El rehabilitasyonunun amacı ; yaralanma veya travmalar ( parmak , el , kol kopması gibi ) sonrası yapılan ameliyatlar sonrasında hastanın kaybettiği fonksiyonlarını tekrar geri kazandırmaktır.
Ameliyatların başarılı bir şekilde sonuçlanabilmesi için ameliyat sonrası el terapistinin tedaviye devam etmesi zorunludur.

El terapisti eğer devreye girmezse ameliyat başarısız bir şekilde sonuçlanır ve hasta ameliyat olan uzvunu kullanamaz. Ameliyat öncesinde ise ; el terapisti cerrahın isteğine göre hastayı ameliyata hazırlar.

Ameliyat sonrası , elde mevcut kasların güçlendirilmesi çalışmaları bilinçli bir şekilde el terapisti tarafından uygulanır.

Ameliyat sonrası durumlarda da , yarası ( skar doku ) dokunun ödemi ve fonksiyon yetersizlikleri açısından değerlendirilip tedavi programına alınır. İyileşme hızına bağlı olarak tedavilere aralıklı olarak devam edilir Cerrah ile iletişim içinde olmak , takip süresi içinde his değerlendirmelerini sunmak çok önemlidir.

His değerlendirme testi uluslar arası standartlarda uygulanan bir testtir.

Karpal Tunel

Operasyon gerekmeyen durumlarda da örn. müzisyenlerde oluşan overuse sendromu gibi durumlarda da el rehabilitasyonu uygulanmaktadır.

Bunun yanı sıra ev hanımlarında ve masa başı çalışanlarında karpal tunel sendromu gibi, pamaklarda oluşan tetik parmak triger finger , yine parmaklarda oluşan swaneck (kuğu boynu ) deformitesi , butonier (düğme iliği) gibi deformite durumlarında atel uygulamaları ve rehabilitasyonu el terapisiyle olmaktadır.

SPASTİK EL ;

Spastisitenin azaltılması ve elin fonksiyonun kazanılması amacıyla farklı bir eğitime alınır Hem atel uygulamarıyla hem de günlük yaşamda uygulanması gereken özel egzersiz programlarıyla spastisiteyi azaltarak günlük yaşamda daha fazla kullanılması sağlanır.

HEMİPLEJİK ( FELÇLİ ) EL :

Hemiplejik elde ; problemin olduğu seviyeye bağlı olarak değişmekle birlikte genelde İlk 1 yıl içinde kazanabileği fonksiyonların % 70 ini rehabilitasyon programları ile geri kazandırılır. Ayrıca doğum sırasında tek kolu felçli doğan bebeklerin de rehabilitasyonunu başarılı bir şekilde sonuçlanmaktadır.


İstanbul Fizik Tedavi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!