Diş ımplantı nedir?

Diş ımplantı nedir?

Doğalı yoksa en iyisi bu!

Günümüzde diş implantları, doğru yer ve kişiler tarafından uygulandığı zaman tar­tışmasız olarak doğal dişlere en iyi alternatiftir. Geleneksel köprü ve protezlere göre daha iyi konuşma ve çiğneme fonksiyonunu beraberinde getirir.

Diş Implantı nedir?

Eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen titanyumdan yapılmış, vida şeklinde yapay diş köküne "diş implantı" diyoruz.

Implantın Avantajları Neler­dir?

Diş çekiminden sonra alışılage­len klasik yöntem, yandaki dişlerin kesilerek protez yapılmasıdır. Ancak bu yöntem sağlam dişlerde madde kaybına hatta zamanla diş kaybına ve de bu bölgede kemik kaybına neden olur. Çekilen diş yerine implant ya da implantlar yaparak yuka­rıda bahsettiğimiz sıkıntıları ortan kaldırmış oluyoruz.

Günümüzde diş implantları doğru yer ve kişiler tarafından uy­gulandığı zaman tartışmasız ola­rak doğal dişlere en iyi alternatif­tir. Geleneksel köprü ve protezlere göre daha iyi konuşma ve çiğneme

fonksiyonu sağlarken, yüzünüzde doğal bir görünümü de berabe­rinde getirir. Oynayan, ses yapan, ağız içinde kayan ve ağrıya sebep olan total-parsiyel protezler yani takma dişler bile implantlarla daha rahat ve emin kullanılabilir. Ayrıca bazı bireylerde, geleneksel köprü ve protezler, yumuşak doku yara­lan. zayıf destek dişler veya kusma eğiliminden dolayı rahat olarak kullanılamamakta veya hiç kulla­nılmamaktadır.

Bugün implant 21. yüzyılda üzerinde en çok çalışılacak olan diş tedavi sekli olduğu anlaşılmaktadır. Doğru teşhis, yeterli bilgi, tecrübe ve ekipmanla uygulandığında diş implantı. hasta ve hekim açısından çok başarılı sonuçlar verebilen bir tedavi şeklidir.

Implant tedavisi hangi vaka­larda ne avantajlar  sunar?

Alt çenede dişlerini tamamen kaybetmiş, protez taşıyan hastalar: Bu hastalar protezin hareketine bağ­lı olarak sürekli ağrıdan (vuruk) ve iyi çiğneyememekten şikayetçidir­ler. Bu şikâyet zaman içinde proteze destek olan kemik dokunun erimesi ile daha da artar hale gelir. Bu tip hastalarda implant tedavisi bahse­dilen şikâyetleri ortadan kaldırdığı kemiğin erimesini de dur­durmaktadır.

Üst çenede dişleri­ni tamamen kaybetmiş, protez taşıyan hastalar: Ü3t protezler alt çene protezleri­ne oranla daha stabil olsalar da protezin damağı kapatan ta­sarımı tat alma duygusunu azaltıp mide bulantısına neden olabilmek­tedir.

Alt ya da üst çenede dişle­rinin bir kısmını kaybetmiş hastalar: Bu hastaların şikayeti kancalarla tutunan protezin çirkin görüntüsü, ya da köprü yapılabil­mesi için sağlam dişlerini kestirme zorunluluğu olarak sayılabilir. Tek dişini kaybetmiş hastalar: Bu hastalar tek bir dişin restoras­yonu için en az komşu iki dişi feda etmek zorunda olan hastalardır. Tek bir implantın yerleştirilmesi komşu dişleri kurtardığı gibi daha estetik ve fonksiyonel sonuçların ortaya çıkmasına da neden olur.

İmplantların çeşitleri var mıdır?

Evet. değişik

implant tipleri üre­tilmiştir. Ancak günümüzde en popüler olan implant tipi "vida" şekilli olanlardır.

Her hastaya implant uygula­nabilir mi?

