Üç binden fazla sayıda deri hastalığı vardır. Bazı deri hastalıklarının tanısı çok kolaydır. Hekimin hastalığı görmesi yeterlidir.

Ancak bazı hastalıkların tanısı çok güç olabilir. Tedavinin doğru planlanması için ise hastalığın doğru tanısı çok önemlidir. Özellikle deri kanseri riski taşıyan bir benden alınacak biyopsi ve tanı hayati önem taşır.

KAÇ TİP DERİ BİYOPSİ TEKNİĞİ VARDIR

Genel olarak 2 Tip Deri Biyopsi tekniği vardır

Total Eksizyonel Deri Biyopsisi

Punch Biyopsi

TOTAL EKSİZYONEL DERİ BİYOPSİSİ TEKNİĞİ

Total eksizyonel deri biyopsisi genel olarak büyük olan deri lezyonları için yapılır. Bu biyopsi tekniğiyle aynı zamanda lezyon tamamen çıkarıldığı için o lezyonun tedavisi de sağlanmış olur. Lokal Anestezi ile uyuşturulan bçlge işinde deneyimli uzman bir cilt doktoru lezyonu özel bir teknik ile derinin tüm katlarını içerecek şekikde lezyonu total olarak keserek çıkarır. Yine lezyonun kapatılması yani dikiş işlemide de sonradan çok belirgin bir iz kalmaması için çok önemlidir. Total çıkarılan bu lezyon dermatolojik biyopsileri iyi değerlendirebilen bir dermatopatolog tarafından incelenir ve böylece lezyonun tanısı konur

PUNCH DERİ BİYOPSİ TEKNİĞİ

Bu biyosi tekniği için özel geliştirilmiş ve lezyonun büyüklüğüne göre tasarlanmış punch biyopsi aletleri vardır. Punch deri biyopsisi göreceli olarak doktor için uygulaması çok daha kolay bir tekniktir. Alınan biyopsi örnekleri özel bir solüsyona alındıktan sonra patolojik inceleme için gönderilir.

Tüm hastalıklarda olduğu gibi deri hastalıklarında da kesin tanı tedavinin doğru planlanması için çok önemlidir. Özellikle vücudumuzdaki tüm kanserler içinde en tehlikeli olan bir Deri Kanseri Tipi olan Malign Melanom erken tanısı çok önemlidir.


İstanbul Dermatolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!