Koroner anjiyografi işlemi kalp damarlarının daralma ve tıkanıklarını tespit etmek için kullanılan görüntüleme yöntemidir. Koroner damarlar aort damarının sağ ve solundan çıkan 2 ayrı damardır. Bu iki damarın çıktığı deliklere borucuklar yardımıyla yerleşip boya vererek X-Ray ile görüntülenmesi sağlanır. Bu işlem en yaygın ve eski yöntem olan kasık atardamarından yani femoral arterden girilerek yapılır. Bunun sebebi kasık atar damarının cilde yakın olması ve geniş yapısıdır. Artan teknoloji ile giriş yapılan atar damarlarının çeşitliliği de artmıştır.

Konforlu olması nedeniyle dirsekten baş parmağa doğru yönelmiş olan radiyal arter en sık kullanılan ikinci giriş yeridir. En önemli konfor özelliği de hastanın işlem sonrası yatarak sabit kalması gerekmemesidir. Ayrıca hastanede kalış daha kısadır ve kum torbası gibi baskı yapıcı ağırlıklar gerekli değildir.

İşlemin en önemli avantajları;

Kanama kontrolünü yapmak çok daha kolaydır

Hasta daha kolay hareket etmeye başlar, bu şekilde daha hızlı da taburcu edilebilir

Kasık atar damarının girişim yapılması zor olan şişman kişiler ve bacak damar tıkanıklıklarında tercih edilebilir

İşlemin bazı dev avantajları da vardır;

Daha uzun sürer

Süre uzarsa hasta ve hekimin aldığı radyasyon dozu da artar

Bilek atar damarında kanama, balonlaşma ve hasar gelişme ihtimali daha azdır.

El bilek ve koldaki ortopedik sorunların olması, eski travmalar, işlem öncesi yapılan Allen Testi sonucunun yeterli olmaması halinde işlem hiç yapılamayabilir.

İşlemin başarı oranı oldukça yüksektir. Konfor ve başarı aynı anda ele alınırsa el bileği anjiyografisi şu anda en revaçta olan konvansiyonel anjiyografi yöntemidir.


İstanbul Kardiyolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!