Gelişmiş ülkelerde çocuklarda kronik karaciğer hastalığının en sık nedenlerinden biridir. Obezite prevelansındaki ile artışla ilişkilidir . Basit yağlanmadan siroza kadar değişen bulguları kapsamaktadır.

Avrupa çocuk Gastrornteroloji, hepatoloji ve derneği karaciğer yağlanmasını karaciğer hücrelerinin en az %5 inde yağ İnfiltrasyonu olarak tanımlamaktadır.

Karaciğer yağlanmasını ; yaş , cinsiyet, antropomertik ölçümler, diyet, sosyo-ekonomik durum ve etnik köken sonucu etkilemektedir .

Yağlı karaciğer hastalığında

Obezite ve Metabolik sendrom

Açlık ( anoreksiya nervoza )

Tip-2 Diyabetes Mellitus

Protein enerji malnütrisyonu

Hiperlipidemi

TPN komplikasyonu

Cerrahi sorunlar

Kuşa bağırsak sendromu

Jejunoileal bu paşa

Gastroplasti

HIV enfeksiyonu

Bakteriyel aşırı çoğalmaya neden olan durumlar

Metabolik ve genetik nedenler

Abetalipoproteinemi

Galaktozemi

Glikojen depo hastalığı

Homasistonüri

Tirozimemi

Ailevi yağlı karaciğer

Wilson hastalığı

İlaç ve toksik nedenler

Sayılabilir. Tedavi için doktorunuz ile görüşünüz .


Bursa Çocuk Doktorları uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!