Davranış bozukluğu, her ne kadar insanlara özel bir durum gibi algılansa da, hayvanların da bizler gibi birer birey olduklarını unutmamamız gerekiyor.

Hayvanlardaki sorunların tespitinde, hayvan sahibi en önemli rolü oynuyor. Hayvan sahipleri, pet hayvanının davranışlarında her zamankinden daha farklı görüntüler sergilediğini farkediyor ve kliniğimize başvuruyorlar. Böyle bir durumda hayvan sahibinin şikayetinin dinlenmesinin ardından, ilk olarak teşhis koyma aşamasına geçiyoruz.

Problem, tıbbi kaynaklı olabileceği gibi psikolojik nedenlere bağlı olarak da şekillenebiliyor.

Tedavinin medikal bir tedavi mi olacağı, psikolojik bir desteğe ihtiyaç olacak mı ya da her ikisinin bir arada mı sürdürüleceğine, konulan teşhis sonucuna göre karar veriyoruz.

Tedavi sürecinde eğer ki psikolojik bir desteğe ihtiyaç duyulacaksa, alanında uzman bir eğitmene yönlendiriyoruz.

Bu süreçte, tabi ki siz değerli hayvan sahipleri büyük rol oynuyorsunuz.


İstanbul Veteriner uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!