ORTA KULAKTA SIVI TOPLANMASINDA ERKEN VEYA GEÇ TÜP KONULMASININ GELİŞİME ETKİSİ

Lokal enfeksiyon bulguları olmadan ,sağlam kulak zarı arkasında sıvı toplanması Seröz otit veya sekretuvar otitis media olarak bilinir. Her ne kadar tedavine antibiyotikler, kortizon vb ilaçlar önerilmekte isede ,son yıllarda kabul gören tedavi biçimi beklemek (çünkü olguların %85 i kendiliğinden iyileşebilmektedir). Ek olarak kulağa tüp konulmasınin, antibiyotikler, antihistaminikler, dekonjestanların bir yarar olmadığı açıktır.

Daha önceden kulak tüpü yerleştirilmeyen çocuklarda gelişimsel bozukluklara yol açabileceği iddialari nedeniyle bir çok çocuk kendiliğnden iyileşme şansı varken operasyona gidiyordu.

Pitsburg Üniversitesinden Paradise JL ve arkadaşlarının yaptığı ve 2007 de yayınlanan bir çalışma, 9 aya kadar uzayan sürelerde beklenildiği halde iyileşmeyince tüp konulan hastalar da dil,konuşma psikolojik ve kavrama alanında bir gelişme geriliği olmadığını göstermektedir.Daha önce 3,4 ve 6 yaşlarında bu farkın olmadığını gösteren araştırmacılar,yeni olarak 9-11 yaş arasındada çocukları sosyal,akademik ve dikkat becerileri yönündende izleyip şu sonuca varmışlardır:

Diğer açılardan sağlıklı olan bir çocuğa beklemek yerine çabucak tüp takılması gelişimi hızlandırmamaktadır.

Son söz doktorunuzundur, ancak beklemenin ( hem de 9 aya kadar) kendiliğnden iyileşme şansı yaratabileceğini unutmayınız.


Ankara Çocuk Doktorları uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!