Nedir?

Her çocukta idrar kontrol yaşı değişik olsa da; genel olarak 2.5 yaşın üzerinde gündüzleri idrarlarını tutamama ve beş yaşın üzerinde geceleri alt ıslatmaya idrar kaçırma denir.

Belirtileri Nedir?

Gündüz idrar kaçırma ya tamamen total veya haberi olup yetişememe şeklinde kaçırma şeklinde olabilir. Geceleri ise bir ay içerisinde her gece olabileceği gibi bazı geceler de olabilir. Gündüz kaçırmaları için 2.5 yaş üst sınır, gece kaçırmaları için ise 5-6 yaşüst sınırdır.

Nedenleri Nedir?

Gece kaçırmalarının nedeni genellikle genetik faktörlerdir. Yani ailede birinde çocukluk döneminde idrar kaçırma öyküsü vardır. Mesanenin tam olgunlaşmaması sorumlu tutulur. Psikojenik de olabilir. Yorgunluk derin uyku alışkanlıkları da gece kaçırmaya neden olabilir.

Gündüz kaçırmaları araştırılması daha elzem bir durumdur. Bunun altında mesane fonksiyon bozuklukları, üriner enfeksiyonlar, ürogenital anormal gelişim bozuklukları, bel kemiği ve beyinle ilgili anormal gelişim durumları sorumlu olabilir.

Doktor Randevusu Öncesi Neler Yapılmalıdır?

Varsa yapılmış olan tetkik ve radyolojik görüntüleme yöntemleri ile birlikte gelinmelidir. İşeme günlüğü tutulmalıdır. Gece kaçıran çocuklar ayda kaç gece ve gecenin hangi saatinde kaçırıyorlar not alınmalıdır. Gündüz idrar kaçıran çocukların kaçırma şekilleri yakından incelenmelidir.

Tetkik Yöntemleri Nelerdir?

Hasta ve ailesi ile konuşma ile büyük oranda tanı konulur. Gerekli durumlarda idrar analizi, idrar kültürü, Ultrasonografi, işeme testi, işeme günlüğü, işeme grafisi gibi ileri tetkikler, psikolojik danışmanlık gerekebilir.


İstanbul Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!