Doğum Dikiş İzlerinin (Epizyotomi) Düzeltilmesi - Perineoplasti

Episiotomy Scar Repair - Perineoplasty

Normal doğumda bebeğin çıkışını kolaylaştırmak için açılan doğum kesisi veya kendiliğinden oluşan yırtıklar kötü iyileşip hem görüntü olarak kişiyi rahatsız edebilir...

The birth incisions made to facilitate exit of the baby or the fissures occurring spontaneously during a normal delivery may heal badly and disturb the individual in terms of appearance...

Hem de cinsel ilişki sırasında ağrı, vajinadan ses gelmesi gibi şikayetlere yol açabilir. Lokal veya genel anestezi altında kolay bir operasyonla kötü iyileşmiş skar dokusu şeklinde yara izi estetik olarak düzeltilebilir. Aynı operasyonda gerekirse vajina daraltma işlemi de yapılabilir.

They may also cause complaints such as pain, vaginal noises during sexual intercourse. The badly healed scar tissue can be repaired aesthetically with an easy operation under local or general anesthesia. The vaginal tightening procedure can also be carried out during the same operation if necessary.


İstanbul Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!