Demans, bilişsel (zihinsel-bellek) yeteneklerin, günlük yaşamı aksatacak kadar bozulması ile seyreden hastalıkların genel bir tanımıdır. Alzheimer en yaygın demans türüdür ve tüm olguların yüzde 60 ila 80'ini oluşturuyor..

Demans belirli tek bir hastalık değildir. Bir grup belirti ve bulguyu tanımlayan genel bir terimdir., Alzheimer dışında inmeden sonra ortaya çıkan vasküler (damarsal) demans , daha sıklıkla ailevi geçiş gösteren ve daha erken yaşlarda bazen kişilik bazende konuşma bozukluğu ile giden Frontotemporal demans, diğer en yaygın demans türleridir.

Demans her zaman giderek kötüleşen bir hastalık değildir. Guatr bezi hormonları( tiroid) problemleri ve vitamin eksiklikleri(B1-B6-B12 gibi) geri dönüşlü olan ve tedavi edilebilir demansları oluşturur.

Demans genellikle yanlış bir şekilde “yaşlılık” veya “yaşlılık demansı” olarak adlandırılır; bu durum, eskiden yaygın olarak görülen, ancak ciddi zihinsel gerilemenin yaşlanmanın normal bir parçası olduğu inancını yansıtır. Bu doğru değildir. Her yaşlı demans olacak anlamına gelmez. Pek çok ünlü insan en önemli eserlerini yaşlılık döneminde yapmıştır. Kişiler kendilerine dikkat ederek sağlıklı yaşlanabilirler.


Eskişehir Nöroloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!