Çocuklarda vezikoüreteral reflü nedir ?

Çocuklarda vezikoüreteral reflü  nedir ?

Sık görülen hastalıklardan biridir. Sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu, yüksek ateş, üşüme titreme, bulantı, kusma gibi şikayetler olur .

En az iki kez ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçiren her çocukta bu hastalıktan şüphe duyulmalıdır.

Teşhis nasıl konulur ?

İdrar kültürnde üreme olmuşsa, ultrason ile böbreklerin durumuna bakılır.

Mesaneye ince bir kateter konarak ilaç verilip film çekilir. Voiding sistografi dediğimiz bu filmde reflü olup olmadığı ve varsa reflünün derecesi ortaya konur.

Reflü varsa ne yapmak lazım ?

Reflünün derecesi 5 üzerinden 4 ve altında ise, öncelikle antibiyotik tedavisi ile çocuk takip edilir. Bu takiplerde % 60 çocukta düzelme olur. %40 çocukta ameliyata gidilir. Reflü derecesi 5 üzerinden 5 olan çocuklarda direkt cerrahi yapılabilir. Reflü derecesi düşük olmakla birlikte antibiyotik kullanımına direnç, sık tekrarlayan enfeksiyonlar, ya da ailede uyum problemi olduğunda daha düşük derecelerde ki reflülerde de ameliyat öneririz.

Ameliyatlar nasıl olur ?

Ameliyatlar kapalı veya açık olmak üzere iki şekilde olur. Kapalı ameliyatlar, günübirlik ameliyatlardır. Endoskopla idrar kanalının alt ucuna özel maddeler enjekte edilir. Böylece idrarın mesaneden böbreğe kaçışı engellenir. Başarı oranı %60 70 dir .2 defa tekrarlanabilir açık ameliyatlar ise yüksek dereceli reflülerde birinci tercih olarak yapılır. Başarı oranları %90-95 dir Hastanede kalış süresi 1 -2 gündür. Bu çocuklar ameliyat sonrası belli aralıklarla periyodik olarak kontrol edilmelidir.

Bu makale 2 Nisan 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Prof. Dr. Coşkun ŞAHİN, lisans öncesi öğrenimlerinin ardından Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1988 yılında başarıyla tamamlayarak Tıp Doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise, Gata Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamlayarak Üroloji Uzmanı olmuştur. İhtisas eğitimi sonrasında 7 yıl boyunca Erzurum Mareşal Fevzi Çakmak Asker Hastanesi'nde Üroloji Servisi Şefliği olarak çalışmalarını sürdürmüş ve 2002 yılında Taksim Gümüşsuyu Asker Hastanesi'nde Üroloji Servis Şefliği'ni yürütmüştür. 2004 Yılında ''Doçent Doktor'' 2013 yılında ''Profesör Doktor'' unvanlarını almıştır. Ulusal ve uluslararası çeşitli dergilerde yayınlanmış 22 yurtdışı yayın, 72 yurtdışı bildiri, 82 yurtiçi bildiri ve 58 yurtiçi yayını mevcut olan Prof. Dr. Coşkun ŞAHİN, 1994 yılında Almanya’da Ulm Üniversitesinde Radikal Sistektomi ...

Prof. Dr. Coskun Şahin
Prof. Dr. Coskun Şahin
İstanbul - Üroloji
Facebook Twitter Instagram Youtube