Koroner anjiyografi 15 yıl önceki gibi sadece kasıktan yapılan bir işlem değil artık. El bileğinden anjiyoda, lokal anestezi ile ağrısız ve 15-20 dakikada sonuç alınmaktadır. Hastalar işlem biter bitmez oturup-ayağa kalkabilmekte ve 2 saat sonra evlerine gidebilmektedir.

Koroner anjiyo nedir? El bileğinden anjiyo nasıl yapılmaktadır?

Koroner anjiyografi (ayrıca kardiyak kateterizasyon veya anjiyo da denir) kalp damarlarınızı ve fonksiyonunu değerlendirmek için yapılan girişimsel bir görüntüleme yöntemidir. El bileğinden koroner anjiyografi sırasında el bileğinizdeki atardamara ince, yumuşak plastik bir sheat (kılıf) yerleştirilir. Bu kılıfın içinden yine yumuşak ve ince plastik içi boş kateterler vasıtasıyla kalp damarlarının çıkış yerine ilerletilir. Kateter özel bir x-ray (röntgen) makinesi yardımı ile koroner arterlere yönlendirilir. Kontrast materyal (anjiyo boyası) kateter yoluyla enjekte edilir ve hareketli röntgen filmleri dijital ortamda kaydedilir. Prosedürün bu bölümüne koroner anjiografi denir. Bu görüntülere ek olarak bazı özel durumlarda ileri görüntüleme ve değerlendirme yöntemleri olan intravasküler ultrason (IVUS), optik koherans tomografi (OCT) veya fraksiyonel akım rezervi (FFR) ölçümleri de yapmak gerekebilir. Ayrıca gerekmesi durumunda balon şişirilmesi ve stent koyma işlemi de yapılabilir. Tüm bu işlemler lokal anestezi ile yapılmaktadır.

El bileğinden anjiyo öncesi dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?

Bu yöntemin kararı verilirken el bileğinden anjiyografi konusunda tecrübeli bir girişimsel kardiyolog ile konuşulmalıdır. Doktorunuz el bileğinizdeki atar damarı ve dolaşım sistemini kontrol ederek bu yönteme uygunluğunuzu belirleyecektir. Uygun olması durumunda sizi anjiyografi konusunda ve sonrasındaki olası tedavi seçenekleri konusunda bilgilendirecektir.

Hangi hastalarda el bileğinden anjiyografi yapılmaz?

Kronik böbrek yetmezliği bulunan diyaliz hastaları ve diyaliz adayı olan hastalarda, kol bölgelerinde ortopedik ya da anatomik sorunları saptanan hastalar için el bileği yapılmayabilir. Yine de bu konuda en son kararı doktorunuz verecektir.

Bilekten anjiyonun komplikasyonları var mı?

Bilekten anjiyoda damara girişten meydana gelebilecek komplikasyon riski çok azdır. Bunlar el bilek damarında tıkanma, cilt altı morluk, kol ağrısı ve damarda yırtılmadır.

El bileğinden anjiyo avantajları nelerdir?

El bileğinden koroner anjiyografi 2000’li yılların başından itibaren dünyada yaygın kullanılmaya başlanmıştır. Artık çok daha ince ve yumuşak kateterlerle işlemin konforu daha da artmıştır. El bileğinden yapılan anjiyografi sonrası kanama komplikasyonları daha az gelişmektedir. Kasıktan yapılan anjiyografi sonrası hastanın 6 saat yatakta sırtüstü yatması önerilmektedir. Hâlbuki el bileğinden yapılan anjiyografi sonrası hasta hemen ayağa kalkabilmekte ve yaklaşık 2 saat sonra evine taburcu olabilmektedir. Eskiden sadece anjiyografi için kullanılan bu yöntem balon anjiyoplasti ve stent girişimlerinde de yani kalp damarlarının tedavisinde de kullanılabilmektedir. Bu yöntemden en çok faydalanan hastalar, kilolu olan, yatakta sırt üstü yatamayacak, ortopedik sorunları olan, prostat nedeniyle sık idrara çıkan dolayısıyla erken ayağa kalkması gereken hastalar, yaşlı hastalar ve kronik akciğer hastalığı olanlardır.

Sağlıklı ve huzurlu günler dileriz....


Aydın Kardiyolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!