Dişeti çekilmelerinin tedavisinde koronale pozisyone flep tekniği ile tünel tekniğinin etkinliklerinin karşılaştırılması

Dişeti çekilmesi (DÇ), dişeti kenarının mine sement sınırına (MSS) göre apikale kayması ve kök yüzeyinin ağız ortamına açılması olarak tanımlanır.

Dişeti çekilmelerinin tedavisinde koronale pozisyone flep tekniği ile tünel tekniğinin etkinliklerinin karşılaştırılması

Dişeti çekilmesi (DÇ), dişeti kenarının mine sement sınırına (MSS) göre apikale kayması ve kök yüzeyinin ağız ortamına açılması olarak tanımlanır. DÇ tedavisinin temel amacı; açığa çıkmış kök yüzeylerinin, inflamasyon bulguları gözlenmeyen, minimum sondlama derinliğine ve ideal estetiğe sahip yumuşak dokuyla kapatılmasıdır. DÇ’yle ilişkili dişin yüzey durumu da değerlendirilmelidir. Çürüksüz servikal lezyonlar (ÇSL), DÇ’ye sıkça eşlik etmektedir. DÇ tedavisinde; koronale pozisyone flep (KPF) ve tünel (TUN) teknikleri, tek başına veya bağ dokusu grefti (BDG) ile kombinasyon halinde sıkça kullanılmıştır. Estetik sonuçlar açısından değerlendirildiğinde, iki teknik arasında anlamlı bir fark olmadığı, ancak gerekli durumlarda yapılan BDG ilavesinin estetiği iyileştirdiği bildirilmiştir. Keratinize doku yüksekliği (KDY) ve dişeti kalınlığı (DK) BDG ilave kararını vermede önemli parametrelerdir. KDY ≤ 1 mm ve DK < 1 mm olduğunda BDG ilavesi yapılması önerilmektedir. Yapılan çalışmalarda kök kapama miktarı açısından KPF ve TUN teknikleri arasında anlamlı bir fark bulunmazken TUN tekniğinde vertikal insizyon olmaması post-operatif morbiditeyi büyük oranda azaltmaktadır.

Bu makale 22 Nisan 2024 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Dr. Dt. Ceren Turhanlı

 Mesleki çalışmalarına Alyadent Yaşamkent Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde devam etmektedir.

Etiketler
Dişeti Çekilme
Dr. Dt. Ceren Turhanlı
Dr. Dt. Ceren Turhanlı
Ankara - Diş Hekimi
Facebook Twitter Instagram Youtube