Diş hekimliğinde kullanılan sedasyon çeşitleri

Diş hekimliğinde kullanılan sedasyon çeşitleri

Diş hekimliğinde kullanılan sedasyon yöntemleri uykululuk düzeyine göre hafiften derine doğru farklılık gösterebilir. Size uygun sedasyon yöntemi ve sedatif ilaçları belirlemek için anestezi doktorunuz  tıbbi öykünüzü, kullandığınız ilaçları da içeren ayrıntılı bir ön görüşme  ve muayene yapacaktır.

Anksiyoliz (Endişenin azaltılması) (Bilinçli sedasyon): Endişenin azaltılması anlamına gelen anksiyoliz hafif düzeyde bir sedasyon yöntemidir. Nitröz oksit anestezisi (güldürücü gaz) bu amaçla kullanılan en önemli sedasyon tekniğidir. Küçük bir burun maskesi burun üzerine yerleştirilerek sabitlenir ve işlem süresince nitröz oksit burundan uygulanır. Bazı uyuşukluk ve saçmalama etkileri yanında nitröz oksit kişide bir kendini iyi hissetme durumu yaratır.

 Orta düzeyde sedasyon: Orta düzeyde sedasyon bilinç düzeyinde hafif bir baskılanma ile birlikte hastanın  kendi solunumunu yardımsız devam ettirebildiği, havayolunu koruyucu reflekslerin baskılanmadığı ve sözlü ya da fiziksel uyarılara cevap verilebilen bir durumu tanımlar. Ağız yoluyla yapılan bilinçli sedasyonda  ağrı, ses ve kokulara karşı hassasiyetin azaldığı bir orta düzey sedasyonu  söz konusudur. Ağız yoluyla yapılabildiği  gibi damar yoluyla veya kas içine de ilaçların uygulanması ile orta düzeyde bir sedasyon hali yaratmak mümkündür.  Damar yoluyla yapılan sedasyonda (IV sedasyon)  hasta ağız yoluyla uygulanan  sedasyona (oral sedasyon) göre daha fazla uykulu hisseder. Aralarındaki en önemli fark ilacın uygulanma yoludur. IV sedasyonda ilaç doğrudan damar içine verildiği için etki çok hızlı başlar. Unutkanlık (amnezi) en sık görülen etkidir, öyle ki hastalar yapılan işlemin yalnızca  birkaç dakika sürdüğünü zannederler.

Derin sedasyon:  Derin sedasyon diş hekimliğinde daha az kullanılan bir sedasyon yöntemidir. Bilinç baskılanması daha fazla düzeydedir. Hasta oldukça uykulu bir durumdadır.  Havayolu koruyucu refleksler bir miktar baskılanmıştır. Hasta kendi solunumunu devam ettirebilir ancak yakından takip edilmeli ve oksijen desteği mutlaka uygulanmalıdır.

Genel anestezi: Genel anestezi diş hekimliğinde cerrahi işlemler için veya az sayıdaki sedasyon ile başarılı olunamayan bireyler için (zihinsel engelli, havayolu problemi olan, psikiyatrik bozuklukları olan vb) kullanılır.

Dişhekimliği işlemleri için sedasyon alan tüm bireyler (inhalasyon sedasyonu hariç) kendilerine refakat edecek bir yetişkinin sorumluluğunda evlerine gönderilirler ve sedasyonun etkileri ortadan kalkana kadar bu yetişkinin sorumluluğunda kalmaları gereklidir.

 

 

 

 

 

 

Bu makale 19 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Yrd. Doç. Dr. Zuhal KÜÇÜKYAVUZ GÖKTÜRK, 1965 yılında doğmuştur. Lisans öncesi eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı lisans eğitimini  1988 yılında tamamlamıştır. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'nda  ihtisas eğitimine başlamış ve 1994 yılında eğitimini tamamlayarak Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı unvanı almıştır. 1994-1995 yılları arasında  mecburi hizmet yükümlülüğünü Uşak Devlet Hastanesi'nde yerine getirmiştir. 1995-1998 yılları arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'nda ve 1998-2010 yılları arasında ise Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde öğretim üyesi (Anesteziyoloji) olarak çalıştıktan sonra emekli olan Yrd. Doç. Dr. Zuhal KÜÇÜKYAVUZ GÖKTÜRK, şu anda Özel Dentanest Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Aneste ...

Etiketler
Derin sedasyon nedir
Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Küçükyavuz Göktürk
Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Küçükyavuz Göktürk
Ankara - Anestezi ve Reanimasyon
Facebook Twitter Instagram Youtube