Çocukluk çağı böbrek taşı hastalığı
Çocukluk çağı böbrek taşı hastalığı

Çocuklarda böbrek taşları, genellikle erişkinlerdeki gibi çok şiddetli ağrılara sebep olmamaktadır. Bu çocuklar genellikle hafif karın ağrılarından yakınırlar. Taş hastalığı olan çocuklarda belirtiler genellikle idrarda kanama ve/veya idrar yolu iltihabı ve buna bağlı yakınmalar şeklindedir.

Taş hastalığı olan çocuklarda böbrek, idrar kanalı ya da mesane de doğuştan gelen anatomik bozukluklar oldukça sıktır. Bu çocuklarda hem taş hem de taşı oluşturan bu anatomik bozukluk tedavi edilmesi gerekmektedir.

Taş hastası çocukların kan veya idrarında taşı oluşturan maddelerin fazlalığı ya da taş oluşumunu engelleyen maddelerin eksikliği sıktır. Erişkinlerde genelde böyle bir sebep bulunmazken, çocuklardaki bu dengesizliklerin düzeltilmesi ile yeni taş oluşumları engellenebilmektedir.

Çocuklardaki böbrek taşı hastalığının tedavisinde ESWL (taş kırma) ve kapalı ameliyatlar (endoskopik ve perkütan) uygulanmaktadır. Bu yöntemler ile çocuklarda açık taş ameliyatları oldukça nadir uygulanır hale gelmektedir. Ameliyat ile taş veya taşlar ortadan kaldırıldıktan sonra çocukta yeniden taş oluşumunu engellemek için analizler ve koruyucu tedavi uygulanması gerekmektedir


Bursa Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!