Çocuklarda motor gelişim

Çocuklarda motor gelişim

 Gelişme; anlama, ifade etme, hareket ve günlük yaşam becerileri gibi alanlarda işlev kazanma sürecidir.

Bebek anne karnında yaklaşık 40 haftalık bekleme süresi sonrası farklı bir dünyaya adımını atar. Bebeğin genetik tüm özellikleri onun sağlıklı doğması, normal zihinsel fonksiyonların devamını belirleyecektir. Gelişme süreci doğumdan sonra değil, temel bütün özellikleri ile anne karnında başlar ve devam eder.

Gebeliğin 5-6. aylarında bebeğin sese duyarlı hale geldiğini biliyoruz.

Görme duyusu en son gelişir. Anne karnında bebeğin gelişiminde destek olacak temel uyaranlar işitme ve dokunma duyularıdır. Annenin bedensel ve ruhsal sağlıklı olması bebeğin sağlığını birinci dereceden etkiler.

Çocuklarda motor-mental gelişimin değerlendirilmesi rutin pediatri pratiğinde son derece önemlidir. Normal motor-mental gelişimi, bireysel farklılıkları ve gelişimsel veya davranışsal gecikmeleri ya da bozuklukları değerlendirmek  genellikle önce pratisyen hekimlerin veya çocuk hekimlerinin incelemesiyle başlar. Gelişimsel veya davranışsal gecikmeler saptandığında , hekim tarafından tanısal bir yaklaşım başlatılır . Gerekli görüldüğünde ilgili bölümlere yönlendirilir.

Gelişimde hareketlerin evrimi genel kaba hareketlerden ince motor hareketlere, baştan ayağa ve merkezden çevreye doğru gerçekleşir. Motor hareket gelişim sürecinde önce baş tutma , sonra gövde kontrolü ve elleri kullanma daha sonra  yürüme gerçekleşir.

 Gelişimsel Değerlendirme

 Sağlığın devamlılığı için temel bileşenlerden birisi gelişimsel problemlerin hemen tanımlanması ve gelişimin desteklenmesidir. Gelişimsel değerlendirmenin ilk basamağı gözlem ve gerektiğinde yakın izlemdir. Anne, baba ve/veya çocuğun yakınlarının endişelerinin paylaşılması, gözlemler, tarama testleri, öğretmen veya  bakıcısının izlenimlerinin değerlendirilmesi önemlidir. Eğer ciddi veya kalıcı olabileceği düşünülen bulgular  varsa  gelişimsel ileri değerlendirme planları yapılmalıdır.

Denver Gelişimsel Tarama Testi gibi standardize edilmiş tarama testleri bu değerlendirmeler sırasında kullanılır. Psikometrik testler genel bilişsel işlevlerin yanı sıra dikkat, algılama, yargılama gibi özgül işlevler hakkında da bilgi verirler.

İnceleme ve gözlem koşulları testteki performansı etkileyecektir. Bu nedenle güvenli bir değerlendirme için sakin ve huzurlu bir ortam oluşturulmalıdır. Çocuk aç, yorgun ve korkmuş olmamalıdır. Annenin gergin olması çocuğun ve doktorun rahat olmasını engeller.  

 KABA  MOTOR GELİŞİM

 a-Erken Refleks Özellikleri:
Emme ve arama refleksi bebeğin beslenmesine yönelik yenidoğan refleksidir. Moro refleksi yüksek bir sesten veya uyarandan sonra  oluşabilir . Kucaklamadaki gibi hareketler ile belirlenir ve sıklıkla ağlama eşlik eder. Moro refleksi 4-6  aya kadar devam eder. Parmak yakalam ve başparmak kavrama refleksi mutlaka saptanmalıdır.

Daha sonra  ilkel refleksler normal reaksiyonlarla yer değiştirir .

b-Bebeklerde Yerçekimi Karşıtı Kas Kontrolü

Baş Kontrolü
Yenidoğanın en erken kontrolü  yerçekimine karşı dengeli bir duruşu devam ettirmektir. Örneğin çocuk yatar durumdan oturma pozisyonuna çekildiği zaman boyun kasları yerçekimine karşı baş kontrolünü sağlar.

