CROHN HASTALIĞI VE OZON TEDAVİSİ

Tüm sindirim sistemini etkileyebilen, ancak en sık ince bağırsağın son kısmı ile kalın bağırsağın başını tutan kronik, inflamatuar bir hastalıktır. Ortalama görülme sıklığı yaklaşık 1000’de 1’dir.
Sıklıkla otuzlu yaşlarda olmakta birlikte altmışlı yaşlarda da bir artış göstermektedir.
Kadınlarda erkeklere göre biraz daha fazladır.
Sigara içimi riski 2 kat artırmaktadır.

CROHN HASTALIĞININ NEDENLERİ NELERDİR?

Crohn hastalığının nedeni bilinmiyor.

Ancak çevresel faktörlerin ve beslenme alışkanlıkların önemli rol olduğu düşünülmektedir.

Genetik olarak birinci derece akrabalarında bu hastalığı bulunan kişilerde risk 13 kat artmıştır.

Crohn hastalığı olan kişilerin aile bireyleri hem Crohn hem de Ülseratif kolit açısından yüksek risk taşımaktadır.

Enfeksiyonlar, immün olaylar, çevresel faktörler, gıdalara bağlı faktörler ve genetik faktörler üzerinde durulmaktadır. Özelikle mikobakterler, bazı RNA virusları, bazı koli bakterileri üzerinde durulmaktadır.

Bazı anormal artmış immün sistem ürünleri , crohn hastalığının immün sistem hastalıkları ile birlikte görülebilmesi ve immün sistem baskılayıcı steroidlere cevap vermesi , bu hastalığın immün sistem patolojilerine bağlı olabileceğini düşündürmektedir.

Hastalığın ilk aşamasında bağırsak mukozası denilen iç yüzeyinde ödem daha sonra da aftöz ülserler izlenir. Hastalık ilerledikçe inflamasyon tüm bağırsak duvarına yayılır. Hastalıklı bağırsak dokusu ve sağlam bağırsak dokusu iç içe bulunabilir (atlama alanları). İnflamasyonlu bağırsak dokusu ile komşu organlar arasında yapışıklıklar, abseler olabilir.

Hastalarda izlenen şikayetler yerleştiği bağırsak bölgesine göre değişmekle birlikte en çok kilo kaybı, ishal ve karın ağrısı vardır. Daha sonra rektal kanama, bulantı, kusma , sindirim sistemi dışındaki şikayetler ve anal gölgedeki abse ve fistüller gelir.

Crohn hastalarında bağırsak duvarındaki yapışıklıklara bağlı tıkanma, karın içindeki diğer organlara yapışma ve fistilüze olma, anal bölgedeki fistüller sıkça görülen komplikasyonlardır.

Bağırsaklardaki emilim bozukluğuna bağlı beslenme bozukluğu ve artmış kanser riskine karşı kontrol altında tutulması gerekir.

TIBBİ TEDAVİ

Steroidler, immün sistem baskılayıcıları, antibiyotikler ve ishal önleyiciler ilaç tedavisi olarak uygulanırken, ileri vakalarda gerektiğinde bağırsak rezeksiyonları ve Bypass ları, abse ve fistül varlığında drenaj, cerrahi tedaviler arasındadır.

OZON TEDAVİSİ

Ozon, anti-inflamatuar, dolaşım ve immün sistemi düzenleyici etkileri yanında bakteri, virüs ve fungusları öldürerek crohn hastalığında tamamlayıcı ve/veya tek başında bir tedavi modelidir.

Ozon, bağırsak duvarından emilmesi sırasında ,inflamatuar ürünler ile reaksiyona girer, asidik ve hipoksik ortamı ortadan kaldırır ve bağırsak epitelinin rejenerasyonunu sağlar.

Ozon fagositleri aktifler, immün sistemi aktive eder . Bunun sonucunda mikrobiyal denge normalleşir, inflamasyon semptomları geriler. Kan oksijeninin artışı barsak hareketlerini normalleştirir.

Crohn hastalığına bağlı gelişen fistüllerin tedavisinde de ozon tedavisi diğer klasik tedaviye göre daha erken ve kesin sonuç veren bir yöntemdir.

Son olarak, ozon tedavisi genel bir stimüle edici etkiye sahiptir. Ozonun bu olumlu etkisi crohn hastasının psişik durumu için özellikle önemlidir.

Crohn hastalarında ozon tedavisi, medikal tedavinin etkinliğini arttırır, kullandığı ilaçların miktarını azaltır, iyi kalma süresini uzatır.

Yılda 1-2 kez uygulanan ozon tedavisi kürleri Crohn hastalığında ortaya çıkabilecek komplikasyonları engeller.


Bursa Geleneksel Tıp Uzmanı uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!