Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; her gün yaklaşık 1 milyon kişinin Chlamydia ( klamidya ), gonore ( bel soğukluğu ), sifiliz ( frengi ) ve Trichomonas gibi tedavi edilebilen 4 cinsel yolla bulaşan hastalıktan herhangi biri ile infekte olduğu tahmin edilmektedir.

Dünyada, çok yüksek oranda görülme sıklığına rağmen, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ihmal edilmiş bir araştırma alanıdır. CYBH’ın tedavi ve kontrolünde belirli zorluklar gösteren beş alan öncelikli olarak değerlendirilmektedir.

Chlamydia (klamidya); yaygın test önerileri, duyarlılığı yüksek olan, kolay ulaşılabilir, basit test teknikleri ve uygun maliyetli etkili tedavi olanaklarına rağmen gelir düzeyi yüksek olan ülkelerde halen en yaygın tanı konulan bakteriyel cinsel yolla bulaşan etken olarak bilinmektedir.

Chlamydia’nın kontrol altına alınmasındaki zorluklar ve güncel odak noktası olan infeksiyon tabanlı taramadan, pelvik inflamasyon hastalığının neden olduğu gibi morbiditenin iyileştirilmesine ve tanı almış olguların tedavilerinin geliştirilmesine geçişi destekleyen bulgular tartışılmaktadır. Neisseria gonorrhoeae'de antimikrobiyal direncin ortaya çıkışı ve yaygınlığı global olarak bilinmektedir. Özgün antimikrobiyal maddelere odaklanarak, mevcut ve potansiyel gelecek kontrol ve tedavi stratejilerini gözden geçirilmektedir.

Bakteriyel vajinoz, kadınlarda en yaygın görülen vajinal bozukluktur; günümüzde sık tekrarlanmasının başlıca sebebi uygun olmayan, yetersiz süre ve yanlış antibiyotik kullanımıdır. Tedaviden sonra infeksiyonun tekrarlanması cinsel partnerlerin eş zamanlı tedavi edilmemesinden kaynaklanmaktadır.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, düşük ve orta gelirli ülkeleri orantısız bir şekilde etkilemektedir. CYBH’ın kontrol altına alınmasının ve iyileştirmesi amacıyla önemli potansiyel barındıran testlere odaklanan vaka yönetim stratejilerini gözden geçirmekteyiz. Ayrıca, hemcinsi ile cinsel temasta bulunan erkeklerde CYBH’ların görülme sıklığı 1990'ların sonundan beri artmaktadır. HIV’den korunmak için yeni biyomedikal stratejiler ve risk içerikleri tartışılmaktadır.


İstanbul Enfeksiyon Uzmanı uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!