Sesimizin kalite, gürlük ve kalınlık/incelik algısı bakımından normalden farklı olmasına disfoni adı verilir. Bu durum çoğunlukla karşımıza kaba, kısık ve/veya nefesli bir ses olarak çıkmakla birlikte ince bir erkek sesi veya kalın bir kadın sesi de bu hastalık grubu içerisinde yer almaktadır. Normal insan sesinin cinsiyet ve yaşa uygun tonda, uygun gürlükte ve pürüzsüz olması beklenir. Bu beklentileri karşılayamayan ses disfonik olarak değerlendirilir.

Ses kısıklığı sebepleri nelerdir?

Oldukça geniş bir hastalık grubundan kaynaklanabilen ses kısıklığına temelde 2 ana problem yol açmaktadır. Birincil olarak ses tellerimizin üzerinde yerleşim gösteren yada yapısal olarak bütünlüğünü bozan bir organik lezyon söz konusu olabilir. Sıklıkla karşılaştığımız bu duruma örnek olarak ses teli enfeksiyonları, nodülleri, polipleri, yarıkları, iyi huylu yada kötü huylu diğer lezyonları verilebilir. Her insanın dönem dönem ve özellikle bir üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben sesi kısılabilir. Fakat şu unutulmamalıdır ki 3 haftayı geçen ses kısıkları normal değildir ve altında kötü bir hastalık söz konusu olabilir. Bu durumda ses tellerini muayene ettirmek için mutlaka bir KBB hekimine müracaat edilmelidir. İkincil olarak ise sesimiz ses tellerimizde herhangi bir lezyon olmadığı halde de normalden farklı yada kısık olabilir. Bu durum yaşa bağlı değişikliklerle ilgili olabileceği gibi sesimizi uygun tonda kullanmamamızdan yada kötü ve yanlış kullanmamızdan kaynaklanabilir. Stres ve sıkıntı dönemlerinde yaşadığımız ses kısılmaları bu duruma örnek olarak verilebilir.

Ses kısıklığı nasıl değerlendirilir?

Ses kısıklığı ihmal ve göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur. Zira söz konusu ses kısıklığı gırtlak kanserine bağlı olabilir. Bu nedenle mutlaka konu hakkında tecrübe sahibi bir KBB hekimi tarafından hasta ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme klasik KBB muayenesinin ötesinde mutlaka gırtlağımızın endoskopik sistemlerle ayrıntılı bir şekilde görüntülenmesini içermelidir. Bu işlem hortum yutma olarak bilinen gastroenterolojik endoskopik değerlendirme değildir. Burundan yada ağız içerisinden ilerletilen çok daha kısa uçlu ve bükülebilen endoskoplar yardımı ile acısız ve ağrısız bir şekilde yapılan birkaç dakikalık bir işlemdir. Ancak bizlere çok değerli bilgiler vermekte olup mutlaka yapılmalıdır. Bununla birlikte bilgisayarlı ses analizleri yapılmalıdır. Gerek duyulan olgularda ekstra görüntüleme yöntemleri istenebilir.

Ses kısıklığı nasıl tedavi edilir?

Ses kısıklığına sebep olan probleme bağlı olarak tedavi yöntemleri değişmektedir.

Ancak 3 temel tedavi alternatifi söz konusudur.

Birincisi :ilaç tedavisidir. Enfeksiyon yada reflüye bağlı ses kısıklıklarında ilaç tedavisi ile sonuç almak mümkün olabilmektedir.

İkinci yöntem :ses terapisi olup ses kısıklığına yol açan birçok patolojide etkili ve yüz güldürücü sonuçlar almamızı sağlamakta yada uygulanan cerrahi tedavilerin etkinliğinin artmasına katkı sağlamaktadır.

Üçüncüve temel tedavi yöntemimiz ise: cerrahi uygulamalardır. Ses kısıklığına yol açan sebebe bağlı olarak muayenehane şartlarında yada ameliyathanede yapılan çeşitli basit yada ileri cerrahi girişimler ile ses kısıklığının ortadan kaldırılması mümkündür.


İstanbul Kulak Burun Boğaz uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!