Depresyon; kişinin yaşamında olumsuz olaylarda artış, ödüllerde azalma, bazı beceri eksiklikleri, girişkenlik eksiklikleri, düşüncelerde olumsuz önyargılar, gerçekçi olmayan mükemmeliyetçi standartlar, onay beklentisi, kişilerarası ilişkilerde çatışmalar, kayıplar, beyin biyokimyasıyla ilgili biyolojik etkenler, ailesel yatkınlıklara bağlı oluşan; kişinin kendini çökkün, ümitsiz, çaresiz hissettiği, uyku bozuklukları, iştah problemleri, yorgunluk, hayattan keyif alamama, bazen intihar düşünceleriyle seyreden psikiyatrik rahatsızlıktır.

Depresyonda bilişsel, davranışsal, kişilerarası ilişkilerde eksiklikler yada fazlalıklar söz konusudur. Bunlara örnek olarak; sosyal becerilerde, kendini etkin ortaya koyma, girişkenlik, kendini ödüllendirme, başkalarından ödüller alma, başkalarına ödüller verme, sorun çözme becerileri, ödüllendirici veya zevk veren deneyimlerde azalma; uykusuzluk, şikayet etme, başkalarına karşı olumsuz ve cezalandırıcı davranışlar, kendini eleştirme, olumsuz düşünce ve inançlarda artış sayılabilir.

Depresyonun yaşam boyu ortaya çıkma olasılığının, kadınlar için %10-25, erkekler içinse %5-12 arasında olduğu bilinmektedir. Major depresyonun ortalama başlangıç yaşı 27 dir. Ancak bu rahatsızlık her yaşta başlayabilir. Bir kez major depresyon dönemi geçirmiş bir kişinin yaşam boyunca böyle bir dönem geçirme olasılığı %50 iken, iki major depresyon dönemi geçirmiş bir kişinin yaşamı boyunca yeniden böyle bir dönem geçirme olasılığı %70-80 lere çıkmaktadır. Üç ya da daha fazla major depresyon dönemi geçirmiş olanların yeniden böyle bir dönem geçirme olasılıkları ise çok daha yüksektir. Depresyonu olanların çoğunda bu rahatsızlık tekrar ortaya çıkabileceği için, bu kişilerin düzenli tedavilerinin yapılması gerekmektedir.

Tedavi aşamaları; 1. Depresyon belirti ve bulgularının azaltılmasının ve ortadan kaldırılmasının, ayrıca iş yaşamındaki ve toplumsal işlevselliğini yeniden kazanmasının amaçlandığı akut evre, 2. Depresmenin önlenmesine yönelik sürdürme tedavisi evresi, 3. Kişinin daha önceki depreşme ve yineleme öyküsü göz önünde bulundurularak, daha sonraki depresyon dönemlerinden korumak için uygulanan koruma tedavisi evresidir.

Depresyon tedavisinin akut evresi depresyon belirti ve bulgularının yatışması ile sonuçlanır ki bu süre 2-4 ay sürer. Akut evre belirti ve bulgularının yatışmasını sağladıktan sonra tedavinin bir sonraki aşamasına geçilir. Tedavinin bu evresine sürdürme tedavisi adı verilir ve burada amaç hastalığın depreşmesini önlemektir. Dolayısıyla sürdürme tedavisi evresinde 6-12 ay süreyle ilaç verilmesi sürdürülür; çünkü bu aşamada ilaç tedavisi erken kesilirse hastalığın depreşme olasılığı yüksektir. Bu dönem hastanın ilk depresyon dönemi ise sürdürme tedavisinin sonunda verilen ilaç azaltılarak kesilir. Ancak depresyonun yinelemesi söz konusu ise ve özellikle son 3 yıl içinde iki ya da daha fazla depresyon dönemi geçirilmişse hastanın koruma tedavisine alınması uygun olmaktadır. Koruma tedavisinin amacı, son zamanlarda hastalığı yinelemiş olan ya da geçmişte iki ya da daha fazla major depresyon dönemi geçirmiş olan hastayı daha sonraki depresyon dönemlerinden korumaktır.

Depresyon tedavisinde yaygın olarak kullanılan, tedavi kılavuzlarının önerdiği ilaç tedavilerinin yanı sıra psikoterapi yöntemlerinin de yeri büyüktür.


Mersin Psikiyatri uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!