Egzersizin bağırsak üzerindeki etkileri

Egzersizin bağırsak üzerindeki etkileri

Son on yılda yapılan araştırmalar, bağırsak mikrobiyotasının sağlık ve hastalıktaki rolüne ışık tutmuştur. Kesin mekanizmalar açıklığa kavuşturulmamasına rağmen, spesifik bağırsak mikrobiyom profilleri ve mikrobiyal metabolitler kardiyovaskuler hastalıklar ile ilişkilidir. Bağırsak mikrobiyotasının sağlıksız bir fenotipi (yani maladaptasyonu temsil eden), mikrobiyal metabolit trimetilamin N-oksit (TMAO), artan endotoksaemi, artmış bakteriyel translokasyon, plaklar, artmış vücut yağ kütlesi, sırasıyla trigliserit ve HDL serum konsantrasyonlarını artışı ve azalması ve artmış kan basıncı gibi çeşitli mekanizmalara neden olmaktadır. Bu durum da çeşitli hastalıkların riskini artırabilir.

Buna karşılık düzenli egzersiz, bağırsak mikrobiyomunu sağlıklı bir fenotipe doğru modüle eder. Yüksek bir kardiyorespiratuar fitness, aktif bir yaşam tarzına sahip olmak veya dayanıklılık egzersiz eğitimine katılmak, insan bağırsak mikrobiyotasını birkaç olası mekanizma yoluyla olumlu bir şekilde düzenler. İlginç bir şekilde, dayanıklılık egzersiz eğitiminin bağırsak mikrobiyotasına faydaları diyetten bağımsız gibi görünmekte ve hareketsiz bir yaşam tarzı ile kaybolmaktadır. Egzersiz bağırsak bariyerini korurken sağlıklı bir bağırsak mikrobiyotasını teşvik edebilir.

Her ne kadar egzersizin bağırsak sağlığı üzerindeki yararlı etkilerine aracılık eden biyolojik yolların aydınlatılması için ek mekanik bilgiye ihtiyaç duyulsa da belirtilen bulgular, egzersiz ortamının birçok organa nasıl fayda sağlayabileceğini göstermektedir ve bu da genel olarak sağlığı iyileştirebilir.

Bu makale 25 Aralık 2020 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Fzt. Esra Karacan, lisans önce eğitimlerinin ardından, 2014 yılında Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünü 2018 senesinde başarıyla tamamlayarak Fizyoterapist unvanı almıştır. 2018 yılında Yedietepe Üniversietesi  Genel Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans'ına başlamış ve halen devam etmektedir. Ayrıca 2016-2017 yılları arasında İtalya'da Universita degli Studi di Foggia Fisioterapia (Fizyoterapi) Bölümünde eğitim almıştır. İleri seviyede İngilizce ve İtalyanca, Orta seviyede Arapça dil bilgisine sahiptir. Mart 2020 Dry Needling Trigger Point Therapy Course, IDNS Kasım 2019 Cinsel İşlev Bozukluklarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kursu Kasım 2019 Ürojinekolojik Problemlerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kursu Nisan 2019 Duyu Bütünleme Problemlerinde Çevre Düzenlenmesi Kursu Ocak 2019 Kadı ...

Fzt. Esra Karacan
Fzt. Esra Karacan
Kırklareli - Fizyoterapi
Facebook Twitter Instagram Youtube