RİSKLİ BEBEK TAKİBİ ( Zor doğum, problemli doğum, erken veya düşük doğum ağırlıklı bebekler)

EPİLEPSİ

ATEŞLİ NÖBET

ÇOCUK BAŞAĞRILARI / MİGRENİ

HAREKET BOZUKLUKLARI

TİKLER

YÜRÜME BOZUKLUKLARI

KAS –SİNİR HASTALIKLARI

SEREBRAL PALSİ ( SPASTİK ÇOCUK)

MİKROSEFALİ/MAKROSEFALİ

NÖROKÜTANÖZ HASTALIKLAR

YÜZ FELCİ

DOĞUMSAL OMUZ FELCİ

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI

NÖROGENETİK BOPZUKLUKLAR (Down Sendromu vb.)

NÖROMETABOLİK HASTALIKLAR (Lökodistrofiler vb.)

DİĞER NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLULAR


İstanbul Çocuk Doktorları uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!