Çocuklarda yağlı karaciğer hastalığı hakkında

Çocuklarda yağlı karaciğer hastalığı hakkında

Gelişmiş ülkelerde çocuklarda kronik karaciğer hastalığının en sık nedenlerinden biridir. Obezite  prevelansındaki ile artışla ilişkilidir . Basit yağlanmadan siroza kadar değişen bulguları kapsamaktadır. 

Avrupa çocuk Gastrornteroloji, hepatoloji ve derneği karaciğer yağlanmasını karaciğer hücrelerinin en az %5 inde yağ  İnfiltrasyonu olarak tanımlamaktadır. 

Karaciğer yağlanmasını ; yaş , cinsiyet, antropomertik ölçümler, diyet, sosyo-ekonomik durum ve etnik köken sonucu etkilemektedir . 

Yağlı karaciğer hastalığında

Obezite ve Metabolik sendrom 

Açlık ( anoreksiya nervoza ) 

Tip-2 Diyabetes Mellitus

Protein enerji  malnütrisyonu

 Hiperlipidemi

TPN komplikasyonu

Cerrahi sorunlar

Kuşa bağırsak sendromu

Jejunoileal bu paşa

Gastroplasti

HIV enfeksiyonu

Bakteriyel aşırı çoğalmaya neden olan durumlar 

Metabolik ve genetik nedenler 

Abetalipoproteinemi

Galaktozemi

Glikojen depo hastalığı

Homasistonüri

Tirozimemi

Ailevi yağlı karaciğer

Wilson hastalığı 

İlaç  ve toksik nedenler 

Sayılabilir. Tedavi için doktorunuz ile görüşünüz .

Bu makale 25 Ağustos 2020 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Doç. Dr. Fatih Ünal

29 Mayıs 1966 tarihinde Uşakta doğdu. İlkokulu Aybey  İlkokulunda, ortaokulu Halit Ziya Uşaklıgil Ortaokulunda bitirdi. Lise öğrenimini ise İzmir Ataturk Lisesinde bitirdi. Tıp eğitimini 1983-1989 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde bitirdi. Mecburi hizmetini Muğla E Tipi Cezaevinde yaptıktan sonra, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları eğitimimini/ ihtisasını  İstanbul  Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1991-1995 yılları arasında tamamladı. 1996- 1998 yilları arasında Aydın  SSK Hastanesi Çocuk Hastalıkları bölümünde çalıştı. 1998-2001 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalında yandal ihtisasını tamamladı. 2002 -2008 yılları arasında SSK Çekirge Çocuk Hastanesi, 2009-2011 yilları arasında  Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji bölümlerin ...

Yazarı sosyal medya'da takip edin
instagram
Etiketler
Karaciğer yağlanması
Doç. Dr. Fatih Ünal
Doç. Dr. Fatih Ünal
Bursa - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Facebook Twitter Instagram Youtube