Üç damar hastalığı ve bozulmuş sol ventrikül fonksiyonu olan hastalarda revaskülarizasyon uzun dönem sağ kalımı olumlu biçimde etkiler. LV fonksiyonu iyi olanlarda ise daha iyi göğüs ağrısı kontrolü sağlar. Çoklu damar hastalığına sahip asemptomatik hastada LV fonksiyonları iyiyse hastada sessiz iskemi olmadığı gösterilmelidir. Sessiz iskemi yok ise girişimsel tedavinin hastaya yararı sınırlıdır.

Çoklu damar hastalığına sahip semptomatik hastada LV fonksiyonları iyiyse göğüs ağrısı yapabilecek sorumlu darlığın tespitinde iskemi testleri ve anjiyografi birlikte değerlendirilmelidir. Sınırlı iskemisi olan hastalarda revaskülarizasyon, optimal medikal tedavi ile mukayese edildiğinde ek yarar sağlamaz.
PKG kararı vermeden önce syntax ve lojistik euroskor/ STS cerrahi skor hesabı yaparak hastanın/ hasta yakınlarının peruktan işlem ve CABG alternatifleri konusunda bilgilendirilmesi şarttır (Bkz; Çoklu damar hastalığında PKG olgusu). Hasta onamı sonrası geniş alanlı miyokart iskemisi ve uygun lezyonları olan hastaya güvenle işlem yapılabilir. Gerekirse hastanın/ hasta yakınlarının kalp ekibi (cerrah + kardiyolog) ile görüşmesi işlem açısından daha emniyetlidir.


Sakarya Kardiyolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!