El ve el bileği fonksiyonları da düşünülecek olursa en karmaşık ve kompleks yapılardan biridir. Genel olarak bakılacak olursa bu kadar kompleks bir yapınında doğal olarak rahatsızlıkları önemsenmelidir.

Yoğun iş temposunda çalışırken ellerimizde oluşan rahatsızlıkları çok önemsememekteyiz. Bu ağrıların çoğu yoğun kullanmaya bağlı oluşan tendinit adı verilen tendonların (kas kirişleri) üzerinde oluşan ödem ve iltihabi reaksiyonlar ile oluşan rahatsızlıklardır. Ağrı kesici ilaçlar ve istirahatlerle kolayca iyileşebilecek rahatsızlıklardır. Adı geçen tedavi yöntemlerine cevap vermemesi durumunda enjeksiyonlar ve ESWT adı verilen ses dalgaları ile gerçekleştirilen tedavi yöntemlerine cevap vermektedir.

Tetik parmak, parmakların el ile eklem yaptığı noktada oluşan ağrı ve parmaklarda hareket esnasında takılmalara sebep olan rahatsızlıkta yine aynı şekilde uygun tedavilere cevap vermediği ve takılmanın çok ciddi olduğu durumlarda lokal anestezi ile yapılabilen bir cerrahi işlemle tedavi edilebilmektedir.

Çağımızın hastalığı olarak görülen ve özellikle bilğisayar kullanıcılarında sıklıkla görülen Karpal Tünel Sendromu ise parmaklarda uyuşma ve gece ağrılarına sebep olan rahatsızlıktır. Uyuşmanın çok artması durumunda ve eğer diğer tedavi yöntemllerine cevap vermiyorsa çok basit bir cerrahi işlem ile tedavi edilebilmekte ve hastalar bir hafta ile on gün arası bir süre içinde iş başı yapabilmektedir.

El bileğinde zorlanma, burkulma ve çarpmalar sonrası oluşan bağ hasarları tedavisi en zor olan rahatsızlıklardandır. El bileği atelleri ve ağrı kesici tedavilere genel olarak cevap verebilmesine rağmen bazı durumlarda çözüm olmamaktadır. Bu durumda artroskopi adı verilen kapalı cerrahi yöntemle tedavisi olmaktadır.

El bileğinde çok sık görülmekte olan kistler çoğu zaman estetik problemler yaratmakla birlikte bazen çok ciddi ağrı şikayetine sebep olabilmektedir. Büyük çoğunluğu sadece takiple gerileyen bu kistler çok nadiren cerrahi tedaviye gerek göstermektedir.

DeQuervain rahatsızlığı özellikle el bileği üzerinde olan ve baş parmak hareketleri ile ağrıya sebep olan rahatsızlıklardır. Ağrısı özellikle yumruk yapılması sırasında artmaktadır. Ateller ve ilaçlar ile rahatlayabilecek bu rahatsızlıkta lokal enjeksiyonlar tedaviyi hızlandırabilmektedir. Uzun süreli tedaviye karşın cevap alınamaması durumunda lokal anestezi ile yapılacak bir cerrahi tedavi çözüm olabilmektedir.

Duputyren kontraktürü: El ayasında yer alan fasia adı verilen bir katmanın kalınlaşması ile ailesel geçiş gösteren bir hastalığıdır.Bu hastalıkta elin parmaklarının hareketini sağlayan Tendonlar, kalınlaşma nedeniyle hareketlerini kaybedebilir.Burada hastalığın ailesel olduğu,sigara kullanımı,damar hastalıkları ile ilişkisi,epilepsi ve diabet ile bağlıntılı olduğu bilinmektedir.

Elde artritis: Elde artritis en sık başparmağın tabanında gelişir.Başparmağın kullanımı ile artan ağrı tipik bir özelliğidir.Erken dönemde istirahat,anti enflamatuar ilaç tedavisi,ekleme steroid uygulamaları,atel kullanımı gibi tedaviler denenebilir.


İstanbul Ortopedi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!