Damar hastalığı: o sizi değiştirmeden siz onu değiştirin!
Damar hastalığı: o sizi değiştirmeden siz onu değiştirin!

Dünya çapında insan ölüm sebebinin en önünde gelen nedeni kalp ve damar hastalıkları. Dünya Sağlık Örgütü’nün rakamlarına göre her yıl, 18 milyona yakın kişi kalp damar hastalığı nedeniyle hayatını kaybederken, Türkiye’de ise her yıl 300 bin kalp krizi vakası görülmekte ve bunların 125 bini ölümle sonuçlanmaktadır. Bu kadar ölümcül bir tablo karşımızdayken, koroner kalp hastalığı ile savaşmak için hâlihazırda birçok teknik mevcut elbette. Koroner anjiyografi ve koroner stent teknolojisinin gelişmesi, koroner by-pass cerrahisi tekniklerinin gün geçtikçe iyileşmesi, bu hastalıkla mücadeleyi i güçlendiriyor. Elbette tüm bu teknikler, hastalık çoktan oluştuktan sonra… Bir hekimin asli görevi olan, hastalık daha ortaya çıkmadan, çıkmasını engellemek! Genel halk sağlığını direkt olarak ilgilendiren bu prensip, hastalık ortaya çıktıktan sonra başvurulan yöntemlere göre daha ucuz, daha etkili ve kolay bir yoldur. Buraya kadar sayılan ilk 3 risk faktörü, değiştirilemez olarak kabul edilen gruptur. Hastalık olmadan kontrol... Şeker hastalığı, koroner kalp hastalığı ile adeta kol kola giden bir hastalıktır. Şeker hastalığının önlenmesi, var ise gidişatının yavaşlatılması ve iyi bir kan şekeri kontrolü koroner kalp hastalığının önlenmesi ve kontrolü ile eş anlamlı olacaktır. Aynı şekilde hipertansiyon yani yüksek tansiyonun erken evrelerde teşhisi, tedavisiz bırakılmaması, koroner kalp hastalığının gidişatını olumlu yönde etkileyecektir. Değiştirilebilir risk faktörlerinin ( Şeker, kolesterol, yüksek tansiyon, sigara, şişmanlık ve hareketsizlik) erken saptanması ve tedavisi için, hiçbir şikâyet ya da hastalık olmaksızın doktora giderek rutin kontrolleri yaptırmak önemlidir. Sadece basit önleme ve takip yöntemleriyle bile koroner kalp hastalığının pençesine düşmekten kurtarılabilecek binlerce hayat mevcuttur!

30.11.2019 Cumartesi Tarihinde Fanatik Gazetesi'nde Yayınlanmıştır


Bursa Kardiyolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!