Diz bağ lezyonları

Diz bağ lezyonları

Diz vücudun en büyük ve harekette hayati önemde bir eklemdir. Dizin sabitliğini yan bağlar ve çapraz bağlar sağlar.
Çapraz bağlar diz ekleminin içinden uyluk (femur) ve kaval (tibia) kemiğini bağlar. Bu bağlar kısa bir halat gibi bu iki kemiği sıkıca birbirine bağlar, diz bükülürken ve düzken gerekli olan sabitliği sağlarlar. Önde bulunana ön çapraz bağ (ACL), arkada olana arka çapraz bağ (PCL) denir.

Yan bağlar femur ve tibia kemiklerini iç ve dıştan (dış yan bağ tibianın dış arkasında bulunan fibula kemiğine yapışarak indirekt yoldan tibia’yı sabitler) birbirlerine bağlayarak sabitler. Diz ekleminin her iki yana açılmasını engeller. Aynı zamanda bu kemiklerin dönme hareketlerini sabitlemede çapraz bağlara destek olur.

Ön Çapraz Bağ (ACL) Yaralanmaları

ACL tibia’ nın femur ‘a göre öne kaymasını engeller. Aynı zamanda tibia’nın dönme hareketini de engeller.
Ön çapraz bağ aşağıdaki şekillerde yaralanabilir;
• Ani yön değiştirme, diz dönmesi
• Koşarken, kayarken yavaşlama
• Zıplama sonrası yere inerken
• Dize direkt darbe

Belirtileri

Ön çapraz bağınız yaralandığında hemen bir ağrı hissetmeyebilirsiniz. Bununla beraber bir kopma sesi veya diz kontrolünün bozulduğunu genellikle hissedilir. 2-12 saat içinde diz şişer ve ayağa kalkıldığında ağrı olur. Ortopedist görene kadar buz uygulaması ve bacağın yukarı kaldırılması ağrı ve şişlik gelişimini azaltır.
Ön çapraz bağ yırtığı ile yürünürse diz kıkırdağı zedelenebilir. Özellikle ayak sabitken vücut döndürüldüğü zaman, kaval kemiği (tibia) sabit kalırken uyluk kemiği (femur) döner. Bu kıkırdak üzerinde öğütücü-yaralayıcı bir etki yapar.

Tanı

ACL yırtıklarının temel tanı ve değerlendirme yöntemi muayenedir. Çeşitli muayene testleri vardır. Özellikle operasyon kararını verdiren stabilite testleri muayene ile yapılmaktadır.
Bu tip yaralanmaları olan hastalarda başka kemik patolojilerini tespit için direkt röntgenler, eklem içi patolojiler için MRG istenebilir. Nadiren bazı vakalarda artroskopik muayene gerekebilir.

Tedaviler

Cerrahi ve cerrahi olmayan tedavi alternatifleri vardır.

Cerrahi Olmayan Tedavi;
• Tam olmayan (parsiyel) yırtıklar
• Yaş veya genel olarak düşük fiziksel aktiviteleri olanlar
• Stabilite testlerinde (pivot shift testi gibi) genel stabilitesi iyi durumda olan
dizlerde cerrahi tedaviye gereksinim duyulmayabilir. Bu tür hastaların ömür boyu uyluk ön ve arka adelelerini (quadriceps ve hamstring) geliştirici düzenli çalışma yapmaları, riskli aktivitelerde özel dizlik kullanmaları önerilir.
Cerrahi Tedavi;

ACL yırtığı olan aktif ve spor yapmak isteyen hastalarda gereklidir. Zaman zaman diz dönmesine, gelişen aktivitesi daha az olan kişiler de dize güveni geri getirmek ve kıkırdak hasarını engellemek için önerilmektedir.
Cerrahi tedavide genellikle artroskopik olarak diz çevresindeki bir tendon (veya bir parçası) kullanılarak ön çapraz bağın orijinal anatomisine uygun bir rekonstriksiyon sağlanır. ACL rekostriksiyon ameliyatı sonrası yaklaşık 3 aylık ciddi bir fizik tedavi ve rehabilitasyon programı uygulanır.
Arka çapraz bağ (PCL) yaralanmaları

Arka çapraz bağ (PCL), ACL kadar sık yaralanmaz. PCL yaralanmaları genellikle aşırı gerilme çekilme ile olur. En sık nedeni dizin ön tarafına doğru bükülmesi hareketi neden olur. Bu tür hareket yanlış bir adımla olabileceği gibi, snowboard, motosiklet, futbol gibi sporlarda daha sık oluşur.

PCL yaralanmasında diz sabitliğinde bozulma olur. Özellikle tibia femura göre geriye doğru kayar. Bu hareket yumuşak diz eklem kıkırdağının zedelenmesine veya incelmesine neden olabilir. Bu aşınma ileri dönemlerde kireçlenme ile sonuçlanabilir.
PCL yaralanmasında belirtiler ACL yırtıklarına benzerdir. Ancak dizde dönme gibi instabilite bulguları daha nadirdir.
PCL yırtığı olan kişilerin çoğu normal aktivitelerine iyi bir rehabilitasyon programı sonrası ameliyatsız dönerler. PCL’in tibia’dan bir kemik parçası ile kopuğu veya rehabilitasyona rağmen kaza öncesi performansına dönemeyen sporcularda operasyon gerekebilir.

Bu makale 3 Nisan 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Op. Dr. Lütfü Tatlı, lisans öncesi öğrenimlerinin ardından istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1995 yılında başarıyla tamamlayarak Tıp Doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayarak 2002 yılında Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olmuştur.

Uzmanlık eğitimi sonrasında 2002 - 2007 yılları arasında Erzurum Numune Hastanesi'nde, 2007 - 2014 yılları arasında Özel Kolan Hastanesi'nde2014- 2020 yılları arasında Vital Hospitılda görev almış olan Op. Dr. Lütfü Tatlı, mesleki çalışmalarına şu an İstanbul'da bulunan Dr. Lütfü Tatlı Teşhis ve Tedavi Kliniği'nde devam etmektedir.

Etiketler
Lezyon
Op. Dr. Lütfü Tatlı
Op. Dr. Lütfü Tatlı
İstanbul - Ortopedi ve Travmatoloji
Facebook Twitter Instagram Youtube