Diyabet ve depresyon İlişkisi

Depresyon ve şeker hastalığı ilişkisi...

Diyabet ve depresyon İlişkisi

Diyabet ve Depresyon

Yapılan araştırmalar diyabetli bireylerin depresyon riskinin diyabetli olmayanlara göre daha fazla olduğunu göstermektedir. Diğer yandan depresyonun da diyabete yol açabileceğine dair bulgular bulunmaktadır.

Diyabetin iyi yönetilmemesi, zamanında teşhis edilememesi ve tedavisine başlanılamaması çeşitli pronlemlere yol açar. Doğru ve sağlıklı beslenme yanlışları, hareketsiz yaşam biçimi ise kilo almayı kolaylaştırır. Tüm bunlar bir araya geldiğinde bireyde mutsuzluk, uykusuzluk, isteksizlik gibi belirtilerle başlayan ve sonrasında eşlik eden diğer belirtilerle devam eden bir duygudurum bozukluğu ortaya çıkabilir.

  • Tıbbi ve psikolojik bakım,
  • İlaç tedavisi
  • Stres yönetimi
  • Motivasyonel görüşme
  • Baş etme becerilerini geliştirme gibi yaklaşımlar tedavide uygulanmaktadır.

 

Bu makale 20 Ocak 2022 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Prof. Dr. Murat Kuloğlu, lise öğreniminin ardından Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1989 yılında birincilikle tamamlamıştır. Uzmanlık eğitimini ise 1991-95 yılları arasında Atatürk Üniversitesi'nde yapmıştır. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalın'da 2003 yılında doçent, 2009 yılında ise profesör ünvanını almıştır. 2004-2008 yılları arasında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde klinik şef yardımcısı, başhekim yardımcısı ve 2006-2008 yılları arasında Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü Ruhsatlandırma Ana Komisyon Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.  2013-2020 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı'nda Öğretim Üyesi ve Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkez Yöneticisi görevlerini yürütmüştür. Bu arada Akdeniz Üniversites ...

Etiketler
Psikolojik
Prof. Dr. Murat Kuloğlu
Prof. Dr. Murat Kuloğlu
Antalya - Psikiyatri
Facebook Twitter Instagram Youtube