

- İğnenin tamamını temizlediğiniz bölgeye dikeyle 45 derece açı oluşturacak şekilde batıriı(Aşağıdaki resimde)

- Şırınganın pistonunu ittirerek tum ilacı içeriye boşaltın

- İğneyi dişariya çıkardıktan sonra alkollu pamuk ile iğne yaptığınız bölgeye bir kaç dakika bastırın

- İğne ucunu kapağını taktiktan sonra daha sonraki iğne uçlarını da içine koyacağınız bir kavanoz içine atın (Kavanoz doldugunda kapağını kapatip çöpe atabilirsiniz. Böylece kullanılmış iğne uçlarının başkalarının eline batmasını engellemiş olursunuz)

- İğne yaptiktan yaklasik 10 – 20 dakika sonra penisiniz sertlesecektir

Dikkat onemli:

- Penisinize haftada 3 kereden fazla iğne yapmayın

- İğne yaptığınız yeri her seferinde sağ ve sol tarafa olmak üzere değiştirin.

- Eğer ereksiyonunuz 4 saatten fazla sürer ve yumuşama sağlayamazsanız mutlaka doktorunuza veya ilk yardıma başvurun

PENİS PROTEZİ (MUTLULUK ÇUBUĞU)

Penis protezi, psikolojik ve medikal tedavilere yanıt vermemiş empotanslı erkekler de kalıcı bir tedavi alternatifi olarak uygulanır. Protez ve parçalarının tamamı genel anestezi altında açık ameliyat ile penis ve etraf doku içerisine yerleştirilir. Cinsel ilişki öncesi protez, dışarıdan el yardımıyla ereksiyon durumuna geçirilir. İlişki sonrasında inmesi için yine hastanın manipulasyonu gereklidir.

Değişik tipte penis protezi bulunmakla beraber kabaca bükülebilir ve şişirilebilir olarak ikiye ayrılabilirler. Protez tipi ve ameliyat şekline siz ve üroloğunuz beraberce karar verecektir.

Penis protezinin sizin için iyi bir seçenek olmadığı durumlar şunlardır:

- Genel anestezi altında ameliyat olmanızı engelleyecek bir hastalığınız var ise

- Penis ve çevresinde protezin takılmasını engelleyecek daha önceden geçirilmiş bir ameliyatınızın olması

- Protez öncesi verilen tedavilerden herhangi birini kullanmaktan memnunsanız

- Eger empotans durumunuzun geçici olduğuna ve daha sonra normal bir ereksiyon sağlayabileceginize inanıyorsanız (unutmayınız ki ameliyat sonrası proteziniz çıkarılsa bile normal bir ereksiyon sağlayabilmeniz mümkün değildir).

Halen dünyada 300 binin üzerinde penis protezi takılmış ve aktif cinsel yaşama geri dönmüş erkek mevcuttur. Bu tedavi sonrasında hasta ve eş memnuniyet oranı oldukça yüksektir (% 90 ın üzerinde).

Protez tipleri:

1-Bükülebilir penis protezleri :

Bu tip protez iki sert çubuktan oluşur. Çubuklar ameliyat ile penis içerisindeki ereksiyon esnasında kanla dolan bölüme yerleştirilir. Normal günlük yaşamda sert çubuklar el ile aşagıya doğru bükülerek penisin inik duruma geçmesi sağlanır. İlişki öncesi yine el ile bükülen bölüm düzeltilerek penis düz duruma geçirilir.

Avantajları

- Siz ve eşiniz için kullanımı kolaydır

- Ameliyat şekli daha basittir

- Daha az mekanik parçası vardır

- En ucuz protez tipidir

Dezavantajları

- Penisiniz büküldüğünde bile sert olduğundan günlük yaşamda iç çamaşırınız içinde rahat pozisyonu bulmakta zorlanabilirsiniz

- Şişirilebilir protezlerde olduğu gibi hem ereksiyonda hem de inik durumda iken doğal hissetmeyebilirsiniz

2-Şişirilebilir penis protezleri:

Bu protezler birbirleri ile tüpler ile bağlantılı olmak üzere üç bölümden oluşur. Bölümler, penis içerisinde ereksiyonu sağlayacak olan iki silindir tüp, içi steril serum ile doldurulmuş ve alt karın bölgesinde kaslar altına yerleştirilmiş bir rezervuar ve yumurtalıklarınızın yanına yerleştirilmiş bir pompadır. Ereksiyonu sağlamak için pompayı iki yanından parmaklarınız ile bir kaç defa sıkmanız gerekir. Bu sırada rezervuar içerisindeki serum penis içindeki tüplere dolarak ereksiyonu sağlayacaktır. Pompayı sıktığınız sürece penis daha da sertleşecektir. Silindirler içerisindeki serumu boşaltmak yani penisi inik duruma getirmek için pompanın diğer yanındaki bölümlere basmanız yeterlidir.

Avantajları

- Doğala yakın bir ereksiyon ve cinsel ilişki yaşamanızı sağlar

- Penis içerisindeki tüpleri istediğiniz sertliğe getirmeniz mümkündür

- Şişirildiğinde penisinizin diğer protezlerde olduğundan daha şiş ve dolgun görünmesini sağlar

- Ereksiyon esnasında ve inikken normalden ayırt edilmeyecek bir penisinizin olmasını sağlar

Dezavantajları

- Protezi şişirmek ve indirmek için diğer protezlerden daha fazla el becerisi ister

- Daha fazla mekanik parça içerdiğinden bozulma ve bir süre sonra çalışmama riski diğerlerinden daha fazladır.

- Diğer proteze göre daha pahalıdır.

Ameliyat ve sonrası:

Ameliyat genel anestezi altında yapılmakta ve yaklaşık 1-1,5 saat sürmektedir. Hastanede kalış süreniz seçilen protez tipi ve sizin sağlık durumunuzla ilgili değişse de 3 günü geçmemektedir. Ameliyat öncesi tetkiklerinizin yapılması , ameliyat ve sonrası ile ilgili oluşabilecek komplikasyonların üroloğunuz tarafından size anlatılması ve ameliyat rızanızın alınması sonrasında ameliyata karar verilmektedir.

Ameliyat sonrasında taburcu olduğunuzda üroloğunuz size sıkı iç çamaşırları giymenizi ve 4 – 6 hafta cinsel ilişkiden sakınmanızı önerecektir. Ameliyat bölgenizde birkaç hafta süren sizi rahatsız eden ağrılarınız olacak ancak yaranızın tamamen iyileşmesi ile bu ağrılar geçecektir. Taburcu olurken üroloğunuz size yapacaklarınız ve sakınacaklarınız ile ilgili ayrıntılı bir liste verecek ve sizi kontrole çağıracaktır.

1975 yılından bu yana tüm dünyada 300 binin üzerinde empotanslı hastaya penis protezi takılmıştır. Şişirilebilen penis protezi ve hasta memnuniyeti hakkındaki bir çalışmada şu sonuçlar alınmıştır.

- Üç yıl sonunda takılan her yüz protezin 92 si problemsiz çalışmaktadır.

- Beş yılın sonunda her yüz protezin 86 sı problemsiz çalışmaktadır.

- Protez takılan yüz hastanın 87 si gerekirse bu ameliyatı tekrar olabileceklerini ifade etmişlerdir.

- Her yüz hastanın 88 i bu ameliyatı bir arkadaşına tavsiye edeceğini söylemişlerdir.


İstanbul Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!