Diş implantı için ideal adayın genel ve ağız sağlığının iyi olması gerekir. İmplantı desteklemek için çenede uygun kemik yapısı olma­sı gereklidir ve en uygun adaylar sigara kullanmayan, periodontal hastalığı olmayan, sağlıklı dişeti dokusu olanlardır.

İmplantlar. belirli kalınlığı ve geniş­liği olan yapılardır. Bu nedenle implant ko­nulması öngörülen bölgede, çene kemiğinin, bu implant vidasını kabul edecek yükseklik ve genişliğe sahip olması gerekmek­tedir. Var olan kemiğin kalitesi de implant başarısını etkileyen faktörlerden biri­sidir.

Hastanın genel sağlık durumu iyi oldu­ğu sürece implant uygula­masını engelleyecek bir yas limiti yoktur. Genç hastalarımızda kemik gelişiminin tamamlanmasından sonra implant uygulamasını yap­maktayız. Bu süre içinde dişlerin devrilmemesi. dizinin bozulmama­sı ve karşıt çenedeki dişlerin uza- maması için apareylerle önlem almaktayız.

Implant muayenesinde neler yapılır?

Bu muayene sırasında has­talarımızdan genel sağlık du­rumları hakkında bilgi alınacak ve gerekli görülürse birtakım tahlilleri yaptırmaları istenebile­cektir. Bu aşama da ayrıca çeşitli röntgen incelemeleri ve ağız mo­delleri de elde edilmektedir.

İmplant yerleştirilirken acı duyulur mu?

Uygun anestezi yöntemi uy­gulandıktan sonra hastaların ağrı duyması söz konusu değil. Ope­rasyon sırasında hasta tercihine göre genel ya da lokal anestezi kullanılabilir. Genellikle implantın yerleştirildiği akşam duyulabilecek ağrı basit ağrı kesiciler ile giderile­bilir. Birçok hasta bu asrının normal diş çekiminden sonra duyulan ağrıdan farklı olmadığını belirt­mektedir.

Implantlar yerleştirildikten hemen soma protez takılabi­lir mi?

Bazı durumlarda evet. An­cak kalıcı protezin yapılması için implant'ların kemik ile tam bütün­leşmesini sağlamak için iyileşme dönemi olan ilk 3-6 ay boyunca implant üstüne gelen yüklerin en aza indirgenmesi gerekir. Ancak bu iyileşme süresinde hastalarımı­za uygun bir geçici protez yaparak fonksiyon, estetik ve konuşmaları­nın düzgün olmasını sağlayabiliyoruz.

İmplant uygulama kararında yaşlılık dezavantaj mıdır ?

Hayır. Sağlık yaştan çok daha önemli bir faktördür. 70- 80’lerindeki birçok hastanın cer­rahi riskleri daha genç fakat sağlık sorunu olan hastalardan daha azdır.

 

Bu makale 18 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Dr. Dt. Laçin Berber

Dr. Dt. Laçin BERBER, lisans öncesi  öğrenimlerinin ardından İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde başladığı lisans eğitimini 1996 yılında tamamlayarak Diş Hekimi unvanı almıştır. 1997-2004 yılları arasında yine aynı üniversitede “Kronik periodontitisli bireylerde periodontal başlangıç tedavisine ek olarak sistemik minosiklin-HCL uygulamasının klinik ve biyokimyasal sonuçlarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi” başlıklı tezi ile doktora derecesini ve Dr. Med. Dent unvanını almıştır. 2007 yılında Newyork’da American Board of Periodontology’nin başkanının davetlisi olarak, çalışmalar yapmış olan Dr. Dt. Laçin BERBER'in Hamilelik, ergenlik, menapoz, sistemik ve lokal antibiyotik kullanımı, periimplant sağlık ve implantlar, implant ve dişler etrafında papil rekonstrüksiyonu, ileri periodontitisli hastalarda implant uygu ...

Yazarı sosyal medya'da takip edin
youtube
facebook
instagram
Dr. Dt. Laçin Berber
Dr. Dt. Laçin Berber
İstanbul - Diş Hekimi
Facebook Twitter Instagram Youtube