Covid - 19

Covid - 19

Covid - 19

COVİD 19 HAKKINDA

SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu Covid -19 tanısı, ateş, baş ağrısı, öksürük, koku ve tat almada bozukluk, yorgunluk, halsizlik, vücut ağrıları gibi bazı semptomlar ve muayene bulguları yanında,  röntgen bulguları, Covid-19 PCR , Covid-19 antikorları ve diğer laboratuvar testleriyle konulmaktadır.

Covid-19 Hastalığına yönelik laboratuvar testleri, direkt virüsü tespit etmek için yapılabildiği gibi, vücudun virüse karşı oluşturduğu spesifik antikorların gösterilmesi ile de yapılabilir;

  1. Virüsün kendisini (viral ribonükleik asit [RNA]) tespit eden PCR TESTİ
  2. Vücudun virüse verdiği cevabı (serolojik antikorlar) tespit eden ANTİKOR TESTİ

PCR testi nedir?

Test için öncelikle hastanın burnundan ve boğazından özel çubuklarla sürüntü yöntemi ile örnek alınır. Alınan sürüntü örnekleri virüs taşıma ortamı olarak da bilinen özel sıvılar içerisinde testin yapılacağı laboratuvara ulaştırılır. Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemi kullanılarak, nükleik asit amplifikasyonu yoluyla Covid-19 virüs RNA’sını tespit edilmesiyle yapılmaktadır.

  • Sonuç NEGATİF ise, Covid-19 (SARS-CoV-2) virüs materyali tespit edilemedi.
  • Sonuç POZİTİF ise, Covid-19 (SARS-CoV-2 ) virüs materyali tespit edildi.

PCR testi sonucu ne zaman çıkar?

Laboratuvar şartları ve test yoğunluğa göre 3- 4 saatte sonuçlanmakla birlikte, testin tekrarlanması gerekebileceğinden 1 güne kadar uzayabilmektedir.

Antikor testi nedir?

Antikorlar, bağışıklık sisteminin vücudun kendisine tehditleri tanıyarak, ortadan kaldırmasına yardımcı olan protein yapısında immünglobülinlerdir.  Bağışıklık sistemimiz Covid -19( SARS-CoV-2) virüsüne karşı korunmak için de, belirli antikorlar oluşturmaktadır.

Antikor testi nasıl yapılır?

Antikor Bağışıklık Testi ile laboratuvarda otonalizörlerde referans yöntemlerle kan numunesinde Covid -19 virüsü Spesifik IgG antikorları ölçülmektedir. Laboratuvarın çalışma günleri ve seanslarına göre değişmekle birlikte kan numunesinin verildiği günde sonuçlanmaktadır. Bu test sonucu, kişiye Covid-19 virüsü bulaşıp bulaşmadığını ya da virüs bulaşarak enfekte olan veya hastalanarak iyileşmiş kişilerde IgG antikoru gelişip gelişmediğini göstermektedir. Covid-19 inkübasyon döneminin 5 gün olduğu, bu sürenin 2-14 gün arasında değişebildiği öngörülmektedir. Dolayısıyla IgG antikorları da 11-14 günde pozitif olarak tespit edilmektedir.

 

Antikor testi tek başına tanı için yeterli midir?

Covid-19 Antikor testi, klinik tablo, Covid PCR sonucu ve diğer laboratuvar testleriyle birlikte, Covid enfeksiyonunun tanısına yardımcı olmak amacıyla kullanılabilir. Covid -19 Antikor testinin sonuçları tanı için tek başına kullanılmamalıdır. Covid-19 IgG antikorlarının sürekliliği geçmişte enfekte olup, iyileşen ve muhtemelen bağışıklık kazanan kişilerin tespit edilmesine imkan tanır. SARS-CoV-2 enfeksiyonu geçiren ve sonrasında iyileşen kişilerin gelecekte SARS-CoV-2 enfeksiyonundan tamamen veya kısmen korunup korunmayacağı ya da koruyucu bağışıklığın ne kadar süreceği tam olarak bilinmemektedir.

 Virüs bulaştıktan sonra yaklaşık      7. günde IgM,

                                                          14.gün IgG pozitif olarak tespit edilebilmektedir.  

                                                          IgM yaklaşık 21. güne kadar,

                                                          IgG  daha uzun süre (40 gün ve üzeri) pozitif olarak devam etmektedir.

 

Antikor testlerinin kullanımlarının önerildiği durumlar nelerdir?

  1. Klinik bulgulara rağmen, PCR testi negatif saptanan kişilerde tanıyı destekleyici test olarak,
  2. Temaslı takibinde PCR testi ile birlikte ,
  3. Yüksek riskli grupların çalışma düzeninin planlanmasında,
  4. İmmün Plazma Tedavi hazırlığında kullanılmaktadır.

PCR ve Antikor Test Sonuçlarının Klinik Önemi

PCR

IgM

IgG

Klinik Önemi

Negatif

Negatif

Negatif

Virüsle hiç karşılaşmamış ve bağışıklık oluşmamış.

Pozitif

Negatif

Negatif

Virüsle karşılaşmış, klinik öncesi veya klinik faz, asemptomatik

Pozitif

Pozitif

Negatif

Enfeksiyonun akut fazı (5.-10 günler arası)

 

Negatif

Pozitif

Negatif

Enfeksiyonun aktif fazı (5.-10.günler arası).

PCR tekrarı önerilir.

Negatif

Pozitif

Pozitif

Enfeksiyonun aktif fazı (14.günden sonra).

PCR tekrar önerilir.

Pozitif

Pozitif

Pozitif

Enfeksiyoun aktif fazı

 

Negatif

Negatif

Pozitif

Geçirilmiş enfeksiyon

 

Bu makale 25 Ağustos 2022 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Dr. Rıza Alem

 

 

Etiketler
Covid - 19
Dr. Rıza Alem
Dr. Rıza Alem
İstanbul - Pratisyen Hekimlik
Facebook Twitter Instagram Youtube