Gövde Kontrolü ve Oturma
Yenidoğan bebek yüzüstü pozisyonunda bırakıldığında,  yüzünü   kolayca  bir taraftan diğer tarafa çevirir. Yaşamın ilk birkaç ayında omuzlar ve üst gövdenin artan kontrolü ve ek olarak bebeğin kollarının yardımıyla göğsünü yataktan kaldırmaya çalışmasını sağlar. Alt omurga sinirleri  seviyesine  doğru ilerleyen gelişimle  gövde kontrolü ile  bebeğin   oturur duruma gelişi gözlenebilir  

Baş Doğrultma ve Paraşüt Cevabı
Baş doğrultma, gövdenin eğikliğine rağmen başı dik olarak tutabilme yeteneğidir. Genellikle 6 aylık olunca ortaya çıkar. Bebek 8-9 aylık olduğunda  paraşüt cevabı geliştirir. Bu cevap gövdesi aşağı yönde, baş önde olacak şekilde aniden hareket ettirildiğinde hem kolların hem de bacakların dışarı doğru açılması şeklindedir  Bu denge cevabının kazanılması santral sinir sisteminin duyu ve motor yanıtlarının entegrasyonunu gösterir. Bu gelişim süreci ile  çocuk kendi başına oturma ve ayakta durmaya başlar.

c-Hareketin Gelişimi

Sırt üstünden yüz üstüne yuvarlanma 4-5 aylık olunca başarılabilir . Kollar üzerinde kalkabilmesi omuz ve üst gövde kaslarının yeterli kontrolü elde edildikten sonra olur. 7-9 ayda, istemli kas kontrolü kalça ve bacaklara ilerlerken çocuk dört ayak üzeri emekleme pozisyonu alarak el ve dizler üzerinde kalkmaya yeterli hale gelir. . Sonraki gelişimsel basamak destekli olarak ayakta durabilmektir. 9-10. ayda, birçok çocuk, ebeveynin elinden tutarak veya eşyaya tutunarak sıralamaya başlar.  Ayakların  kontrolünün giderek artması ve ayak tabanı kavrama refleksinin kaybolması, çocuğun bağımsız yürümesini sağlar. Yalnız başına 3 adım atmak, ortalama olarak 12 aylıktan itibaren  gerçekleşir, bu süre 10-17 aylar arasında değişebilir.

İNCE MOTOR GELİŞİM

a-İstemsiz Yakalama
Yenidoğanın parmakları ve baş parmağı  tipik olarak sıkıca yumruk  yapma eğilimindedir. Yenidoğan, avucuna yerleştirilen herhangi bir objeyi sıkıca refleks olarak kavrar  ve bırakmaz. Normal gelişim, istemli bir kavramanın oluşması ile sonuçlanır.

b-İstemli Yakalama

Bebek 3-4. ayında, orta hatta veya yakınında tutulan cisimlere elini savurmaya başlar. El oyunu için her iki elini  bir araya getirir. Yaklaşık 4-5 aylıkken , cisimleri kendilerine çekmek için ellerini kullanmaya başlar ve işaret parmağını kullanır. Bu gelişim küçük cisimlerin  tutulmasını sağlar.  

c-Kompleks İnce Becerilerin Gelişimi

Cisimleri düşürmek ve atmak , cisimleri kabından çıkarıp tekrar koymak tabak ve kaşık kullanmak 2 yaş civarında belirgin hale gelir.

Küçük küpleri dizmesi , çocuğun ince motor planlama ve kontrolündeki gelişmelerini gösterir. Çocuklar dizilimde ustalaştıktan sonra, gözlemcinin düzenlediklerini izleyerek taklit yapmaya başlar.

 

 

Bu makale 14 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Prof. Dr. Serap Uysal

Prof.Dr. Serap UYSAL, tıp eğitimini Hacettepe Üniversitesi'nde tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığını 1985- 1989 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi'nden, Çocuk Nöroloji  yan dalını ise 1996-1998 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden almış olan Dr. Serap UYSAL, 1993 yılında Doçent, 2000 yılında ise Profesör olmuştur. 2003-2013 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmıştır. Epilepsi (Sara hastalığı), Konvülziyon (Havale, Nöbet), Gelişim Gerilikleri ve Gelişim Bozuklukları, Yürüme ve Hareket Bozuklukları, Baş ağrısı, Baş Dönmesi ve Denge Kayıpları, Kas Hastalıkları (kas distrofileri, myopati, myotoni...), Spastik Çocuk (Serebral pa ...

Etiketler
Bebek
Prof. Dr. Serap Uysal
Prof. Dr. Serap Uysal
İstanbul - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Facebook Twitter Instagram Youtube